Humak ja nuorisotyö Liittyviä tiedostoja

Iloisia uutisia nuorisotyötä tekeville ammattilaisille! Humakin julkaisemat suositut teokset Miksi nuorisotyötä tehdään ja Nuorisotyötä koulussa on jälleen saatavana paperille painettuna kirjana. Molempien kirjojen ensimmäiset painokset myytiin loppuun jo jokin aikaa sitten. Ammattilaisten toiveesta olemme nyt tuoneet kirjat  tarvepainatuksena Juvenes Printin verkkokirjakauppaan . Kirjojen myyntihinta on 32 euroa.

Miksi nuorisotyötä tehdään?

Tomi Kiilakosken, Viljamai Kinnusen ja Ronnie Djupsundin toimittamasssa teoksessa kuvataan kunnallista nuorisotyötä käytännönläheisesti ohjaajien kielellä. Kirjassa kysytään nuorisotyön kentällä esitettäviä ajankohtaisia kysymyksiä, kuten tulisiko nuorisotyön keskittyä tukemaan hädänalaisia vai enemmistön hyvinvointia, kun julkinen talous kiristyy? Miten suhteutetaan toisiinsa korjaava ja ehkäisevä työ? Vastaus näihin kysymyksiin edellyttää perusteltua näkemystä siitä, mitä nuorisotyö on ja miksi sitä tehdään. Teos esittelee uuden, työntekijöiden ja tutkijan vuoropuheluna tehdyn nuorisotyön jäsennyksen.

—”Kirja perustuu Kokkolassa toteutettuun nelivuotiseen hankkeeseen, jossa nuorisotyön lähtökohtia kuvataan opetussuunnitelmana, jossa paneudutaan nuorisotyön ytimeen”, kertoo hankkeessa mukana ollut hankepäällikkö Viljami Kinnunen Kokkolan kaupungista. Projekti toteutettiin Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuisena pitkäkestoisena tutkijan ja työyhteisön välisenä projektina, mikä antaa mahdollisuuden perustella uudella tavalla nuorisotyön panoksen nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Nuorisotyö tukee nuoren itsenäistymistä, itsetuntoa ja itseilmaisua sekä nuoren suhdetta toisiin nuoriin, aikuisiin, alueeseen, yhteiskuntaan ja maailmaan. Nuorisotyö vaikuttaa nuoriin pitkäkestoisesti, tavoitteellisesti ja kasvattavasti. Miksi nuorisotyötä tehdään kertoo nuorisotyön sisällöistä ja analysoi, millä tavalla työyhteisön pitää kehittyä. Kirja on perusteltu puheenvuoro nuorisotyön puolesta. Tämän lisäksi se on tietokirja siitä, miten työyhteisön ajatukset ja teot kiteytyvät oppimiseksi.

Miksi nuorisotyötä tehdään -teos on Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusverkoston yhteisjulkaisu.

Kouluissa tehtävä nuorisotyö on humakilaista osaamista

Marjo Kolehmainen ja Pauliina Lahtinen ovat selvittäneet kouluissa tehtävän nuorisotyön lähtökohtia, nykytilannetta sekä tulevaisuudennäkyviä ja kehittämishaasteita. Kirja on osoittatunut suosituksi nuorisotyön ammattilaisten keskuudessa ja teoksen painos myytiin nopeasti loppuun. Nyt kirja on jälleen tilattavissa Juveneksen kirjakaupan kautta.

Nuorisotyötä kouluissa -julkaisu antaa ajatuksia, ideoita ja konkreettisia toimintamalleja nuorisotyön toteuttamiseksi kouluissa. Kirja soveltuu kuntien nuorisotoimen ja koulutoimen henkilöstölle, koulussa tehtävän nuorisotyön kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille sekä nuorisotyön kouluttajille.

Kirjan aineisto on kerätty valtakunnallisessa Uusiutuva koulu ja nuorisotyö -hankkeessa.

Aineiston ja kehittämistyön perusteella nuorisotyön läsnäolo ja toimiminen koulun arjessa lisäävät nuorisotyön vaikuttavuut­ta, mahdollistavat matalan kynnyksen tuen ja ehkäisevän työn nuorten eri kasvuympäristöissä sekä edistävät kasvatuskump­panuutta ja monialaista yhteistyötä.

Nuorisotyöntekijän toimi­minen useammassa toimintaympäristössä edesauttaa nuoriin tutustumista, luottamuksen syntymistä sekä kokonaisvaltaista tukemista. Nuorisotyötä tehdään – ja tullaan tekemään myös koulussa – siellä missä nuoretkin ovat.

Myös muita teoksia saatavana Juvenes Printin verkkokaupasta

Verkkokaupan kautta on tilattavissa myös muita teoksia. Viimeisimpiä lisättyjä teoksia ovat Jukka Määtän, Titta Pohjanmäen ja Päivi Timosen toimittama Kohti digikampusta sekä yhteisöpedaogien työmarkkina-asemaa selvittäneen projektin Moninaisille kentille (toim. Mira Väisänen ja Jukka Määttä) -julkaisu.