Mitä hyötyä tutkinto-opiskelusta on yrittäjälle? Kulttuurituottaja AMK-tutkintokoulutus yrittäjille Humakissa

Humakissa tarjosi kevään 2022 yhteishaussa ensimmäistä kertaa uudenlaisen kulttuurituottaja (AMK)-tutkintoon johtavan koulutuksen, jossa yrittäjätaustaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää yritystään ja yrittäjyysosaamistaan osana opintojaan. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Käsikirjoittaja Mayreth Wolff opiskeli yrittäjänä Humakissa sekä kulttuurituottaja AMK että YAMK-tutkinnot. Ylempään korkeakoulututkintoon hän valmistui vuonna 2021. Wolffilla on pitkä ja monitaiteellinen koulutuspohja sekä menestyksellinen ura käsikirjoittajana. Hänen käsikirjoituksensa ovat saavuttaneet 30 kansainvälistä palkintoa. Arvostetun kultaisen PromaxBDA Global Excellence palkinnon hän on saanut peräti neljä kertaa.

Mayreth Wolff on palkittu käsikirjoittaja ja myös Humakin kulttuurituottaja AMK ja YAMK-alumni.

Viimeiset 18 vuotta Wolff on toiminut käsikirjoittajana, konseptoijana, markkinointisuunnittelijana, tuottajana ja showrunnerina. Tuotannot ovat monipuolista ja kansainvälisiä. Wolff kertoo olevansa käsikirjoitusmaailman ”hired gun”. Työskentelytapa on hyvin yleinen kulttuurialalla, jossa ammattilaiset toimivat yrittäjinä tai yrittäjämäisesti.

Wolff toimii käsikirjoittajana oman yrityksensä kautta. Tällä hetkellä häntä työllistää televisiolle käsikirjoitettava dokumenttidraamasarja sekä podcast-alustalle soveltuvan draaman käsikirjoitustyö. Kysyimme Mayreth Wolffilta, mitä hyötyä opiskelusta on yrittäjänä toimivalle.

Mitä hyötyä tutkinto-opiskelusta on yrittäjälle?

Teit tutkinnon yrittäjänä. Millaisena sen koit?

Tutkinnon tekeminen levensi omaa osaamispohjaani koko kulttuurin kentällä ja mahdollisti näin uusien yhteistyökuvioiden syntymistä. Opinnot toivat uusia näkökulmia oman osaamiseni mahdollisuuksiin paljon laajemmassa kentässä, kuin mitä itse olin ymmärtänytkään.

Yrittäjille tarjottua tutkintokoulutusta ei vielä ollut, kun opiskelit. Mutta miten näkisit, miten tällainen toteutustapa olisi hyödyttänyt sinua

Uskon, että yrittäjät verkostoituvat keskenään vielä paremmin ja pystyvät jo opiskelun alussa luomaan yhteistyöprojekteja.

Miten opinnot sinun opinnoissasi (AMK ja myöhemmin YAMK) ovat auttaneet sinua yrittäjänä toimimisessa?

Opiskeluaikana syntyneet uudet tuttavuudet, ystävät eli ne verkostot ovat mahdollistaneet uusien projektien ja hankkeiden käynnistämisen.

Humakissa pitkä kokemus tuhansien yrittäjien valmentajana

Verkostoitumista ja yhdessä kokemista korostaa myös koulutuksesta vastaava Humakin yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies.

–”Koulutus antaa mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja tehdä asioita yhdessä toisten yrittäjätaustaisten ihmisten kanssa”, toteaa Päiviö-Häkämies.

Verkostoja onkin syntynyt vuosien varrella. Humak Creve on sparrannut, kouluttanut ja valmentanut tuhansia yrittäjiä vuodesta 2009 alkaen. Pelkästään vuonna 2020 erilaisiin koulutustapahtumiin ja kiihdyttämöihin osallistui yli 3000 yrittäjää 12:sta eri maasta.

Koulutus verkossa

Kulttuurituottaja AMK luovien alojen yrittäjille -opinnot suoritetaan verkossa muutamaa opintojen alussa pääkaupunkiseudulla pidettävää lähiopetuspäivää lukuun ottamatta.

-”Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa asuinpaikkakunnasta riippumatta”, yliopettaja Päviö-Häkämies kertoo. Opintokokonaisuus muodostuu aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun lisäksi verkossa toteutettavista, aikaan sidotuista valmennuksista (webinaarit). Valmennuspäiviä on 3-5 kpl kuukaudessa ja yhden webinaarin kesto on tyypillisesti 2 tuntia. Valmennuspäivien määrä ja webinaarien rytmitys tarkentuu henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan.

Lue uutinen koulutuksesta:

Kulttuurituottaja (AMK):ksi omaa yritystoimintaa kehittämällä – uusi verkkokoulutus