Jykevä koulurakennus talvisessa kuvassa.

Humakin, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita on mukana tiedonkeruussa, jonka tarkoituksena on selvittää, miten pohjoiskarjalaiset näkevät sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden tällä hetkellä.

Jalkautumalla erilaisiin matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin kuten kaupallisiin ympäristöihin, yhdistysten kokouksiin ja terveyskeskuksiin pyritään tavoittamaan laajasti erilaisia ihmisiä.

Humakin kolmannen vuoden yhteisöpedagogi-opiskelija Lilja Nauska Humakin Joensuun kampukselta suorittaa tutkintoonsa sisältyviä sosiaalisen vahvistamisen käytäntöjen  projektiopintoja Siun Sote- hankkeessa.

Olen ollut alusta asti suunnittelemassa asukasosallisuuden projektiosuutta, Asukkaiden marraskuuta, kertoo Lilja.  –  Teemme projektia yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen ja Salli-hankkeen kanssa. Järjestämme avoimia yleisötilaisuuksia ja jalkaudumme erilaisiin matalan kynnyksiin kohtaamispaikkoihin, esim .järjestöihin ja yrityksiin Apuna meillä on Karelia-amk:n opiskelijoita. Lisäksi meillä on verkkokysely otakantaa.fi/siunsote, jonka kautta kerätään palautetta asukkailta.

Lilja Nauska tekee Siun Sotelle myös Yhteisöpedagogi (AMK)-tutkintonsa opinnäytetyön, jonka tuotoksena syntyy asukasosallisuuden toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. Kokonaisuus perustuu lakiluonnokseen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä’ (pykälä 30 §), jonka mukaan asukkaat täytyy ottaa mukaan palvelujen kehittämiseen ja arviointiin.’

Uutta tuotantomallia palveluille ryhdytään suunnittelemaan tiedonkeruun jälkeen eli alkuvuodesta 2015. Siun sote -hankkeen tavoite on, että ehdotus Pohjois-Karjalan yhteisestä palvelutuotantomallista valmistuu maaliskuun loppuun mennessä