O-ERKO -hankkeen keskustelutilaisuus Liittyviä tiedostoja

Turvapaikkaa hakevien määrän räjähdysmäinen kasvu koko Euroopassa on tuonut esille pätevien, etenkin harvinaisia kieliä osaavien oikeustulkkien riittämättömyyden. Viranomaiset ja heidän asiakkaansa tarvitsevat päteviä, koulutettuja tulkkeja tulkkaamaan esimerkiksi oikeudenistunnoissa, poliisikuulusteluissa ja muissa viranomaistilanteissa. Perustutkinnot eivät anna riittävää oikeustulkkauksessa tarvittavaa taitoa ja erityisosaamista.

Humak on mukana O-ERKO-hankkeessa, jossa selvitetään, millainen erikoistumiskoulutus soveltuisi  ammattitaitoisten oikeustulkkien kouluttamiseen. Aiheesta kiinnostuneita tulkkausalan toimijoita oli kutsuttu keskustelemaan koulutuksen tarpeesta ja ideoimaan sen sisältöjä. Tilaisuus pidettiin  30.11.2016 Humakin Helsingin TKI-keskuksessa Valkeassa talossa.

EU:n direktiivi ja tulkkirekisteri

EU on reagoinut oikeustulkkauksen tarpeen kasvuun direktiivin muutoksella, ja Suomen lainsäädäntöä on muutettu säätämällä laki oikeustulkkirekisteristä.

Suunnitteilla olevan koulutuksen yhtenä tavoitteena on, että sen suoritettuaan tulkilla olisi mahdollisuus hakeutua suoraan opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin ilman erillistä näyttötutkintoa.

Viittomakielentulkki ja oikeustulkki Ari Savulahti on jäsenenä oikeustulkkirekisterilautakunnassa, joka tekee sääntöjä ja päättää ketkä otetaan rekisteriin.

—Tähän mennessä oikeustulkkirekisteriin on hakenut neljä viron kielen tulkkia, kertoo Savulahti–Tämä ei riitä. Tulossa on venäjän, somalikielen ja arabian ja viittomakielentulkkeja.

Erikoistumiskoulutusta suunnitellaan tiiviisti työelämän kanssa

O-ERKO -hanketta johdetaan Tampereen yliopistosta. Mukana ovat Turun, Vaasan ja Helsingin yliopistot sekä ammattikorkeakouluissa tulkkeja kouluttavat Humak ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

—Tällä hankkeella voimme parantaa tilannetta sikäli, että me pystymme tarjoamaan koulutusta, jonka yhtenä tavoitteena on, että oikeustulkit pääsisivät oikeustulkkirekisteriin ja pätevöitymään alalle, kertoi projektipäällikkö Anneli Sorkio Tampereen yliopistosta.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Niitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämäkumppaneina toimii tulkkien työnantajia, tulkkien ja kääntäjien järjestöjä sekä palveluita käyttäviä viranomaisia eri puolilta Suomea.

nneli Sorkio ja Hanna Putkonen-Kankaanpää
Oikeustulkkaus tarvitsee lisää päteviä tulkkeja. O-ERKO hankkeen projektipäällikkö Anneli Sorkio ja Humakin lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää

Millaista koulutuksen sisältöä tarvitaan?

Keskustelutilaisuuden työryhmissä etsittiin vastauksia kysymyksiin kuten: Mitä on oikeustulkkaus? Miksi sitä tarvitaan, Mitä erityisosaamista tulkki tarvitsee? Millainen on opetussuunnitelma, entä millaista harjoittelua tarvitaan? Osallistuisitko itse tähän koulutukseen? Millä hinnalla?

Oikeustulkkirekisteriasetuksen mukaan 35 opintopisteen kokonaisuudesta 15 opintopisteen on oltava ”Suomen oikeusjärjestelmään, eri oikeudenalojen lainsäädäntöön ja käsitteistöön sekä viranomaismenettelyihin perehdyttäviä opintoja” ja (vähintään) 20 opintopistettä ”oikeustulkkaustilanteiden tulkkausmenetelmien ja -teknisten keinojen sekä oikeustulkkauksessa vaadittavan työkielten hallinnan opintoja”.

Projektipäällikkö Sorkion mukaan suunnitteluvaiheen aikana on tärkeätä antaa  kaikille tulkkiprosessin tahoille aidosti mahdollisuus tulla kuulluiksi. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama koulutuksen suunnitteluhanke päättyy vuonna 2017, jolloin alkaa rahoituksen haku varsinaista oikeustulkkien erikoistumiskoulutusta varten. Silloin on kartoitettu kunkin hankkeessa mukana olevan korkeakoulun oikeustulkkausalaan liittyvän koulutuksen nykytilanne ja lähdetty suunnittelemaan erikoistumiskoulutusta. Opetussuunnitelmatyöryhmän lisäksi toinen työryhmä pohtii lähtötasovaatimuksia ml. valintakoe ja kielitaito. Alustavat suunnitelmat esitellään ohjausryhmälle 16.12.2016.

Iida Bernhardtia kiinnostaa oikeustulkkaus
Humakista valmistunut viittomakielentulkki Iida Bernhardt ja Humakin lehtori Aila Mikkola

—Oikeuden prosessit kiinnostavat minua tässä suunnitteilla olevassa erikoistumiskoulutuksessa, kertoo keskustelutilaisuuteen osallistunut Iida Bernhardt, Humakista vuonna 2013 valmistunut viittomakielen tulkki ja kirjoitustulkki. Oikeustulkkauksen koulutus olisi Iidan mielestä hyvä lisä hänen monipuoliseen osaamiseensa. Iida tekee tällä hetkellä viittomakielentulkkausta, kirjoitustulkkausta ja kuurosokeille tulkkausta tulkkausalan yrityksessä Evantiassa. Myös Humakin kansainvälinen maisteritason EUMASLI kiinnostaa häntä.

Tulkkiopiskelijat toimivat O-ERKO-hankkeen tilaisuuden sihteereinä
Humakin toisen vuoden tulkkiopiskelijat Taina Laitinen ja Riina Kantola kirjasivat muistioon O-ERKO -tilaisuuden annin

 

Kuva sivun ylälaidassa: Keskustelutilaisuuteen osallistui monipuolinen joukko oikeustulkkauksesta kiinnostuneita: kirjoitustulkkeja, puhevammaisten tulkkeja, viittomakielen tulkkeja, toimitusjohtaja, toimittajia, tulkkikoordinaattoreita, erityisasiantuntijoita, hallintosihteereitä, sanakirjan toimittajia, koulutussuunnittelija, projektipäällikkö