Humak, Turku, kulttuurituottaja ja yhteisöpedagogi

Onko kulttuurituotanto myrskyn silmässä? Millaisia ovat kulttuurituotannon tulevaisuuden haasteet, tavoitteet ja mahdollisuudet. Kulttuurin ja taiteen merkityksiä tarkastellaan kulttuurituottaja (YAMK) -valmistuneiden silmin.

Humak ja Metropoli ovat yhteistyönä tuottaneet “Kutu Yamk – Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2019” -julkaisun.

Teoksessa pohditaan kotimaisin ja kansainvälisin silmin kulttuurituotannon merkitystä sekä vaikuttavuutta niin yksilöön kuin yhteiskuntaan. Artikkeleissa heijastuvat kulttuurituotannon ammattilaisten toiminta poikkitieteellisessä toimintaympäristössä.

Julkaisu koostuu Humakista ja Metropoliasta syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana kulttuurituottaja (ylempi AMK) -opinnoista valmistuneiden opinnäytetöiden tiivistelmistä. Kehittämistehtävän muotoisissa töissä peilataan kulttuurin ja taiteen yhteisöllisyyttä, kokemuksellisuuden merkitystä ja kulttuurialan moninaista vaikuttavuutta sekä alan mahdollisuuksia.

Lue julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-156-1

Suuntana kulttuurituottajan opinnot

Seuraava yhteishaku kulttuurituotannon maisteritasoiseen koulutukseen on ajalla 4.-18.9.2019.

AMK-perustutkinto on mukana kevään 2020 yhteishaussa.

Opintoja voi suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun tarjontana.