Teemapäivän aikana keskusteltiin globaalikasvatuksesta järjestöjen edustajien kanssa.

Ryhmä Humakin kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoita järjesti 4.11. TKI-Ilkassa Helsingissä teemapäivän, jonka aikana käsiteltiin globaalikasvatuksen tulevaisuuden näkymiä. Seminaarin järjestäminen oli osa kurssia nimeltä Kehittyvä järjestötyö, joka kuuluu järjestötyön suuntautumisopintoihin.

Päivän aikana järjestötyöntekijät pohtivat yhdessä opiskelijoiden kanssa globaalikasvatuksen teemoja ja keskittyivät optimististen tulevaisuuden kuvien luomiseen.

Teemapäivään kutsuttiin opiskelijoiden lisäksi globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä. Tapahtumaan osallistuivat Johanna Laaja Rauhankasvatusinstituutista, Annukka Toivonen Rauhankoulusta, Leena Honkasalo Taksvärkistä, Maija Lanteri Liike ry:stä, Santeri Suvanto Kehys ry:stä, Christa Prusskij YK- liitosta, Anna Swanljung Luontoliitosta ja Hanna Seimola WWF:stä.

Pienryhmissä ideoituja uutisia jaettiin teemanpäivän osanottajille

Optimistisia uutisia globaalikasvatuksen avulla

Tilaisuuteen osallistuneet opiskelijat pohtivat aamupäivän aikana eri globaalikasvatusalueiden nykytilaa ja sitä kuinka siihen on päädytty. Pienryhmissä käsiteltiin valmiiksi annettuja teemoja – rasismia, sananvapautta, oikeutta koulutukseen, ympäristön- ja ilmastonmuutosta.

Iltapäivällä pienryhmiin tulivat mukaan järjestöjen edustajat. Yhdessä tuotettiin mahdollisia tulevaisuuden uutisia, jotka käsittelivät mm. monikulttuurisuutta voimavarana, maailman viimeisen muovipussin myymistä, Kiinan tietoliikenteen avautumista sekä peruskoulutuksesta valmistuneiden jakautumista tasan sukupuolten kesken. Nämä uutiset voisivat joskus olla totta laadukkaan globaalikasvatuksen avulla.

-Pidin tavasta työskennellä pienryhmässä järjestöjen edustajien kanssa. Nautin heidän tuomasta asiantuntijuudesta keskustelussamme, jossa teoria nivoutui käytännön esimerkkeihin, kertoo teemapäivään osallistunut yhteisöpedagogiopiskelija Jaakko Niska-Virta.

Järjestöt muutoksen kourissa

Teemapäivän taustalla on muutos yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa järjestöt kokevat laajoja taloudellisia leikkauksia valtion budjetissa. Tilaisuuden järjestäjät paneutuivat globaalikasvatuksen aiheisiin ja pohtivat keinoja, joilla laadukasta globaalikasvatusta voisi toteuttaa jatkossakin taloudellisista muutoksista huolimatta.

Työpaikoille viety globaalikasvatus sekä yrityksille tarjottava globaalikasvatus ovat esimerkkejä esille nousseista ideoista. Humak pyrkii selvittämään mahdollisuuksiaan kehittää globaalikasvatustaan ja selvittää, mitä se voisi tarjota järjestökentälle verkostojen lisäksi.

Opiskelijoiden tuottama teemapäivä

Globaalikasvatuksen teemapäivän tavoitteena oli luoda tilaisuus ajatusten jakamiseen sekä uusien ajatusten ja visioiden kehittelyyn. Humanistinen ammattikorkeakoulu toimi tilaisuuden tilaajana, jonka opiskelijat Salla Paavilainen, Janne Ponnikas, Helena Arvio, Marjut Ikäheimonen ja Teresa Sadik-Ogli suunnittelivat, järjestivät ja toteuttivat lehtori Ruut Kaukisen ohjauksessa.

Teemapäivä tarjosi tilaisuuden päästä verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa. Kontakteja luotiin niin järjestöjen kesken kuin myös opiskelijoiden ja järjestöjen välillä. Paikalla olleet Humakin lehtorit saivat myös vinkkiä siitä, miten globaalikasvatuksen koulutusta voitaisiin kehittää yhdessä työelämän kanssa.

Järjestötyöhön suuntautuvat opiskelijat saivat mahdollisuuden tutustua järjestöjen tarjoamiin harjoittelupaikkoihin  ja opinnäytetyöaiheisiin. Päivän ilmapiiri oli positiivinen ja tämän myötä ilmoille nousi mahdollisuus järjestää kyseisen kaltainen tilaisuus jatkossakin.

Noin joka kolmas Humakista valmistunut yhteisöpedagogi (AMK) työllistyy järjestöihin, käy ilmi Mira Väisäsen ja Jukka Määtän toimittamasta raportista joka sisältää tietoja yhteisöpedagogien sijoittumisesta. Lue lisää: Moninaisille kentille

Kirjoittanut: Teresa Sadik-Ogli & Janne Ponnikas
Kuvat: Teresa Sadik-Ogli