Mitä innovaatio-osaaminen on? Miten omaa innovaatiokyvykkyyttä voi kehittää? – avoimessa AMKissa Innovaatiotoiminta-kurssi

Valkoinen pilkullinen lintu seisoo.

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan avautuu syksyllä 2022 Innovaatiotoiminta-kurssi. Opintojaksolla otetaan haltuun tulevaisuuskäsitteistöä ja ennakointityön perusteita. Kurssi antaa innovaatioprosessin läpiviemiseen tarvittavan perusosaamisen ja avaa näkökulmia siihen, miten innovatiivisuutta voi edistää niin yksilön kuin työyhteisönkin näkökulmista.

Innovatiivisuus on työelämän kysytyimpiä taitoja tällä hetkellä. Innovatiivisuus ei kuitenkaan tarkoita pelkästään keksintöjen tekemistä ja niiden hyödyntämistä eikä se ole ”vain harvojen luovien nerojen” ominaisuus. Jokainen voi olla luova ja innovatiivinen niin työssään kuin arjessaan.

Innovatiivisuus ja innovaatiokyvykkyys ovat ominaisuuksia, joita voi kehittää itsessään, ja juuri siihen tämä koulutus tähtää, kertoo opintojakson vastuuopettaja Minna Hautio:

– Innovatiivisuus on lopulta hyvin yksinkertainen asia, ja juuri sen asian oivaltaminen voi tuottaa suuria innovaatioita.

Maantielle asetettu lasipallo, jonka sisällä näkyy sama maisema ylösalaisin.
Kuva: Trevin Rudy / Unsplash.

Innovaatioilla tehdään tulevaisuutta

Innovaatioiden tekeminen on asiakkaiden tarpeita ennakoivaa, tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa työtä. Tulevaisuuden ennakointi on siten erottamaton osa innovaatiotoimintaa, ja siksi se on mukana myös tällä opintojaksolla. Jotta innovaatio pääsee toteutumaan, vaaditaan kuitenkin kokeiluvaihe, ja tämä onkin innovaatioprosessin tärkein oppimisen paikka – vasta kokeilu tuo esille idean koko potentiaalin ja sen, onko siinä innovaation aineksia.

Uuden kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta, visiointikykyä ja riskinottoa, rohkeuttakin. Ennen kaikkea se vaatii toisinnäkemisen taitoa – kykyä nähdä ja yhdistellä asioita uusilla tavoilla. Työelämässä innovaatioita tehdään tyypillisesti tiimityönä, sillä innovatiivisuus pääsee parhaaseen kukoistukseensa silloin, kun näkökulmia, tietoa ja ideoita on paljon. Kurssilla käsitellään innovaatiokyvykkyyttä niin yksilön, tiimin kuin työyhteisönkin näkökulmasta.

– Vein paljon uusia ideoita omaan työhön ja katselen nykyään ympärilleni hiukan eri tavalla. (Opiskelijapalaute)

Kurssin keskeistä antia on innovaatioprosessin ymmärtäminen: innovatiivisuus ei ole taikasana eikä mysteeri, vaan menetelmä, jonka avulla voi hyödyntää omaa ja muiden luovaa potentiaalia innostavien asioiden kehittämisessä.

Ilmoittautuminen alkaa 1.8. kello 12.00

Sama verkkokurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, joten voit ilmoittautua joko syksyn tai kevään toteutukselle. Ilmoittautuminen alkaa 1.8. kello 12. Kurssin pituus on 5 opintopistettä ja sen hinta on 75 €.

Tarjoamme avoimen AMK:n opintoja 50% alennuksella työttömille ja kokoaikaisesti lomautetuille, Humakista valmistuneille alumneille ja eläkeläisille. Katso tarkemmat tiedot alennuksista ja ohjeet alennusten hyödyntämiseen verkkokaupasta.

Teksti: Minna Hautio, toim. Humak viestintä.

Avoin AMK: Kurkistuskurssit, osaamiskokonaisuudett, kieliopinnot, polkuopinnot, ylempi amk ja AMK.