Mitä nuorisotiedon kirjaston siirtyminen Humakiin tarkoittaa kirjaston asiakkaalle?

Nuorisotiedon kirjasto siirtyy Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteyteen 1.7.2021 alkaen. Nuorisotiedon kirjasto on nuorisotiedon kokoaja ja välittäjä. Se on valtakunnallinen, kaikille avoin nuorisoalan erikoiskirjasto, joka perustettiin OKM:n aloitteesta vuonna 1974.

Miksi kirjasto siirtyy Humakiin?

-”Nuorisoalan rahoituksen pienentymisen, nuorisotiedon moninaisten, mutta huonosti saavutettujen tietotoimintojen johdosta ja määrärahojen vähetessä myös Nuorisotiedon kirjaston toimintaan on jouduttu tekemään leikkauksia ja tässä tilanteessa olemme nähneet erityisen tärkeäksi turvata kirjaston tulevaisuus. Yhdessä alan muiden tiedonhallinnan toimijoiden kanssa toteutimme viime vuonna nuorisoalan tiedonhallintahankkeen, joka selvitti nuorisotiedon merkitystä, kohderyhmää ja tulevaisuusodotuksia sekä kuvasi tiedonhallinnan muutaman tulvaisuusskenaarion, jonka pohjalta kirjasto sitten ehdotettiin siirrettäväksi osaksi laajempaa nuorisoalan tietokokonaisuutta, eli Humakiin”, kertoi Allianssin palvelujohtaja Jonna Laitinen Allianssin ja Humakin järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Kirjaston merkitys monitieteisen nuoria koskevan tiedon, tutkimuksen ja aineiston kerääjänä ja lähteenä on merkittävä. Laitinen totesi, että Nuorisoalan kirjastolle ei haluttu samanlaista kohtaloa kuin monelle muulle erityiskirjastolle, joita on viime vuosina jouduttu lakkauttamaan tai jotka ovat olleet pakotettuja muuttamaan toimintaansa.

Selvityksen perusteella päädyttiin esittämään, että kirjasto siirretään alan korkeakoulutoimijalle, joka sitoutuu kehittämään ja ylläpitämään kirjastoa jatkossa. Valinta kohdistui Humakiin, jolle kirjasto siirtyy 1.7.2021 alkaen. Humakilla on alan kouluttajana ja kehittäjänä toiminnallinen ja sisällöllinen yhteys aineistoihin sekä motivaatio kehittää tarjontaa ja kirjaston palvelua kentän palvelimiseksi jatkossa.

Siirron johdosta kaikki voimassa olevat lainat tilisi palauttaa Nuorisoalan kirjastoon 21.5.2021 mennessä, jotta ne ehtivät 21.6. toteutettavaan muuttoon.

Piirrettyjä eri värisiä ja erilaisia kukkia kasvaa maassa.

Kirjasto siirtyy Pohjois-Haagaan – palvelut avautuvat 1.9. alkaen

Muuton yhteydessä kirjaston aineistot ja digitaalinen tieto siirretään Humakin hallintaan. Kesän aikana nuorisoalan kirjaston tietokanta päivitetään uuteen kirjastojärjestelmään ja aineistot ovat alan toimijoiden käytössä syyskuun alusta alkaen.

-”Kirjasto toimii aluksi väliaikaistiloissa vuoteen 2023 saakka. Humakin tiloissa Ilkantiellä Valkeassa Talossa Helsingissä alkaa syksyllä 2021 mittava 1.5 vuotta kestävä saneeraus, joka tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden päivittää uudet kirjastotilamme entistä saavutettavimmiksi”, kertoi Humakin rehtori, toimitusjohtaja Jukka Määttä tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tuleva kirjasto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Pohjois-Haagassa. Niin junayhteys, bussien runkolinja kuin tuleva raidejokerikin sijaitsevat lähellä tulevaa kirjastoa.

Tiedonhankinnassa avustetaan muuton jälkeen normaalisti. –”Tämä on osa informaatikon normaalia työnkuvaa ja tätä palvelua tarjotaan jatkossakin Humakin informaatikkojen toimesta alan toimijoille”, Määttä lupaa ja kertoo, että tavoitteena on tehdä

käyttäjälähtöinen, saavutettava digitaalisuutta hyödyntävä kirjasto. Myös nuorisotiedon portaalin kehittämistä yhdessä alan toimijoiden kanssa valmistellaan.

Kirjaston aukiolosta ja palveluista tiedotetaan tarkemmin Humakin verkkosivuilla kesällä, jonne avataan oma sivunsa kirjastolle. Välikaistiloista johtuen, osa aineistosta on varastossa, mutta on edelleen lainattavissa.

Yhdessä kehittämään nuorisotiedon yhteistä kirjastoa ja portaalia – vastaa ensimmäiseen kyselyyn

Määtän mukaan Humakin tahtotilana on kehittää kirjastoa edelleen vaikka kirjaston rahoitus on haasteellinen. Näemme että korkeakoulutoimijana meillä on mahdollisuus ja velvollisuus kehittää palvelua alalle opiskelevien ammattilaisten ja ulkopuolisten käyttäjien tarpeisiin.

–”On tärkeää, että yhdessä alan toimijoiden kanssa löydämme ratkaisuja siihen, kuinka nuorisotiedon kokonaisuutta voidaan kehittää mm. erilaisten hankkeiden kautta”, Määttä toteaa.

-”Kehittämisrahoituksen perusteiden täytyy olla hyvät. Meidän alan toimijoiden täytyy yhdessä löytää keskeiset tavoitteet rahoittajien vakuuttamiseksi sille, miksi kehittämistyötä täytyy tukea ja perustella sille riittävän laaja yhteiskunnallinen tarve ja perusteet”, toteaa nuorisotyöalan koulutuspäällikkö Reijo Viitanen Humakista.

Humakin näkemys on, että nuorisoalan koordinoidulle tiedonhallinnalle on olemassa perusteltu tarve. Tarpeen sanoittamiseksi Humak koolle alan keskeiset toimijat rakentamaan pitkäjänteistä pohjaa nuorisoalan tiedonhankinnan kehittämistyölle ja digitalisoinnille. Tämä toimii tärkeänä etappina kestävän rahoituspohjan löytämiseksi.

Ensimmäinen askel tässä työssä on tiedotustilaisuudessa julkistettu verkkokysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa pohjatietoa tulevan yhteistyön ja dialogin pohjaksi.

Linkki kyselyyn (https://link.webropolsurveys.com/S/5D8217B799EFB813)

Lisätietoja

Jukka Määttä, rehtori/toimitusjohtaja Humanistinen ammattikorkeakoulu jukka.maatta@humak.fi 0400 349 249

Jonna Laitinen, palvelujohtaja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi jonna.laitinen@alli.fi 044 4165 212