Kuopion kampuksella opiskellaan tulkiksi (AMK). Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kuuntele Katse kuuloon -ohjelmasarja

Suomessa arvioidaan olevan noin 700 000 huonokuuloista ja määrä lisääntyy väestön ikääntyessä. Toisaalta myös nuorten saamat kuulovammat lisääntyvät vapaa-ajan melun, kuten liian kovalla voimakkuudella korvakuulokkeista kuunnellun musiikin vuoksi.

Katse kuuloon – ohjelmia huonokuuloisuudesta

Humakin Kuopion alueyksikkö ja tuotantoyksikkö Kantti ovat yhdessä tuottaneet neljän radio-ohjelman kokonaisuuden huonokuuloisuudesta.

Ohjelmat on suunnattu suurelle yleisölle, kertoo Kantin toimituspäällikkö Anne Heikkinen. – Haluamme ohjelmasarjassa jakaa huonokuuloisuuteen liittyvää tietoa, kiinnittää huomiota vaiettuun asiaan ja herätellä ihmisiä.

Huonokuloisuutta käsitellään eri näkökulmista, kuten huonokuuloisen pärjäämistä työelämässä, vertaistuen merkitystä ja apuvälineitä ja kuulon suojausta.

Lähetykset ovat olleet kuultavissa Yle Puheen Aspekti-ohjelmassa lauantaisin 9.5.2015 alkaen. Toukokuussa lauantain 23.5. ja 30.5. ohjelmat alkavat klo 9.00 ja ne kuullaan uusintana sunnuntaina klo 22.00. Ohjelmien verkkoversiot löytyvät www.kantti.net –sivustolta.

Työelämälähtöisyyttä käytännössä

Humakilla ja Kantilla on pitkä yhteistyö, ja meillä on tiiviit suhteet kuopiolaisten tulkkausalan yrittäjien ja asiakasjärjestöjen kanssa, kertoo Humakin lehtori Humakin Kuopion alueyksikön johtaja  Eeva Salmi. – Idea huonokuuloisuutta käsittelevästä ohjelmasta tuli paikalliselta tulkkausalan yrittäjältä. Hänen mukaansa kuulovammaisuudesta on paitsi suurella yleisöllä, myös asiantuntijoilla erittäin vähän tietoa. Tähän tulkit törmäävät työssään jatkuvasti.

Toimituspäällikkö Heikkinen kertoo, että tuotantoyksikkö Kantin ja Humakin väen yhteisessä palaverissa jatkettiin idean toteuttamista. – Konkreettisia sisältöjä ja niiden toteutamista on pohdittu yhdessä, ja haastateltavia ja asiantuntijoita on tavoitettu Humakin kautta.

Viime vuosina Humak on kehittänyt erityisesti työelämälähtöistä oppimista, kertoo Humakin lehtori Anne-Mari Jaamalainen. Tässä projektissa haastattelijoina ovat toimineet Humakin neljännen vuoden tulkkiopiskelijat, jotka suuntautuvat huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkaukseen.

 • Koen tärkeäksi sen, että tällaiset haastattelut päätyvät suuren yleisön saataville eivätkä vain koulun arkistoihin, kertoo projektin opiskelija. – Minusta oli mukava olla mukana. Kysymysten kautta opin haastateltavastani uusia asioita ja koska tykkään elämäntarinoista, niin mieluusti olisin kuullut hänestä ja hänen elämästään enemmänkin.”

Opiskelijat mukana radio-ohjelman teossa

Kantin näkökulmasta mahtavaa on ollut se, että saatiin opiskelijoiden toimittamaa materiaalia, jota on käytetty ohjelmasarjan osana, toteaa ohjelmasarjan toimittanut Anne Heikkinen. -Osa opiskelijoista oli myös mukana editoimassa hastattelujaan eli he pääsivät näkemään kuinka radio-ohjelma valmistuu käytännössä.

Tutustu viittomakieleen!

Humak ja tuotantoyksikkö Kantti ovat tuottaneet yhteistyössä  myös viittomakieltä ja viittomakielistä kulttuuria esittelevät erikoissivut: http://www.kantti.net/viittomakieli

Katse kuuloon -ohjelmasarjan sisältö

http://www.kantti.net/teema-kuulo

Osa 1: Mitä kuuluu vai kuuluuko mitään? 9.5.2015 alkaen
Asiantuntijana audiologi Antti Hyvärinen, KYS

 • mitä huonokuuloisuus on?
 • kuinka kuuloa hoidetaan?
 • huonokuuloisten kokemuksia/ Humakin tulkkiopiskelijat

Osa 2: Huonokuuloisena työelämässä. 16.5.2015 alkaen
Asiantuntijana Kuopion Kuulo ry:n puheenjohtaja Titta Väisänen

 • kuinka huonokuuloinen pärjää työelämässä?
 • millaisia asenteita ja ennakkoluuloja huonokuuloinen voi kohdata?
 • mikä on vertaistuen tarve ja merkitys?
 • huonokuuloisten kokemuksia / Humakin tulkkiopiskelijat

Osa 3: Kun kuulo kaipaa apua. 23.5. 2015 alkaen
Asiantuntijana Kuopion Kuulo ry:n puheenjohtaja Titta Väisänen

 • millaisia kuulon apuvälineitä on huonokuuloisen avuksi?
 • huonokuuloisten kommunikaatiotaidot
 • huonokuuloisten kokemuksia/ Humakin tulkkiopiskelijat

Osa 4: Suojele kuuloasi.30.5.2015 alkaen
Asiantuntijana yliopisto-opettaja Pekka Matilainen, Itä-Suomen yliopisto

 • miten kuulovaurio syntyy?
 • miten kuuloa tulisi suojella?
 • huonokuuloisten kokemuksia / Humakin tulkkiopiskelijat