Kultuurin pellillistäminen

Aalto-yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun 3D-kulttuurihubihanke järjestää tilaisuuden kulttuurin pelillistämisestä. Tilaisuus järjestetään Helsingin Keskustakirjasto Oodissa (Kuutio-tila) torstaina 25.4.2019 kello 12-15. Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumislinkin löydät alhaalta.

Kulttuurin pelillistäminen ja digitalisaatiomurros

Kulttuuriala on vahvassa digitalisaatiomurroksessa. Tietotekniikan päivittäinen käyttö on yleistynyt kovaa vauhtia niin työssä kuin vapaa-ajalla. Teknologiakehitys vaikuttaa voimakkaasti myös kulttuurialan toimintoihin: taiteen ja kulttuurin tuotantoon, vastaanoton tapoihin sekä itse taiteen ja kulttuurin sisältöihin. Kulttuurin tiedotus ja myynti ovatkin jo aika pitkälle siirtyneet verkkoon, mutta uusimman huipputeknologian – kuten 3D-virtuaalisuuden ja lisätyn todellisuuden – käyttö kulttuurin tuotantoprosesseissa on Suomessa vielä vähäistä.

Aalto-yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ovat yhdessä käynnistäneet 3D-kulttuurihubihankkeen kulttuurialan digitalisaatiokehityksen edistämiseksi. Tavoitteena on mm. tuottaa pääkaupunkiseudulla sijaitseviin kulttuurikohteisiin kolmiulotteiseen 3D-teknologiaan, 360-mediaan ja lisättyyn todellisuuteen perustuvia kulttuuripalveluita. Kehitettäviä kohteita ovat salit ja näyttämöt, museot, kirjastot, kulttuurikeskukset sekä festivaalialueet. 3D-kulttuurihubihankkeessa yhdistyvät nykypäivän huipputiede, maailmanluokan taide ja luovuus. Hankkeen ydinajatuksena on, että kulttuuri + teknologia = tulevaisuus.

Avoimia kulttuurihubitilaisuuksia vuoden 2019 aikana

Vuoden 2019 aikana Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa järjestää 3D-kulttuurihubihankkeessa kulttuurihubitapahtumia, joissa jaetaan tietoja ja kokemuksia digitaalisen tekniikan käytöstä ja rakennetaan yhteistyöverkostoja eri innovaatiotoimintojen tueksi. Kulttuurihubi-tapahtumat ovat avoimia tilaisuuksia, jotka ovat tarkoitettuja kulttuuri- ja teknologia-alan eri toimijoille, alan opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Seuraava kulttuurihubitilaisuus, jonka teemana on ”Miten kulttuuri pelillistetään? ”, järjestetään Helsingin keskustakirjasto Oodissa, Kuutio-tilassa (osoite: Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki) to 25.4.2019 klo 12.00–15.00.

Tapahtumassa kuullaan kulttuuri- ja teknologia- sekä pelialan asiantuntijoita mm. yrityksistä Voyantic Oy, Cloud Castle Constructions Oy ja OiOi Collective Oy. Lisäksi ohjelmassa on Aalto-yliopiston asiantuntija-alustukset kulttuurialan tekonologiakokeiluista ja -tutkimuksesta sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden esitys kulttuurialan digitalisaation tilaa kartoittavan tutkimushankkeen tuloksista.

Erityistarkastelussa tapahtumassamme on pelillistäminen: Mitä pelillistäminen on? Miten kulttuuria voidaan pelillistää? Mitä on digitaalinen tarinankerronta? Tilaisuus sisältää myös ohjattua verkostoitumista.

Miten kulttuuri pelillistetään -tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta rajallisen osallistujamäärän vuoksi yleisöä pyydetään mieluusti ilmoittautumaan ma 22.4. mennessä osoitteessa: www.lyyti.fi/reg/Miten_kulttuuri_pelillistetaan.

Tapahtuman Facebook-sivut: https://www.facebook.com/events/2058966934153259/

Lisätietoja ja haastattelut:

Suvi Ryynänen
Suunnittelija, 3D-kulttuurihubi
Puh. 0400 349 381
suvi.ryynanen@humak.fi