Monikulttuurisuus on tärkeää jo opiskeluaikana sanoi Jukka Määttä Liittyviä tiedostoja

Kuopiossa keskiviikkona 24.2.2016 järjestetyssä työelämätapahtuma Hurrikaanissa kansainvälisyys ja monikulttuurisuus työelämässä olivat keskeisiä aiheita asiantuntijapuheenvuoroissa.

Humakin koulutusjohtaja Jukka Määttä ilmaisi huolensa kansainvälisten harjoittelujen ja vaihto-opintojen määrän vähenemisestä avatessaan kolmannen Hurrikaanin. Hän kannusti opiskelijoita hakeutumaan monikulttuurisuuden pariin jo opiskeluaikana.

Rohkeasti maailmalle – se kasvattaa ongelmanratkaisukykyä ja sinnikkyyttä

Kansainvälisyyskoordinaattori Maija Jeskanen nuorisokeskus Metsäkartanosta esitteli organisaationsa tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Hän kannusti nuoria lähtemään rohkeasti maailmalle hankkimaan kansainvälistä osaamista, jota hän kuvaili muun muassa ongelmanratkaisukyvyksi, sinnikkyydeksi sekä uteliaisuudeksi.

Rohkeasti maailmalle kehotti Maija Jeskanen Kuopion Hurrikaanissa
Maija Jeskanen Metsäkartanon kv koordinaattori Kuopion Hurrikaanissa

Kotimaassakin voi kansainvälistyä – maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa tähän on paljon mahdollisuuksia

Pohjois-Savon ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson kertoi puheenvuorossaan maahanmuuttajien työllistymisen haasteista ja ratkaisuista. Hänen mukaansa maahanmuuttajien kotouttamisessa työllistyminen on keskeisessä roolissa.

Mattssonin mukaan usein ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että maahanmuuttajien kotimaassaan suorittamat tutkinnot eivät ole päteviä Suomessa. Tämän vuoksi hän suositteli myös suomalaisia olemaan maltillisia ulkomailla hankitun koulutuksen suhteen, sillä Suomen työmarkkinoilla arvostetaan vahvasti suomalaista tutkintoa. Lisäksi hän esitti ajatuksen mahdollisuudesta kansainväliseen toimintaan Suomessa, esimerkiksi maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa.

Kuopion Hurrikaanissa puhuttiin monikulttuurisuudesta
Pohjois-Savon ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson

Verkostoituminen alkaa jo opiskelun alussa

Hurrikaani tarjosi nuoriso- ja järjestötyön sekä tulkkauksen opiskelijoille mahdollisuuden tavata työelämän edustajia, ja jo opiskeluaikana verkostoitua työelämään. Aiemmasta poiketen tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kaikille avoimen luentosarjan Studia Koivumäen kanssa, joten mukana olivat ensimmäistä kertaa myös Pohjois-Savon opiston opiskelijat. Osallistujia tapahtumassa oli noin sata.

Puheenvuoroja seuranneen vilkkaan keskustelun jälkeen opiskelijat saivat vapaasti kierrellä 13 eri organisaation edustajien luona kyselemässä työelämään ja kansainvälisyyteen liittyvistä asioista.

Opiskelijoita kiinnosti erityisesti ylempien vuosikurssien opiskelijoiden kokemukset vaihto-opiskelusta. Myös muilla esittelypisteillä riitti uteliaita opiskelijoita ja organisaatioiden edustajat vastailivat hymyssä suin esitettyihin kysymyksiin. Sekä tulkki- että yhteisöpedagogiopiskelijat keräsivät työelämän edustajilta iltapäivän aikana fläppitauluille ominaisuuksia, joita he tulevat tarvitsemaan tulevissa ammateissaan.

Hurrikaanissa opiskelijat kohtaavat työelämän edustajia
Työnantajat ja opiskelijat kohtaavat. Kuvassa keskellä Reeta Ahosilta, TulkkausIlona

Tulkkausalalla kansainvälinen toiminta vaatii enemmän aloitteellisuutta

Maija Jeskanen kertoi Metsäkartanon esittelypisteellä yhteisöpedagogien ohella myös tulkkiopiskelijoiden kansainvälisistä toimintamahdollisuuksista. Organisaation tuella tulkkauksen voisi yhdistää esimerkiksi nuorisovaihtoon ja vapaaehtoistyöhön. Kansainvälinen toiminta vaatii tulkkiopiskelijoilta oma-aloitteisuutta, sillä valmiita harjoittelupaikkoja tai työtehtäviä viittomakielen parissa ulkomailta harvoin löytyy. Toisaalta tämä luo useita mahdollisuuksia kehittää tulkkausalan kansainvälistä toimintaa.

Tapahtumassa opiskelijat saivat runsaasti kokemuksista kumpuavia neuvoja. Jeskasen lisäksi myös muut työelämän edustajat kannustivat opiskelijoita oma-aloitteisuuteen ja rohkeuteen.

He muistuttivat, että kansainvälisessä toiminnassa on tärkeää pitää mieli avoimena myös muille kuin oman alan työtehtäville. Kokonaisuudessaan Hurrikaani loi hyvät puitteet verkostoitumiselle, joten perinnettä on syytä jatkaa.

Uutinen perustuu Kuopion yksikön ensimmäisen vuoden tulkkiopiskelijoiden Tuulia Latvakosken ja Linnea Pennasen tekstiin

Kuvat: Tuulia Latvakoski

 

Kevään yhteishaussa 16.3. – 6.4. 2016 Kuopiossa ovat haussa seuraavat koulutukset:

tulkki (AMK), yhteisöpedagogi (AMK). Järjestö- ja nuorisotyötä (yhteisöpedagogiksi)  voi opiskella päivätoteutuksen lisäksi monimuotona, katso tarkemmin.