Keskiviikkona 3.4.2019 päättyneessä yhteishaussa Humakin hakukohteista erityisesti verkkopainoitteiset monimuotokoulutukset kiinnostivat yhteishaussa.

Humakin yhteishaussa olleita 441 hakukohdetta haki kaikkiaan hieman yli 3000 hakijaa, joista ensisijaisesti Humakiin haki 1235.

-“Iloitsemme vuosia jatkuneesta myönteisestä kehityksestä sekä uusien avausten ja koulutusmuotojen hyvästä vastaanotosta kevään yhteishaussa”, toteaa Humakin rehtori/toimitusjohtaja Jukka Määttä.

Kulttuurituottaja (AMK) digikoulutus veti toista vuotta peräkkäin

Humakin suosituin hakukohde toista vuotta peräkkäin oli kokonaan verkossa toteutettava kulttuurituottaja (AMK) verkkokoulutus, joka oli yhteishaussa toista kertaa.

Koulutusohjelmaan hakeneet aloittavat hakuprojektinsa pian yhteishaun jälkeen avautuvassa valintakurssissa, jossa he saavat ensikosketuksen verkko-opintoihin. Koulutukseen valitut voivat sisällyttää valintakurssista saamansa opintopisteet osaksi tulevaa tutkintoaan.

Kaikkiaan digikampuksella toteutettavaan kulttuurituottajakoulutukseen haki 252 ensisijaista hakijaa.

Ammatin ohella yhteisöpedagogiksi kouluttautuminen kiinnostaa

Verkkopainoitteisuutta lisännyt yhteisöpedagogi (AMK) –monimuotokoulutus kiinnosti. Helsingin opiskeluryhmään haki 187 ensisijaista hakijaa, työyhteisön kehittäjä-opintoihin 98 ja uutena hakukohteena olevaan Ylivieskan opetusryhmään 50 hakijaa.

-“Ylivieskan opintoryhmään hakeneiden määrää voi pitää erinomaisena. Centrian kanssa yhteistyössä toteutettavan koulutuksen kautta toteutamme valtakunnallista koulutusvastuutamme käytännössä”, Määttä toteaa.

Päiväopinnoissa Humakin suosituimmat yhteisöpedagogikampukset hakijoiden mielestä löytyvät tänä vuonna Turusta ja Kuopiosta.

Tulkkausalalla Helsingin koulutus (viittomakielen tulkki) kasvatti suosiotaan viime vuodesta. Kuopiossa viime vuonna alkanut puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaaja –koulutus on vielä alkuvaiheissaan ja sen tunnetuksi tekemistä opinto-ohjaajien parissa ja kentällä jatketaan.

Englanninkielinen koulutus löysi kohderyhmänsä

Studiamessuilla ja kansallisilla opopäivillä suurta kiinnostusta herättänyt Humakin uusi englanninkielinen yhteisöpedagogikoulutus (Bachelor of Adventure and Outdoor Education) löysi kohderyhmänsä.

Kevään molemmissa yhteishauissa mukana ollutta koulutukseen haki lähes 50 ensisijaista hakijaa.

Pääkuva: Humakin ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoita Nuori 2019 -tapahtumassa Turussa maaliskuun lopulla. Kuva Emilia Reponen, Humak, etusivun nostokuva promotilaisuudesta Jyväskylästä.