Muutosturvavalmennuksesta tukea työttömyyteen

Muutosturvavalmennus auttaa osallistujia selviämään työttömyyden haasteista ja pääsemään takaisin kiinni työelämään. Tutustu muutosturvavalmennukseen esitteestä

Vertaistukipohjainen ja ammattilaisvetoinen valmennus on suunnattu työelämämuutoksen keskellä oleville, kuten työttömille, lomautetuille, irtisanomis uhan alla oleville tai muuten työidentiteettiään pohtiville henkilöille. Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia hahmottamaan yksilöllinen työelämätilanteensa ja tunnistamaan omat vahvuutensa. 

Muutosturvavalmennuksen tavoitteet

Valmennus perustuu tarinalliseen lähestymistapaan, tarkemmin tarinallisen kiertokulun teoriaan ja oman työelämätarinan muokkaamiseen osana identiteetin uudelleen rakentamisen prosessia irtisanotuksi joutumisen jälkeen. Valmennuksen aikana osallistuja pohtii omaa työhistoriaansa ja työuransa tulevaisuutta sekä työstää näistä muodostuvaa työelämäntarinaansa yhdessä vertaisryhmän ja valmentajien kanssa.

Tavoitteena on, että osallistuja rakentaa itselleen työelämäntarinan, joka kantaa elämässä eteenpäin, avaa näkymiä ja mahdollisuuksia ja vahvistaa osallistujan ammatillisen identiteetin uudelleen rakentumista irtisanotuksi joutumisen jälkeen. Valmennus toteutetaan 4 viikon ajanjaksolla, laskennallisen työmäärän ollessa noin 32 tuntia. Kurssi koostuu yhteisistä webinaareista, itse suoritettavista tehtävistä sekä video- ja lukumateriaaleista.

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujia visualisoimaan oma työelämätarinansa, joka helpottaa oman työllisyystilanteen hahmottamista. Kurssi auttaa löytämään voimavaroja ja työelämässä tarvittavia valmiuksia esimerkiksi irtisanomisen tai lomautuksen jälkeisessä tilanteessa. Kurssin aikana suhteutetaan yksilölliset tilanteet muuttuvan työelämän tilanteisiin, tunnistetaan oma osaaminen ja suunta sen kehitykselle, löydetään voimavaroja ja uskallusta tulevaisuuden valintoihin.

Tarinallisen kiertokulun teoria. Ihmisen oma tarinavaranto, yhteinen tarinavaranto, Ihmisen oma tarinavaranto, yhteinen tarinavaranto. Lähde: Hänninen, V. (2002) Sisäinen tairna, elämä ja muutos. Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Seuraavat askeleet

Muutosturvakoulutukseen haetaan noin 10 hengen valmennusryhmää yrityselämästä. Valmennettavat voivat olla useasta yrityksestä. Tavoitteena on koota ryhmä, jonka työelämä tausta on karkealla tasolla yhtenäinen, jotta vertaisjakaminen mahdollistuu.

Maksuttomaan pilottivalmennukseen osallistuminen edellyttää tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistumista, eli valmennettavia pyydetään osallistumaan pilottiin liittyvän valmennuksen vaikutusarviointia koskevan YAMK-opinnäytetyön haastatteluihin ja kyselytutkimukseen ennen ja jälkeen valmennuksen.

Valmennukset järjestetään:
8.6.  klo 14-16
10.6. klo 14-16
14.6. klo 14-16
17.6. klo 14-16

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

anu.jarvensivu@humak.fi
+358505055663
juha.niiranen@humak.fi
+358400349256