Näkökulmia nuorisotyön koulutuksen kehittämiseen

Nuorisotyön konferenssi Narvassa

’’Teaching Youth Work in Higher Education’’ on kansainvälinen teos, joka tarkastelee korkeakoulujen nuorisotyön opetusta ja siihen liittyviä yhteyksiä, jännitteitä ja ristiriitoja. Teos esittelee laajan kirjon näkemyksiä nuorisotyön opettamisesta ja kehittämisestä.

Artikkelikokoelman kirjoitukset valottavat Suomen, Viron ja Iso-Britannian korkeakoulujen nuorisotyön opetuksen käytäntöjä. Teos sisältää kirjoituksia yhteensä 46 tekijältä, joista useimmat toimivat korkeakouluissa nuorisotyön opetustehtävissä.

Teos kokoaa yhteen kolme vuotta kestäneen kansainvälisen projektin tuloksia. Syksyllä 2019 päättyneeseen projektiin osallistui korkeakouluja Suomesta, Virosta ja Iso-Britanniasta. Kyseisten maiden lisäksi ’’Teaching Youth Work in Higher Education’’ sisältää kirjoituksia myös Ruotsista ja Australiasta.

Taustalla eurooppalainen kehittämistyö

Teoksen ja sen julkaisemiseen johtaneen projektin taustalla on laajempi nuorisotyöhön liittyvä liikehdintä. Sekä Euroopan unioni että Euroopan neuvosto kannustavat aktiivisesti jäsenmaitaan laajentamaan ja kehittämään nuorisotyön koulutusta.

Euroopan neuvoston vuonna 2017 julkaisemassa suosituksessa käsitellään mm. nuorisotyön koulutuksen laajentamisen keinoja ja korostetaan vapaaehtoisten nuorisotyöntekijöiden kouluttamisen merkitystä.

Euroopan unionin neuvoston yhteenveto marraskuulta 2019 taas pyrkii edistämään nuorisotyön laatua ja painottaa nuorisotyön kulttuurisidonnaista luonnetta.

Humakin lehtori ja yksi artikkelikokoelman kirjoittajista Sari Höylä toteaa, että unionin jäsenmaiden toimintaa on vaikeaa suoraan vertailla.

Jokaisen valtion nuorisotyön toteutuksessa on omat erityispiirteensä. Vaikka käytännöissä ja arvopohjassa on paljon yhteneväisyyksiä, ei voida luoda sellaista yksittäistä mallia, joka kuvaisi kaikkien jäsenmaiden toimintaa.

’’Teaching Youth Work in Higher Education’’ ei teoksena pyrikään tarjoamaan definitiivistä ohjeistusta nuorisotyön kehittämiseen, vaan tuoda esiin alan monipuolisuutta.

Kuva Nuori2020-päiviltä Tampere-talosta. Kuvassa Humakin messupiste, jossa ihmisiä pöydän ympärillä puhumassa.
Vuotuinen Nuori2020-tapahtuma keräsi 3000 nuorisotyöalana ammattilaista Tampereelle keskustelemaan nuorisoalan ajankohtaisista asioista.

Kansainvälisen projektin huipennus

Teos julkaistiin syyskuussa 2019 kolmivuotisen projektin päättäneessä konferenssissa Tartossa. Erasmus+ -rahoitteiseen projektiin osallistui Humakin lisäksi korkeakouluja Virosta ja Englannista. Kirja on toteutettu korkeakoulujen keskinäisenä yhteistyönä, ja viralliseksi toimittajaksi on merkitty Mike Seal Newmanin yliopistosta Birminghamista.

Sari Höylän lisäksi kirjan tekemiseen osallistui useita muitakin Humakin henkilökunnan jäseniä, mm. yliopettaja Anita Saaranen-Kauppinen. Anitan artikkeli (teoksen sivut 243-8) käsittelee nuorisotyötä seikkailukasvatuksen opintojen kontekstissa.

Humakin seikkailukasvatuksen opinnot ovat nuorisoalan kentän laajentamisen kannalta merkittävä mahdollisuus. Vuoden 2020 haku englanninkielisen, seikkailukasvatus-painotteisen yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon koulutukseen on käynnissä vielä 22.1. keskiviikkoon klo 15 saakka. Hakeminen tapahtuu Opintopolun kautta.

Humak on Suomen ja Euroopan suurin nuorisotyöalan kouluttaja ja tutkimus- ja kehitysorganisaatio ja tarjoaa korkeakoulutusta valtakunnallisesti.

Teoksen Teaching youth work in higher education :in lataus banneri verkkosivuille.