Liittyviä tiedostoja

Northern Marginal − Culture Export with Attitude on Humakin kulttuurituotannon aikuisopiskelijoiden tuottama kulttuuripamaus, joka toteutetaan yhdessä kulttuurituotannon opintoihin kuuluvan innovaatioseminaarin kanssa. Moniammatillinen tiimi halusi viedä Islantiin ainutlaatuisen elämyksen, joka yhdistää rajun meiningin harmoniseen luontoon.

− Halusimme viedä opintomatkallamme islantilaisille tuliaisina jotain, mikä ei olisi täysin perinteistä ja itsestään selvää. Ajatus lähti porukassa lentoon ja monien ideoiden myötä se kasvoi festariksi, kertoo seminaaria järjestävä Mira Mykkänen.

Metsä ja vaihtoehtokulttuuri yhdistyvät kulttuurituottajien käsissä Northern Marginal -festivaaliksi. Samalla edistetään pohjoismaista kulttuurivaihtoa. Reykjavikin sydämessä 21.−27.9.2015 järjestettävä festivaali koostuu kolmesta itsenäisestä osasta. Klassista, punk- ja metallimusiikkia soittava mømø [mːːøˑmø] musiikkidokumentteja sekä taide- ja lyhytelokuvia esittävä Syndrome ja In the Icelandic Woods -metsänäyttely tuovat kaikki omalla tavallaan esille suomalaisen kulttuurin omaleimaisuuden.

Syndromessa nähdään mm. Timanttikoirien vuosi 1984 dokumentti (kuvassa ylhäällä) ja koetaan myös scifi dystopiaa, kun Jori Hulkkosen ja Jimi Tenorin Nuntius esitetään livesäestyksen kera.

Islannin luonto on ainutlaatuista
Northern Marginal: Mira Mykkänen on kuvannut Islannin luontoa ja tietää, että metsä on siellä marginaalista. (Kuva: Mira Mykkänen)

Innovaatioita ja kulttuurien välistä yhteistyötä

Alkujaan tarkoituksena oli tehdä Mira Mykkäsen johdolla kulttuurituotannon opintoihin liittyvä opintomatka Islantiin. Pienen pohdinnan tuloksena hän päätti järjestää kulttuuri-innovointia edistävän seminaarin Pohjolan talolla.

− Olen ollut Islannin Pohjolan talolla töissä kolme vuotta, joten se tuntui luonnolliselta yhteistyökumppanilta, kun vastuuopettajamme Annamari Maukonen ehdotti minulle Islannin opintomatkan järjestämistä, Mira Mykkänen kuvailee yhteistyön taustoja.

Kulttuurituottajat luovat ainutlaatuisen elämyksen, joka yhdistää rajun meiningin harmoniseen luontoon.
Metsähyvinvointi ja metsästä ammentava taide nousivat itsestään selvinä sisältöinä festivaalin In the Icelandic Woods -metsänäyttelyyn. (Kuva: Karoliina Hult)

Aikuisopiskelijat suorittavat seminaarin yhteydessä kulttuurituotannon opintoihin kuuluvan innovaatiokurssin. Opiskelijat ovat keväästä asti ideoineet ja valmistaneet seminaariesitystä Pohjola-taloa varten: innovaatioilla pyritään etsimään ratkaisuja Pohjolan talon kohtaamiin haasteisiin esimerkiksi kulttuurien väliseen viestinnässä.

− Seminaari on rakentunut siten, että ensimmäinen päivä on suljettu tilaisuus, jossa me esittelemme ideoimiamme innovatiivisia ratkaisuja kohdistettuna Pohjolan talon tarpeisiin. Toinen päivä on kaikille avoin ja silloin pidetään kulttuurialan edustajien paneelikeskustelu. Keskustelussa on mukana eri taiteenalojen edustajia sekä kulttuurivaikuttajia. Esiin nostetaan erityisesti kulttuurialojen haasteet sekä nousevat trendit, Mykkänen tarkentaa.

Toiminta jatkuu yhdistyksen turvin

Northern Marginal -festivaali halutaan saada ankkuroitua kaikkiin Pohjoismaihin. Samalla voidaan syventää yhteistyötä muiden alan opiskelijoiden kanssa. Ajatus festivaalista joka järjestettäisiin vuoroin Suomessa ja vuoroin muussa Pohjoismaassa tuntui ryhmästä heti luonnolliselta ja itsestään selvältä.

− Haluamme tehdä tätä ilman suurempia rajoituksia, niin että Northern Marginalin perusaate säilyy ja näkyy vahvasti festivaalin ohjelmassa. Ideajyvänen muokkautui kevään aikana ja matkan varrella tarttui mukaan myös tarve perustaa yhdistys helpottamaan festivaalin järjestelyjä, yhdistyksen puheenjohtaja Tove Forssell selventää.

Tove Forssell ja kitara
Tove Forssell uskoo vahvasti, että Pohjoismaat yhdistävälle marginaalikulttuurin festivaalille on kysyntää tämän päivän tapahtumakentällä. (Kuva: Linda Holmkratz)

Festivaalia tukemaan perustettiin Northern Marginal-yhdistys, jonka tarkoitus on jatkossa toimia linkkinä pohjoismaiden välisessä kulttuurivaihdossa ja edistää tuntuvasti maiden kulttuuriperinnön jakamista. Tavoitteena on synnyttää perinne, jossa marginaalinen kulttuuri elää Pohjoismaiden välillä.

− Tämä on ensimmäinen kerta, kun festivaali järjestetään. Yhdistyksen avulla haluamme luoda tästä vuosittain järjestettävän festivaalin pohjoismaisen marginaalikulttuurin edistämiseksi, Forssell kertoo festivaalin tulevaisuuden suunnitelmista.

Festivaalia järjestää 11 henkinen, moniammatillinen tiimi, joka tapasi toisensa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajakoulutuksessa. Innovaatio-opintojen innostamana Tampereen aikuisopiskelijaryhmä päätyi järjestämään kattavaa kulttuurifestivaalia Islantiin.

Northern Marginal -yhdistys on yksi festivaalin vision ja tavoitteiden tärkeämmistä mahdollistavista tekijöistä.

− Vaikka edessä on paljon työtä ja kilometrejä taitettavana, näen yhdistyksen ja festivaalin tulevaisuus kirkkaana ja täynnä mahdollisuuksia ja potentiaalia, Forssell kiteyttää.

Teksti: Karoliina Hult