Humak mukana Nuorisoalan järjestöjen vaikuttavuutta kehittävässä nuorisoalan osaamiskeskuksessa

Turhat sähköpostiviestit

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on mukana Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuvaa ja vaikuttavuutta kehittämässä osaamiskeskuksessa. Verkostoa johtaa Suomen Partiolaiset ry ja Humakin lisäksi verkostossa ovat mukana Opintotoiminnan Keskusliitto ry ja Talous ja nuoret TAT ry.

Kaikkiaaan Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti kuudesta nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävästä osaamiskeskuksesta. Tehtävä myönnettiin Lahden kaupungin, Suomen Partiolaiset ry:n, Nuorten Akatemia ry:n, Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry:n, Helsingin kaupungin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimille, useamman yhteisön yhteenliittymille. Samalla ne saavat oikeuden valtionavustukseen.

Nurmijärven kampuksen yhteisöpedagit, lehtori Sirpa Ali-Melkkilä (alarivi vas) ja Jaana Walldén (alarivi kesk.) Helsingin kampuksen edessä VANUPO-toimeksiannon jälkeen.

Osaamiskeskukset kehittävät nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta

Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Nuorisoalan osaamiskeskuksena voi toimia kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, korkeakoulu, yhdistys tai säätiö, tai niiden sopimukseen perustuva yhteenliittymä.

– Nuorisotoimialalla on kehittämisen ja verkottumisen tahtoa. Osaamiskeskuksina toimivat yhteenliittymät kokoavat yhteisten tavoitteiden taakse monipuolisen joukon eri osaajia. Uskon, että laajapohjaisella yhteistyöllä pystymme toimimaan tehokkaasti nuorten hyväksi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan (VANUPO) ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä ovat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Humakin ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat haastattelivat OKM:n toimeksiannosta valtakunnallisesti nuorten tuntoja ja ajatuksia VANUPOn valmisteluun syksyllä 2019. Voit lukea projektista lisää tästä linkistä (siirryt toiselle sivulle).

Jyväskylän opiskelijat matkalla jättämään vanupo-esityksen OKM:ään.
Syyskuussa 2019 yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelunsa aloittaneet saivat heti ensimmäisellä viikolla tehtäväkseen haastatella 500 keskisuomalaista nuorta OKM:n pyynnöstä. Opiskelijat matkalla ministeriöön esittelemään haastattelujen tuloksia, Kuvassa vasemmalta lukien Aila Akanyildiz, Jenny Kanden, Ronja Hakala, Milla Koskela, Senni Nuorala, Eveliina Lecklin, Mika Huotari, Maarit Honkonen-Seppälä, Viola Vilhonen, Waltteri Isotalo sekä Tiia Määttä. Kuva Sanni Kurvinen, yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija.

Valitut nuorisoalan osaamiskeskukset

Nuorisotyö kunnassa -kehittämiskokonaisuudesta vastaa Lahden kaupunki. Verkostossa ovat mukana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy (Juvenia), Nuorisotutkimusseura ry, Allianssin nuorisovaihto, Oulun kaupunki/Koordinaatti, Mieli mielenterveys ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuvaa ja vaikuttavuutta kehittää Suomen Partiolaiset ry. Verkostossa ovat mukana Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Talous ja nuoret TAT ry ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy.

Osallisuus ja vaikuttaminen –kokonaisuudesta vastaa Nuorten Akatemia ry. Verkostoon kuuluvat Kehittämiskeskus Opinkirjo ry, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry sekä Oulun kaupunki/Koordinaatti.

Kohdennetun nuorisotyön kehittäminen on Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n vastuulla. Verkostoon kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Mieli Suomen mielenterveys ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä XAMK / Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Digitaalisen nuorisotyön kehittämisvastuu on Helsingin kaupungilla ja sen yhteistyötahona toimivalla Koordinaatilla (Oulun kaupunki).

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -kokonaisuudesta vastaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Kehittämiskeskus Opinkirjo, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Vantaan kaupunki, Nuorisotutkimusseura ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Lahden kaupunki/Kanuuna, Nuorten Suomi ry, Folkhälsans förbund + Föreningen Luckan, Helsingfors Universitet/statsvetenskapliga fakultet/socialt arbete ja Åbo Akademi.

Teksti: OKM:n tiedote, edit. Humakin viestintä
Lisätietoja: OKM:n neuvotteleva virkamies Emma Taipale, p. 0295 330 172

Lisätietoja nuorisoalan osaamiskeskuksista