Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen keskustelee nuorten kanssa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Ministeri Viitasen puheenvuoro

Kaikilla yhteiskunnan tasoilla tulisi entistä enemmän kiinnittää huomio ennaltaehkäisevään ja korjaavaan työhön. On tärkeätä, että nuorten ongelmiin, esimerkiksi koulukiusaamiseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, totesi ministeri Pia Viitanen tavatessaan Tampereella nuoria, nuorisotyön ammattilaisia ja muita nuorten kanssa toimivia. OKM:n ja aluehallintoviraston järjestämä tilaisuus liittyy meneillään olevaan nuorisolain uudistamiseen.

Ministeri Viitanen oli sitä mieltä, että turvaverkkoja tulisi rakentaa nykyistä aikaisemmin, sillä selvitysten perusteella tiedetään, että syrjäytymisvaara on nähtävissä jo varhaiskasvatuksen aikana.

Edellisen kerran kun nuorisolakia uudistettiin, siihen lisättiin etsivä nuorisotyö, joka on ollut varsinainen menestystarina, iloitsi ministeri. – Sen ja työpajatoiminnan kautta on tavoitettu tuen tarpeessa olevia nuoria ja autettu heitä sellaistenpalvelujen piiriin, jotka edistävät nuoren kasvua ja hyvinvointia. Ehkäisemällä ennalta osattomuutta ja syrjäytymistä parannetaan samalla perheiden hyvinvointia.

Tavoitteena on, että uusi nuorisolaki astuisi voimaan vuoden 2016 alusta

  • On tärkeätä että lain käsittely on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää ja että mahdollisimman moni voi sen käsittelyyn osallistua. Nuorten äänen kuuluminen on tärkeätä, sillä nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. totesi ministeri Viitanen.

Tampereen jälkeen aluekierrokset jatkuvat Oulussa 16.1.2015, Turussa 26.1.2015, Mikkelissä 30.1.2015, Helsingissä 12.2. ja Rovaniemellä 27.2.

Keskustelu jatkuu Nuorisotyöpäivillä huhtikuussa

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuvat nuoria ja nuorisotyön ammattilaisia keskustelemaan uuden Nuorisolain sisällöstä Nuorisotyöpäiville huhtikuussa.

Nykyinen nuorisolaki on vuodelta 2006. Keskustelun painopisteitä ovat lain tavoitteet, nuorten kuuleminen ja osallistuminen sekä lähipalvelut. Nyt valmisteilla olevassa laissa tullaan ottamaan kantaa muun muassa ennalta ehkäisevään nuorisotyöhön, nuorten osallisuuteen ja vaikuttamiseen, nuorten työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön ja nuorisojärjestöjen avustamiseen.

Ohjelmaosuus rakentuu avoimeen vuorovaikutteiseen keskusteluun. Mukana keskustelemassa on uutta nuorisolakiehdotusta valmistelevan työryhmän jäseniä sekä nuorisotoimen ja nuorten edustajia.

Keskustelijoille voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja etukäteen 31.3.2015 saakka osoitteeseen nuorisolakiuudistus@humak.fi

Lisätiedot:

Yliopettaja Merja Kylmäkoski

merja.kylmakoski@humak.fi

p. 020 7621 287

http://www.alli.fi/