Nuorten tarinat kootaan kansainvälisessä ryhmässä Liittyviä tiedostoja

Englantilaisessa St Mark & St John yliopistossa on tutkittu  mahdollisuuksia arvioida nuorisotyötä nuorten omien kokemusten kautta. Hyvien tulosten innoittamana tätä uudenlaista arviointimenetelmää koulutetaan ja kehitetään eurooppalaisessa Erasmus+-hankkeessa, jossa Humak koordinoi kansallista osuutta.

Mukana on nuorisotyön toimijoita ja korkeakoulutasoisia kouluttajia Englannin lisäksi Italiasta, Ranskasta, Virosta ja Suomesta. Hankkeen tavoitteena on julkaista kesän 2018 päätöskonferenssissa Plymouthissa käsikirja menetelmän hyödyntämisestä erilaisissa nuorisotyön konteksteissa.

Nuorten oma ääni kuuluviin

—Näkökulman muutos on valtaisa, toteaa Humakin yliopettaja Eeva Sinisalo-Juha, —Olemme tottuneet kuulemaan tarinoita nuorista nuorisotyöntekijöiden kertomina, mutta nyt keräämme nuorten tarinoita nuorisotyöstä. Nuoren oman äänen on vihdoinkin saatava arvoisensa paikka nuorisotyön arvioinnissa ja kehittämisessä.

Tavoitteenamme on englantilaisten kumppaneidemme kehittämän menetelmän pohjalta tuottaa suomalaisen nuorisotyön arviointimenetelmä. Humakin suomalaisia kumppaneita kehittämistyössä ovat Pelastakaa Lapset ry:n Netari ja Helsingin Nuorisoasiankeskus.

Tarinoita suomalaisesta nuorisotyöstä

Hankkeessa on jo kerätty kymmeniä suomalaisten nuorten tarinoita siitä, miten nuorisotyö on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Kevään 2017  aikana jatketaan tarinoiden keruuta niin, että nuoren tuntema nuorisotyöntekijä taustoittaa tietoa nuoresta ja nuoren tarinasta. Näitä tarinoita luokittelemalla löydetään ja ymmärretään, mikä on nuorisotyön todellinen merkitys nuoren elämässä. Lopuksi nuorisotyön erityisasiantuntijat ja johtajat käsittelevät valikoituja tarinoita ja nostavat yhden nuorisotyön merkityksellisyyttä parhaiten kuvaavan tarinan.

Nuorisotyön vaikutus nuoren elämään

—Tässä prosessissa on kauttaaltaan kyse paneutumisesta nuorten omaan kokemukseen nuorisotyöstä ja näistä merkityksistä nousevasta dialogista, yhteisestä ymmärryksestä nuorisotyön merkityksestä, toteaa Sinisalo-Juha.

Loppiaisen jälkeen pidettiin hankkeen intensiiviviikko Suomessa. Silloin tutustuttiin eri maiden ensimmäisen kierroksen tarinavalintoihin ja pohdittiin niiden antia eurooppalaisella tasolla. Viikon aikana tutustuttiin myös suomalaiseen nuorisotyöhön, kuin myös eestiläisen nuorisotyöhön Tallinnan vierailulla.

Lisätietoja:

Eeva Sinisalo-Juha
Yliopettaja, Nuorisotyön ja yhteisöllisyyden vahvuusala
Humanistinen ammattikorkeakoulu

eeva.sinisalo-juha@humak.fi
puh. +358 400 349 263

 

Kuva etusivulla: Helsingissä vertailtiin eri maiden löytämiä merkityksiä nuorisotyölle. Näistä eroista nousi tiukkaa nuorisotyötä määrittävää keskustelua. Kuva Eeva Sinisalo – Juha

Kuva sivun ylälaidassa: Pelastakaa lapset ry:n toimitalon puitteet innoittivat osallistujia luoviin ratkaisuihin, mutta myös yhteisposeeraukseen. Kuva Henri Remes