Röykän kertsi pysyy siistinä kun nuoret sen sellaisena pitävät Liittyviä tiedostoja

Nuorisotyön puolesta -kampanja haluaa nostaa nuorisotyön mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla kampanja haluaa parantaa ymmärrystä nuorisotyön merkityksestä ammatillisena työnä ja korostaa, että ehkäisevästä työstä säästäminen tulee usein moninkertaisesti kalliimmaksi muiden sektoreiden menojen kasvaessa.

– Haluamme kampanjan avulla kertoa nuorisotyöstä sen tulevaisuudesta ja rahoituksesta päättäville sekä heille, jotka eivät alaa tunne. Nuorisotyön arvoa, merkitystä ja moninaisuutta tulee nostaa esille. Haluamme tehdä työtä sen eteen, että nuorisotyön moninaisuus ja sen eri toimijat voisivat tulla tasavertaisina esiin, toteaa Essi Helin, yksi kampanjan käynnistäjistä.

Ammattilaisten arki esillä sosiaalisessa mediassa

Nuorisotyön puolesta -kampanja käynnistyi 13.7.2015 ja jatkuu lokakuun loppuun. Ytimenä on Nuorisotyön puolesta -blogi, jossa nostetaan esiin nuorisotyön arkea, muutosta ja tulevaisuutta. Blogiin kirjoittavat nuorisotyötä tekevät. Blogin lisäksi kampanja näkyy sosiaalisen median eri kanavilla ja löydät sen Facebookista, Instagramista ja Twitteristä aihetunnisteella #nuorisotyönpuolesta.

– Kuntien tulee ymmärtää nuorisotyön ammattilaisten tärkeä työ aikuisina, joilla on aikaa nuorelle. Aikuisina, jotka kohtaavat nuoren aidosti nuoren omista lähtökohdista ja tarpeista käsin, ilman samanlaisia velvoitteita tai tavoitteita, kuin monella muulla ammattikunnalla on. Nuorisotyön vahvuus on sen ennaltaehkäisevässä luonteessa, nuorilähtöisessä työotteessa ja nuorta tämän omannäköiseen tulevaisuuteen luotsaamisessa, perustelee Tanja Hakoluoto. Hakoluoto työskentelee Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtorina Kuopiossa.

Säästäminen nuorisotyöstä on lyhytjänteistä

– Taloudellinen tilanne Suomessa näyttää siltä, että säästöt tulevat olemaan myös jatkossa läsnä päätöksenteossa. Päätöksentekijöiden tulee ymmärtää mistä säästetään, kun puhutaan nuorisotyön säästöistä. Pelkomme on, etteivät päättäjät tunnista nuorisotyön kaikkia työmuotoja, eivätkä ymmärrä niiden merkitystä osana nuorten, tulevien aikuisten, hyvinvointia, pohtii Essi Helin.

Nuorisotyön puolesta -kampanja sai alkunsa huolesta, joka nousi uuteen hallitusohjelmaan kirjatusta niin sanotusta vapaakuntalaista, jossa kunnille annettaisiin mahdollisuus olla huomioimatta muun muassa nuorisolakia.

– Hallituksen viesti, ettei nuorisolakia tarvitse lainkaan noudattaa, on säästöpaineiden alla taisteleville kunnille nuorisotyön kannalta erittäin huolestuttavaa. Nuorisolaki on nuorisotyön selkäranka sekä nuorisotyön ammatillisuutta korostava laki, jonka olemassaoloa ja noudattamista pidämme olennaisena alan tulevaisuuden kehityksen kannalta, toteaa Mika Pietilä.

Humak haastaa alumninsa mukaan kampanjaan

– Nuorisotyötä tekevien on syytä myös katsoa peiliin. Se ettei nuorisotyö näy ajankohtaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on osittain omaa syytämme. Vaatimattomina emme nosta työtämme esille. Tavoitteemme kampanjan aikana on saada aikaan keskustelua hyvässä yhteishengessä kaikkien alalla toimivien kanssa nuorisotyön näkyvyydestä ja merkityksestä, toteavat kampanjan käynnistäneet.

Kampanjan ovat laittaneet alulle Essi Helin, Mika Pietilä ja Tanja Hakoluoto. Kampanjatyöryhmään voivat edelleen liittyä mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet.

—Humanistinen ammattikorkeakoulu haastaa kaikki nuorisotyön parissa olevat alumninsa osallistumaan kampanjaan ja kertomaan työnsä tärkeydestä sekä tuomaan nuorisotyötä esille tarjoamalla juttuja kampanjan blogiin tai merkitsemällä asiaan kantaaottavat viestinsä sosiaalisessa mediassa #nuorisotyönpuolesta -tägillä, kannustaa toimivapaalta Humakiin palaava johtaja Katariina Soanjärvi.

Lisätietoja kampanjasta saat sähköpostiosoitteesta nuorisotyonpuolesta@gmail.com.