Nuorten osallisuus -hanke sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- sekä innovaatiotoimintaan. Asiantuntijoista koostuva paneeli arvioi ja pisteytti hankehakemusten laadun opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ministeriö myönsi rahoituksen arvioinnissa parhaiten menestyneille hakemuksille.   

Rahoituksen saavat Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab ja Yrkeshögskolan Arcada Ab. 

 

Humakin hankkeen keskiössä ovat nuoret ja nuorisotiedon lisääminen 

Humakin yliopettaja Merja Kylmäkoski kertoo, että Humakin Youth participation – A key to an inclusive society – hankkeen keskiössä on nuorten osallisuus. Hankkeessa tarkastellaan nuorten vapaa-ajalla ja harrastustoiminnasta syntyviä osallisuuden kokemuksia ja osallisuustaitojen kehittymistä. Hanke tarjoaa sekä Humakin opiskelijoille, että nuorille mahdollisuuden osallistua hankkeeseen kanssatutkijoina. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen, tulee kytkeytyä ammattikorkeakoulun omaan strategiaan ja sen profiloitumiseen alueellisessa tai laajemmassa ekosysteemissä. Strategiapohjainen profiloitumisalue voi olla esimerkiksi alakohtainen tai toimintatavallinen. 

“Humak on ammattikorkeakoulu, joka strategiansa mukaisesti tekee työtä inhimillisemmän maailman puolesta. Haluamme omassa työssämme toimia positiivisen muutoksen tekijänä yhteiskunnassa, koska tulevaisuuden ongelmat voidaan ratkaista vain yhdessä. Siinä nuoret ovat avainasemassa. Nuoret rakentavat tulevaisuuden maailmaa, joten on todella arvokasta, että saimme profiloitumistamme tukevan rahoituksen juuri nuorten osallisuutta lisäävän TKI-toiminnan kehittämiseen.” kertoo Humakin koulutusjohtaja Timo Parkkola.

 

Hanke on käynnistysvaiheessa 

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen kertoo, että rahoitusmuoto näyttää parantaneen ammattikorkeakoulujen TKI-kyvykkyyttä, samalla auttaen ammattikorkeakouluja tuottamaan koko ajan korkealaatuisempia TKI-toiminnan ratkaisuja alueellaan ja alallaan. 

Tieto rahoituksesta tuli joulukuussa 2022. Nyt hanke on edennyt toteutuksen suunnitteluvaiheeseen ja hanke käynnistyy tammikuussa 2023. ”Nuoret ovat tulevaisuutemme tekijöitä, heidän osallisuutensa vahvistaminen on arvokasta työtä. On hienoa, että saamme toteuttaa tämän hankkeen” Kylmäkoski toteaa. 

Hankkeessa pyritään kehittämään parempia työvälineitä nuorten osallisuuteen, luomaan kansainvälinen nuorten osallisuuden asiantuntijakeskittymä, joka myös tuottaa ennakointitietoa sekä tietoa nuorten osallisuudesta vapaa-ajan ja harrastustoiminnan näkökulmista. Lisäksi hankkeessa kehitetään osallisuustyökaluja ja tärkeä tavoite on vahvistaa kansainvälisyyttä ja luoda syvällistä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. 

Yhtenä konkreettisena tavoitteena on kehittää Nuorisotiedon kirjastoon digitaalinen alusta, joka yhdistää asiantuntijoita ja edistää hankkeen tutkimusta. Nuorisotiedon kirjasto on perustettu vuonna 1974 OKM:n aloitteesta ja se siirtyi kesällä 2021 Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista Humakin hallinnoimaksi. ”Nuorisotiedon kirjaston kehittäminen tässä hankkeessa Humakin 25-vuotisjuhlavuonna on erityisen hienoa”, sanoo Kylmäkoski.  

Kolme henkilöää ajaa tandempyörällä

 

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta klikkaamalla tästä. 

 

Teksti: Niina Naumanen