Mukana oli myös Nurmijärven hyvinvointitiimissa oli mukana kolme Humakin opiskelijaa.

Nurmijärvellä tehtiin historiaa torstaina 1.10.2015. Järjestöt ja kunnan toimijat kokoontuivat Kumppanuusfoorumilla ideoimaan yhteisen hyvän puolesta. Illan tarkoituksena oli unelmoida suurta, negatiiviset realiteetit olivat kiellettyjä.

Paikalla oli noin 90 paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten järjestöjen ja Nurmijärven kunnan edustajia. Positiivinen ilmapiiri oli käsin kosketeltavaa, ja verkostoja muodostui. Järjestöjen ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää, sillä palvelut ja toimintamuodot täydentävät toisiaan. Järjestöt kurottautuivat kunnan puoleen tilojen, palvelujen ja rahoituksen puolesta. Kunta kannustaa harrastetyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn, yleisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Tärkeänä avainhenkilönä Kumppanuusfoorumia järjestämässä oli Heidi Puumalainen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n Tukipolkuja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi -hankkeen projektityöntekijä.

Mistä idea kumppanuusfoorumiin lähti?

Heidi kertoo, että idea kumppanuusfoorumista syntyi pilottihankkeen käynnistyttyä, kun hän kartoitti järjestö-kuntayhteistyön nykytilaa ja yhteistyötarpeita. Sektorirajoja ylittävä kumppanuusfoorumi on osa järjestö-kuntayhteistyön kehittämisprosessia, jota edeltävät järjestöille ja kuntatoimijoille suunnatut tilaisuudet. Jatkoa on luvassa.

Täyttivätkö talkoot odotuksesi?

—Oikeastaan hyvinvointitalkoot- kumppanuusfoorumi ylitti odotukseni monella tapaa, esimerkiksi osallistujajoukosta välittyvä asenne, ilmapiiri ja ”positiivinen pöhinä” kantavat varmasti pitkälle eteenpäin nurmijärveläisten hyvinvoinnin edistämiseksi, kertoo Heidi.

Miten tästä eteenpäin?

Heidi Puumalaisen mukaan Foorumissa syntyneitä aineistoja sekä osallistujien palautteita kootaan ja niiden pohjalta mietitään järjestö-kuntayhteistyön polkua eteenpäin. ”Hyvinvointitalkoot”-yli sektorirajojen -kumppanuusfoorumista on tarkoitus kehittää Nurmijärvelle vuosittainen, sektorirajat ylittävää vuoropuhelua ja yhteistyötä edistävä tilaisuus.  Se tulee tarvelähtöisesti uudistumaan ja kehittymään vastatakseen yhteistyön tarpeita nurmijärveläisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös muita yhteistyön polkuja foorumissa syntyneiden ideoiden pohjalta mietitään parhaillaan.

Positiivista asennetta ja hyvinvoinnin lisäämistä tarvitaan tulevaisuudessa, ja avain tuntuukin oleva yhdessä tekemisessä, taakan jakamisessa. Nuoriin on tärkeää investoida, sillä he ovat niitä jotka tulevat tulevaisuudessa tekemään päätökset, vanhempia huomioimatta. Nuoret tarvitsevat vanhempien sukupolvien jatkuvan tuen, ja vanhemmat tarvitsevat erityisesti ikääntyessään nuoria. Toisiemme tukeminen kuntien ja järjestöjen välillä heijastuu meidän jokapäiväiseen elämäämme, kun yksilön hyvä muodostuu yhteiseksi hyväksi.

 

Lisätietoja:
Vilhelmiina Vesterinen
Humakin opiskelija (Yhteisöpedagogiikka)
Vilhelmiina.vesterinen@humak.edu

Heidi Puumalainen, Projektityöntekijä
Tukipolkuja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi-hanke (2013 – 2016), Nurmijärven pilotti
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
heidi.puumalainen@yhdistysverkosto.net

 

Teksti: Vilhelmiina Vesterinen/Humakin opiskelija
Kuvat: Iida Laiho/HUMAKin opiskelija

 

Kuvassa ylhäällä: Hyvinvointifoorumin suunnittelutiimi. Mukana oli myös kolme Humakin opiskelijaa.