Kun haluat opiskella yhteisöpedagogiksi päiväopetuksessa, pääkaupunkiseudulla, osoitteesi on Nurmijärven kampus. Päiväopintoina AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta. Sopiiko elämäntilanteeseesi parhaiten kokopäiväopiskelu, jossa noudatetaan valmiita aikatauluja? Näet opiskelijakollegasi face-to-face päivittäin? Voisit olla yksi niistä 30:stä uudesta yhteisöpedagogiopiskelijasta, jotka aloittavat syksyllä järjestö- ja nuorisotyön opintonsa Humakin Nurmijärven kampuksella.

Kevään yhteishaussa, joka päättyy 28.3. klo 15,  Nurmijärven kampukselle on haussa  kokopäiväopiskelijoiden ryhmä. Aiemmin aloittanut monimuotoryhmä jatkaa.  Haussa oleva monimuotototeutus on osittain verkkopohjainen ja sitä toteutetaan osittain alueellisissa valmennusryhmissä.

Kampuselämää

Nurmijärven kampus Kiljavalla tarjoaa parhaimmillaan luontoa, kansainvälisyyttä, paikallistason yhteistyötä – perinteistä kampuselämää.

Luonnonläheisessä miljöössä on hyvät puitteet liikunnalle ja urheilulle sekä luontokokemuksille. Samaan aikaan kanssasi opiskelunsa aloittaa Humakin ensimmäinen englanninkielinen tutkintokoulutus Seikkailukasvatukseen painottunut yhteisöpedagogikoulutus Adventure and Outdoor Education, jonka lähijaksojen pitopaikka ja tukikohta on Nurmijärvellä. Myös avoimen ammattikorkeakoulun Seikkailukasvatuksen opinnot ovat Nurmijärven kampuksen ohjelmassa.

Kampuksen kansainvälisyyteen antavat oman leimansa syksyisin ja keväisin Erasmus+ vaihto-opiskelijat. Tänä vuonna heitä on 18 kahdeksasta eri maasta. Voit seurata heidän kokemuksiaan Nurmijärvestä ja Suomesta  HumakBeings -blogista.

Ulos kotikampukselta tekemään asioita

Opetusministeriön järjestämässä kokeilukulttuuritilaisuudessa kehitettiin tulevaisuuden työelämää muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja työelämäedustajien kanssa

Koulutuksessa kuunnellaan työelämän tarpeita ja osaamista kehitetään niiden mukaan. Luodaan ne tärkeät verkostot, joiden avulla suunnistetaan työelämässä. Tulokset näkyvät yhteisöpedagogen yhä laajenevissa monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä osaamisen kysynnässä.

Lehtori Sirpa Ali-Melkkilä kuvailee Humak-opiskelua Nurmijärven tapaan: Lähdemme aloitteellisesti ulos kampukselta – sinne missä nuorisotyötä tehdään. Menemme mukaan kehittämään yhdessä järjestöjen kanssa, opiskelijat hyötyvät alan harjoittelupaikoista. Sen ansiosta opetus on käytännön- ja työelämäläheistä. Opinnot on integroitu työelämänantamiin tosielämän tehtäviin, ja opintojenedetessä opitaan yhä enemmän oikeissa projekteissa työskennellen.

Harjoitteluja opiskelijat tekevät ympäri Uuttamaata monenlaisissa paikoissa, eri ikäisten parissa, erilaisin painotuksin. -Meillä on ollut Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Koillisen yksikön talojen kanssa hyvää yhteistyötä ohjaamiseen ja osallistavaan pedagogiikkaan liittyen, kertoo Ali-Melkkilä, joka valmentaa aloittavia opiskelijaryhmiä.

Humak on mukana monenlaisissa alojensa hankkeissa. Monikulttuurisuudesta kiinnostuneille on parhaillaan menossa –hanke, johon osallistuu sekä yhteisöpedagogi-  että kulttuurituottajaopiskelijoita. Tätä tehdään yhdessä Ryhmäteatterin, Uuden tanssin keskus Zodiakin kanssa.
Lue juttu Porukalla pääosaan

– Ammatillisista harjoitteluista mm. toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät projektit ovat olleet suosittuja, samoin uusiin ME-säätiön taloihin on tehty harjoitteluja eri painotuksin. ME-säätiön tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa.

Valmennuspedagogiikkaa jatkamme siten, että opiskelijoilla tulee olemaan omat työtiiminsä ja nämä valmennustiimit saavat suoritettavakseen tehtäviä. Oppiminen perustuu yhteiseen jakamiseen ja oma osaaminen syvenee ryhmän tukemana. Kevään aikana suunnittelemme ja sovimme tarkemmin työelämäyhteistyöstä. -Varmaa on se, että oppimista tapahtuu työelämässä edelleen, päättää Ali-Melkkilä.

Kumppanuuksia pk-seudulla ja muualla Uudellamaalla

Keski-Uusimaa
Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston tapaaminen veti väkeä

-Alumnitoiminta on aktiivista. Alumnien asiantuntemusta hyödynnetään vierailijaluentoina ja harjoittelupaikkojen ja opiskeluprojektien kautta, kertoo monimuoto-opiskelijoiden valmentaja Sanna Nieminen. -Työelämäyhteistyö on nivottu suoraan opintojaksojen sisältöihin niin, että kokonaisen opintojakson sisältö toteutetaan saman kumppanin kanssa. Paikallisyhdistykset tilaavat opinnäytetöitä ja tarjoavat harjoittelupaikkoja. -Teen kaiken opetuksen integroituna paikallistoimijoiden kanssa, joten erilaisia yhdistys- ja kumppaneita on todella paljon.

Vahvin vaikuttaja on Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston hankkeet ja jäsenjärjestöt. Olemme tehneet heidän päättyneessä hankkeessaan paljon yhteistyötä, jolloin luotiin mm. kunnan sivuille järjestöportaali palvelemaan paikallisjärjestöjä. http://www.nurmijarvi.fi/teemasivut/yhdistykset_ja_vapaaehtoistyo

Paikallisyhteistytötä teemme järjestöjen, kunnan ja paikallistoimijoiden kanssa. Erilaisissa tilaisuuksissa on 10 – 20 paikallisjärjestöä mukana, joten lista on pitkä.

Humak on kansainvälinen ja yhteiskunnallinen korkeakoulu, joka kehittää reilua ja yhteisöllistä Suomea.

————————

Lue yhteisöpedagogiblogista Alicia Perlon artikkeli siitä, miten Nurmijärven kampuksen yhteisöpedagogi-monimuoto-opiskelijat toteuttivat Yhdistysten pikatreffit:

https://yp.humak.fi/