Oikeustulkkaus Erikoistumiskoulutus Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Erikoistumiskoulutuksen sivuille

 

Korkeakoulutetuilla tulkkausalan ammattilaisilla on nyt ensimmäistä kertaa ainutlaatuinen mahdollisuus syventää oikeustulkkauksen osaamistaan erikoistumisopinnoilla, kun Diak, Humak, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto järjestävät oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen.

Vuoden kestävä 40 opintopisteen laajuinen koulutus alkaa elokuussa 2018, ja haku on 1.–27. maaliskuuta 2018.

Miksi oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus?

Kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan entistä enemmän yhteisymmärrystä ja tulkkausta – myös oikeudellisissa menettelyissä, kertoo Humakin tulkkausalan lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää.

Pätevä oikeustulkki varmistaa oikeudellisessa menettelyssä asianosaisten oikeusturvan ja viestinnän sujuvuuden silloin kun yhteistä kieltä ei ole. Erikoistumiskoulutuksen aikana opiskelija kehittyy oikeustulkkauksen asiantuntijaksi ja kartuttaa taitoja, joita oikeudellisissa tulkkaustilanteissa tarvitaan.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija voi käyttää oikeustulkin ammattinimikettä ja hakea oikeustulkkirekisteriin. Opetushallituksen ylläpitämä oikeustulkkirekisteri auttaa viranomaisia ja yksityisiä löytämään oikeusasioihin perehtyneen tulkin.

Oikeustulkkirekisteriin pääsy voi avata uusia väyliä uralla etenemiseen. Sitä kautta kertyy varmuutta tulkkina työskentelyyn.

Lue lisää erikoistumiskoulutuksen sivulta.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto.
Katso tarkat kelpoisuusvaatimukset erikoistumiskoulutuksen sivulta.

Kielet

Erikoistumiskoulutuksen kielet ovat alustavasti suomalainen viittomakieli, venäjä, ruotsi, somalia, arabia sekä mahdollisesti englanti, viro ja ranska. Lopulliset kielet määräytyvät hakijoiden kielten perusteella. Myös englantiin, viroon ja ranskaan voi siis hakea jo hakuaikana. On mahdollista hakea yhteen tai useampaan kielipariin.

Sisältö ja toteutus

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Koulutus alkaa elokuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2019.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat verkko- ja lähiopinnoista. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja miltä tahansa paikkakunnalta käsin. Lähiopetusta on noin kerran kuussa, ja se järjestetään Helsingissä.

Tutustu sisältöön erikoistumiskoulutuksen sivulla.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2 000 euroa. Voit maksaa koulutuksen kahdessa 1 000 euron erässä.

Hakeminen

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 1.–27.3.2018. Valintakokeet ovat Helsingissä 3.–4.5.2018. Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka on koulutuksen sivuilla haun ajan.

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia oikeustulkkina työskentelyyn.

Lisätiedot

Kaikki info on saatavilla koulutuksen sivulla osoitteessa https://www.diak.fi/tyoelamapalvelut/koulutuspalvelut/erikoistumiskoulutukset/oikeustulkkauksen-erikoistumiskoulutus/.

Lisätietoja myös artikkelissa ”Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on osaamisen tae”.

 

Sivun ylälaidan kuvat Diak, Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen esitteestä.