“Ole just sinä. Oot parempi kuin mitä luulet. Älä enää vähättele itseäsi.” – Suvi Kosonen selvitti Saako oppia -hankkeelle tehdyssä opinnäytetyössään opiskelussaan haasteita kokeneiden voimavaroja sekä toivon ja hyvinvoinnin merkitystä

Yhteisöpedagogi (YAMK) Suvi Kosonen nostaa opinnäytetyössään Ihmisen paras esiin – opiskelussaan esteitä tai saavutettavuuden haasteita kokeneiden henkilöiden toivon ja hyvinvoinnin vahvistaminen (2022) esille toivon ja hyvinvoinnin merkityksen.  

Suvi Kosonen on aiemmalta koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteiden kandidaatti. Hän valmistui Humakista yhteisöpedagogiksi (YAMK) elokuussa 2022. Suvi selvitti opinnäytetyössään toimintatutkimuksen keinoin osallistujien voimavaroja sekä toivon ja hyvinvoinnin merkitystä.  

Opinnäytetyön tilaajana oli Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia -Saako oppia (ESR) -hanke. 

Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat itse opiskelussaan esteitä tai saavutettavuuden haasteita kohdanneet yli 18-vuotiaat henkilöt.  Opinnäytetyö sisälsi sekä monipuolisia toiminnallisia pajoja että osallistujien ja ohjaustyön ammattilaisten haastatteluita.  

 

Toivo ja hyvinvointi kannattelevat 

Suvin opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä kohderyhmän voimavaroja ja saada ”ihmisen paras esiin”. Tavoitteena oli auttaa kohderyhmää löytämään paras itsestään sekä tunnistamaan omia voimavarojaan.  

Opinnäytetyöprosessin aikana Suvi järjesti eri muotoisia työpajoja. Digitaalisia tulevaisuuspajoja oli kolme. Alustana tulevaisuuspajoissa hän käytti Howspacea, joka on yksi hankkeen digitaalisen ohjauksen alustoista.  

Ensimmäisen pajan teema olivat vahvuudet, toisen unelmointi ja kolmannen tulevaisuus. Osallistujien kanssa Suvi käytti erilaisia työkaluja ja menetelmiä kuten esimerkiksi voimavaraympyrää, kuvia ja tulevaisuuskirjettä.  

Digitaalisten pajojen lisäksi Suvi järjesti kaksi työpajaa Nuorisotakuutalolla. Näissä pajoissa kartoitettiin tulevaisuutta eri tavoin, luotiin voimavarapuu sekä tehtiin voimavaramuistelu ja mielikuvarentoutus.  

Kahdessa käsikirjoitustyöpajassa keskityttiin kirjoittamiseen ja omien vahvuuksien sanallistamiseen.  

Opinnäytetyössään Suvi haastatteli sekä osallistujia että ohjaustyötä tekeviä ammattilaisia.  

Ohjausalan ammattilaiset toivat esille rinnalla kulkevan ohjauksen, kannustamisen ja kuuntelemisen merkityksen ohjauksessa. Erilaisia digitaalisia välineitä käytettiin monipuolisesti ohjauksessa mukana.  

Vaalea tausta, jonka päällä kirjansivuja Suvi Kososen työkirjasta. Sivujen otsikot "Tutustuminen kuvakorttien avulla, Unelmakartta ja Vahvuuteni".

 

Merkityksellistä ja antoisaa – lopputuloksena työkirja toivon ja hyvinvoinnin vahvistamiseen

Opinnäytetyön tuloksena on syntynyt työkirja toivon ja hyvinvoinnin vahvistamisesta ohjauksella. Työkirjassa on esitelty erilaisia tehtäviä, joita voi hyödyntää ohjauksessa, keinoja toivon ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ja ohjauksen muistilista. Työkirja on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.  

Opinnäytetyön tekeminen oli Suville merkityksellinen ja antoisa kokemus. Hänen mukaansa opinnäytetyön tekeminen oli sopivan haastavaa ja itsenäistä. Hänestä opinnäytetyön oli arvokasta hankkeessa, joka aidosti puhutteli häntä itseään.  

”Opinnäytetyöni aihe oli opiskelussaan esteitä tai saavutettavuuden haasteita kokeneiden henkilöiden toivon ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Merkityksellisintä opinnäytetyön tekemisessä oli saada tietoa toivosta ja hyvinvoinnista kohderyhmän kokemusten kautta. Tein yhteistyötä todella kiinnostavien ihmisten kanssa ja heillä oli selkeästi paljon annettavaa ja kerrottavaa näistä aihepiireistä. Ihmisten auttaminen ja toivon herättäminen oli minulle tärkeää.”, Suvi kertoo.  

Suvi korostaa, että hankkeessa tehdään käytännönläheistä ja tärkeää työtä koulutuksellisen tasa-arvon ja digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristön saavutettavuuden edistämisen eteen.  

“Osallisuus ja se, että kohderyhmät otetaan aidosti mukaan kehittämiseen hankkeessa, on hienoa”, Suvi toteaa.

Opinnäytetyön tekeminen on syventänyt paitsi osaamista, antanut Suville runsaasti uutta tietoa saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Lisäksi oppia on kertynyt fasilitointialusta Howspacen käytöstä. Hänestä on tärkeää, että saavutettavuuden haasteista puhutaan. Ohjaus- ja oppimisympäristöjen tulee olla kaikille saavutettavia. 

Vaalehiuksinen nainen hymyilee vienosti kameralle, taustalla vesimaisema.

Tulevaisuuteen Suvi tähyää luottavaisin ja avoimin mielin. “Toivon saavani YAMK-yhteisöpedagogin tutkinnollani lisää mahdollisuuksia toimia erilaisissa kehittämistehtävissä. Minua kiinnostaa työ erilaisissa hankkeissa ja esimerkiksi kehittämiskonsulttina. Työyhteisöjen kehittäminen sekä ihmisten hyvinvoinnin edistäminen kiinnostavat kovasti. Voisin nähdä itseni myös valmentamassa ihmisiä kohti omannäköistä tulevaisuutta ja työelämää.  

Suvi Kososen opinnäytetyö ja työkirja on julkaistu Theseuksessa 

Saako oppia –hanke julkaisee Suvin työkirjan myös osana tulevaa digitaalista ohjausympäristöä.  

 

Teksti: Hanna-Kaisa Turja 
Kuva: Suvi Kosonen

Saako oppia (ESR) -hankkeessa edistetään koulutuksellista tasa-arvoa sekä digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta.  

https://saako-oppia.humak.fi/

Saako Oppia -hankkeen logo.Humak, Live-säätiö sr, Valo-Valmennus yhdistys ry, ADHD-liitto, ESR ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.