Kehitä online-taitoja “Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen” (5 op) -kurssilla keväällä

Piirroshahmo, joka istuu lattialla kannettava tietokone sylissään hymyillen.

Opetuksen ja oppimisen ympäristöinä voivat olla webinaari, online-lähiopetus, verkkoseminaari, reaaliaikainen luokkahuone verkossa, videokonferenssi, reaaliaikainen lähiopetus ja -oppiminen. Niin järjestäjän kuin osallistujan kannalta tärkeitä ovat sujuvat toimivat tekniset ja yhteisölliset järjestelyt.

Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen (5 op) -kurssi Humakin avoimessa AMKissa järjestetään 7.2.–8.5.2022.

Opintojakso on erityisesti sellaiselle, joka on kiinnostunut kehittymään kouluttajan online-taidoissa, yhteisöllisen verkko-opiskelun suunnittelun ja edistämisen taidoissa, webinaariympäristöjen teknisen käytön taidoissa tai haluaa lisätä verkkopedagogista osaamista tulevaisuutta varten.

Opintoihin kannattaa varata aikaa – monipuolinen sisältö avartaa osaamista

 – Yhteisöllinen oppiminen toteutui kurssilla sellaisella tavalla, jolla sen idea avautui ihan uudella tavalla ja sen merkitys verkko-oppimisessa on todella suuri. (Opiskelijapalaute)

Viikoittain opiskelijat työstävät aktiviteetteja ja perehtyvät oppimateriaaliin. Opiskelijat ovat kurssilla aktiivisessa roolissa. Opinnoissa on 9 aamupäiväwebinaaria. Opiskelua motivoivia tekijöitä ovat vertaisoppiminen ja hyvin voimakas kokemus yhteisöllisyydestä.

– Hyvä kokonaisuus. Paljon asiaa. Vaatii aikaa ja paneutumista viikoittain eli tiivis kokonaisuus. Sisältö oli laaja ja monipuolinen. (Opiskelijapalaute)

Opintojakson pedagoginen toteutustapa noudattelee alustavaa valmennuspedagogista mallia yhteisölliseen reaaliaikaiseen verkko-oppimiseen. Yhtenä pedagogisena ajatuksena on “Tutkiva yhteisö ja sen kolme läsnäoloa sekä käänteinen oppiminen”. Opintojaksolla esitellään ja hyödynnetään Humakissa kehitettävää tutkimustietoon perustuvaa alustavaa CPSCOL-mallia (Preliminary Coaching Pedagogical model for Synchronous Collaborative Online Learning CPSCOL).

Opinnot suoritettuaan opiskelija:        

  • Tuntee yhteisöllisen oppimisen online-lähiopetustilanteiden suunnittelua ja toteutusta
  • Hahmottaa reaaliaikaisissa yhteisöllisissä verkko-oppimisen tilanteissa käytettäviä pedagogisia lähestymistapoja ja -malleja
  • Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, itsearvioimaan ja dokumentoimaan lyhyen online-lähiopetustilanteen
  • Oppii yhteisöllisesti ja tiedostaa vertaisoppimisen vastuunsa myös kehittämis- ja palautetilanteissa
  • Tuntee erilaisia webinaari- eli online-lähiopetusympäristöjä ja kykenee valitsemaan käyttöönsä sopivan ympäristön

Opintojen hinta on 75 euroa. Ilmoittautuminen ja maksaminen opintoihin tulee tehdä verkkokaupassamme 27.1.2022 mennessä.

Ilmoittaudu kurssille tästä linkistä

Lisätietoja opinnoista: Päivi Timonen, verkkopedagogi, lehtori, Humak, WhatsApp ja puh. 0400 349 301, paivi.timonen@humak.fi.

Kelta-musta bannerikuva webinaaripedagogiikan opinnoisa. Kuvassa piirroskasvoja ja avoin AMK teksti.