Opi sanallistamaan näkemäsi – Kuvailu 5 op (keväällä tarjonnassa)

Oletko miettinyt, miten näkövammainen henkilö saa tiedon ympärillä tapahtuvista asioista? Vastaus on kuvailun avulla.

Kuvailusta puhutaan silloin, kun näkö- tai kuulonäkövammaiselle henkilölle tai hetkellisesti näköaistinsa menettäneelle henkilölle, tarjotaan tietoa ympäristön tiloista, tavaroista, henkilöistä sekä ympärillä tapahtuvista asioista.

Keväällä 2023 Humakissa pilotoidaan muutamia tulevan, uuden opetussuunnitelmamme opintojaksoja. Kuvailu 5 op on yksi niistä.

Oranssilla pohjalla musta teksti opi sanallistamaan näkemäsi, Kuvailu 5 op. Kauppa.humak.fi.

Miksi kuvailu on tärkeää?

Kuvailun tavoitteena on antaa kuvailusta hyötyvälle henkilölle parempi kokonaisymmärrys ympäröivästä tilasta ja tilanteesta, jolloin hän pystyy itse paremmin osallistumaan tilanteeseen. Kuvailu antaa henkilölle tärkeää tietoa hänen oman toimintansa ja valintojensa tueksi, jolloin henkilön osallisuus ja omatoimisuus kasvaa.

Saavutettavuusdirektiivin ja kansallisen digipalvelulain myötä Suomessa on ryhdytty yhä enemmän kiinnittämään huomiota kaikenlaisen viestinnän saavutettavuuteen. Tiedon tulisikin olla aina monikananaista eri aistikanavia hyödyntäen ja näin kaikkien saatavissa sekä ymmärrettävissä.

 

Kuvailua voi käyttää monessa tilanteessa

Saavutettavuusasiantuntija ja syntymästään saakka sokea Senni Hirvonen kertoo hyötyvänsä kuvailusta monenlaisissa tilanteissa omassa arjessaan. “Sanallinen kuvailu auttaa hahmottamaan esimerkiksi tiloja ja reittejä. Joskus monimutkaista ympäristöä voi olla vaikea hahmottaa, joten sanallisen kuvailun lisäksi hahmottamista voi auttaa ohjeiden piirtäminen sormella selkään. Reittien lisäksi luontoretkellä voi kuvailla miltä luonto näyttää.”

Senni kertoo, että kuvailu auttaa hahmottamaan ja osallistumaan myös erilaisiin harrastuksiin kuten ryhmäliikuntaan. “Ryhmäliikunnan ohjaaja voi sanallisesti kuvailla liikkeitä, joita tehdään tai oma avustaja voi olla kuvailemassa liikkeitä sanallisesti sekä fyysisesti ohjaamalla.”

Jäätynyt lasi. Lasin pinnalla jäänmuodostamaa kuviointia sekä erivälistä valon hohdetta.
Esimerkiksi taidenäyttelyssä taiteen kuvaileminen auttaa nauttimaan taiteesta yhdenvertaisesti muiden kanssa. KUVA: Frosted Glass, Davie Bicker / Pixaby

Senni kertoo taiteen, kulttuurin ja erityisesti elokuvien kuvailusta olevan hänelle hyötyä. Myös opiskelu ja työtilanteissa tiedon saavuttaminen on erityisen tärkeää. Luennoilla voi olla esimerkiksi diaesityksiä ja kuvia, joissa on tärkeää tietoa. Senni kertoo pyytäneensä kuvailua kuvista suullisesti tai kirjallisesti tilanteen mukaan.

 

Kuvailun opinnot ovat jatkossa osa Tulkki (AMK) -tutkintoa

Opintojaksosta vastaava lehtori Outi Kuvaja kertoo, että “Opinnot sisältävät kuvailun teoriaa sekä teorian siirtämistä käytäntöön erilaisten harjoitusten kautta.”.

Opintojaksoon kuuluu Helsingin kampuksella Pohjois-Haagassa järjestettävän kahden lähiopetuspäivän lisäksi etäwebinaareja sekä itsenäistä työskentelyä.

Opintojakson jälkeen osallistujat tietävät keille ja missä tilanteessa kuvailu on tarpeellista. Kuvailuun vaikuttaa aina asiakkaiden sekä tilanteiden yksilöllisyys ja vaihtelevuus. Opintojaksolla opitaankin kuvailemaan erilaisia kohteita, tilanteita ja ympäristöjä huomioiden vastaanottajien moninaisuus.

 

Hyötyisitkö sinä kuvailutaidoista?

Kuvailu –opintojaksosta hyötyvät kaikki näkövammaisten tai sokeiden läheiset, työ- tai harrastuskaverit sekä avustajat. Myös monessa ammatissa toimivat henkilöt hyötyvät työssään kuvailutaidoista. Näitä aloja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, palvelualojen ammattilaiset, järjestötyöntekijät, tulkit, ohjaajat, avustajat, pelastusalan työntekijät, opetusalan henkilöstö sekä seurakunnan työntekijät.

 

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu kevään Kuvailu 5 op -opintojaksolle klikkaamalla tästä.

 

Lue lisää kuvailusta

  • Lue lisää kuvailusta Lehtori Zita Kobòr-Laitisen blogista “Kuvailu osana kuurosokeilla tulkkausta” klikkaamalla tästä.
  • Katso video, jolla Karoliina Miettinen keskustelee lehtori Outi Kuvajan kanssa Kuvailu -opintojaksosta klikkaamalla tästä.

 

 

Tekstit ja toimitus: Karoliina Miettinen ja Niina Naumanen