Hae seikkailukasvatuksen Yhteisöpedagogi (AMK) -koulutukseen Helsinkiin

Piirretty hahmo lentää ilmapalloilla.

Kevään ensimmäinen yhteishaku 2023 on alkanut. Haku on käynnissä ajalla 4.1.-18.1.2023 (klo 15.00). Humakin hakukohteena on englanninkielinen yhteisöpedagogikoulutus, Bachelor of Humanities, Community Educator, Outdoor and Adventure Education. Uutena asiana tänä vuonna on, että opetus alkaa syksyllä Helsingin kampuksellamme!

Tammikuun yhteishaku alkaa 4.1. kello 8.00 ja päättyy 18.1.2023 kello 15.00. Hakijan tulee tallentaa hakulomakkeensa ennen hakuajan päättymistä.

Hae liikkuvan ihmisen ammattiin niin sisällöllisesti kuin työmahdollisuuksiltaan

Bachelor of Humanities, Community Educator, Outdoor and Adventure Education -tutkinnon (210 opintopistettä) teoreettinen perusta on käytössä heti opintojen alusta asti, niin käytännön toiminnan kuin erilaisten retkien myötä. Englanninkieliset yhteisöpedagogiopinnot keskittyvät seikkailukasvatukseen.

Opintoihin liittyy luokkaopetuksen lisäksi vaeltamista, kajakkimelontaa, kiipeilyä ja köysitoimintaa sekä  seikkailukasvattajan osaamisen kehittämistä maasto-olosuhteissa niin kesällä kuin talvellakin. Pohjoinen, ainutkertainen luonto toimii opiskelijoiden oppimisympäristönä Helsingin kampuksen ja lähialueen luonnon ja kansallispuistojen lisäksi.

Tutustu seikkailukasvatuksen oppimisympäristöihin täällä.

Kaksi ulkovaatteisiin puettua naista auttaa maassa makaavaa miestä ensiapuharjoituksessa metsäisessä ulkoilmassa, vieressä makaa kaatunut pyörä. Taustalla on lisää ensiapua harjoittelevia henkilöitä, puita ja rakennuksesta alaosaa.

Yhteisöpedagogiopiskelijat opiskelevat myös ensiapuataitoja. Käytännönläheisiä harjoituksia suoritettiin syksyllä 2021 ulkoilmassa. Kuva: Petra Karjalainen.

Opinnot edistävät pedagogisia, sosiaalisia, teknisiä ja viestinnällisiä taitoja sekä monikulttuurista osaamista

Opiskelijat oppivat suunnittelemaan, järjestämään, arvioimaan ja toteuttamaan seikkailukasvatuksellisia aktiviteetteja erilaisille kohderyhmille erilaisissa oppimisympäristöissä useat olosuhteet huomioiden.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat pedagogisia, sosiaalisia, teknisiä ja ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä taitoja ja heillä on valmiuksia toimia yrittäjinä. Yhteisöpedagogiopinnot antavat opiskelijoille myös riittävät tietotaidot pohjoismaalaisesta hyvinvointimallista, ennaltaehkäisevästä työstä, yhdenvertaisuudesta, monimuotoisuudesta ja yrittäjyydestä.

Ensimmäisen opintovuoden aikana noin kolmasosa opinnoista on oppitunteja, aktiviteetteja ja ammatillisten taitojen harjoittelua, toinen kolmasosa projekti- ja ryhmätyöskentelyä tai itsenäisiä opintoja ja viimeinen kolmasosa harjoittelua eli työelämälähtöistä käytännön koulutusta. Opinnoissa on myös harjoittelujaksoja.

Opinnoissa menestyminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Opiskelijoiden on kyettävä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, työskentelemään ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa sekä osallistumaan useamman päivän kestäville maastojaksoille. Opiskelijoiden on toimittava vastuullisesti ja turvallisesti.

Tutustu seikkailukasvatuksen opintojen sisältöön täältä.

Kiipeilyharjoittelua kalliolla.
Opiskelijoita kiipeilytunnilla kallioilla.

Opiskelijablogi kertoo opiskeluarjesta ja toimintaympäristöistä

Humakin nykyiset ja edellisten vuosien opiskelijat ovat jakaneet kokemuksiaan Humak Adventure and Outdoor Education -blogissa. Tutustu missä yhteisöpedagogiopiskelijamme seikkailevat kolmen ja puolen vuoden tutkintonsa aikana.

Kevään toinen yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin järjestetään ajalla 15.3.-30.3.2023. Katso Humakin hakukohteet.

Teksti: Marika Stam ja Jarmo Röksä.

Täytä hakemus klikkaamalla alla olevaa kuvaa: