Yhteishaku on käynnissä 5.1.-19.1. – Hae seikkailupainotteiseen Yhteisöpedagogi (AMK) -koulutukseen Humakiin

Yksitoista iloista piirrettyä hahmoa on sulloutunut sateelta suojaan saman sateenvarjon alle.

Kevään ensimmäinen yhteishaku 2022 on alkanut. Haku on käynnissä ajalla 5.1.-19.1.2022 (klo 15.00). Humakin hakukohteena on englanninkielinen yhteisöpedagogikoulutus, Bachelor of Humanities, Community Educator, Outdoor and Adventure Education Nurmijärven kampuksella.

Tammikuun yhteishaku alkaa 5.1. kello 8.00 ja päättyy 19.1.2022 kello 15.00. Hakijan tulee tallentaa hakulomakkeensa ennen hakuajan päättymistä.

Hae liikkuvan ihmisen ammattiin niin sisällöllisesti kuin työmahdollisuuksiltaan

Bachelor of Humanities, Community Educator, Outdoor and Adventure Education -tutkinnon (210 opintopistettä) teoreettinen perusta on käytössä heti opintojen alusta asti, niin käytännön toiminnan kuin erilaisten retkien myötä. Englanninkieliset yhteisöpedagogiopinnot keskittyvät seikkailukasvatukseen.

Opintoihin liittyy luokkaopetuksen lisäksi vaeltamista, kajakkimelontaa, kiipeilyä ja köysitoimintaa sekä  seikkailukasvattajan osaamisen kehittämistä maasto-olosuhteissa niin kesällä kuin talvellakin. Pohjoinen, ainutkertainen luonto toimii opiskelijoiden oppimisympäristönä Nurmijärven kampuksen lisäksi. Tutustu seikkailukasvatuksen oppimisympäristöihin täällä.

Kaksi ulkovaatteisiin puettua naista auttaa maassa makaavaa miestä ensiapuharjoituksessa metsäisessä ulkoilmassa, vieressä makaa kaatunut pyörä. Taustalla on lisää ensiapua harjoittelevia henkilöitä, puita ja rakennuksesta alaosaa.
Yhteisöpedagogiopiskelijat opiskelevat myös ensiapuataitoja. Käytännönläheisiä harjoituksia suoritettiin syksyllä 2021 Nurmijärven kampuksen mäntymetsäympäristössä. Kuva: Petra Karjalainen.

Opinnot edistävät pedagogisia, sosiaalisia, teknisiä ja viestinnällisiä taitoja sekä monikulttuurista osaamista

Opiskelijat oppivat suunnittelemaan, järjestämään, arvioimaan ja toteuttamaan seikkailukasvatuksellisia aktiviteetteja erilaisille kohderyhmille erilaisissa oppimisympäristöissä useat olosuhteet huomioiden.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat pedagogisia, sosiaalisia, teknisiä ja ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä taitoja ja heillä on valmiuksia toimia yrittäjinä. Yhteisöpedagogiopinnot antavat opiskelijoille myös riittävät tietotaidot pohjoismaalaisesta hyvinvointimallista, ennaltaehkäisevästä työstä, yhdenvertaisuudesta, monimuotoisuudesta ja yrittäjyydestä.

Ensimmäisen opintovuoden aikana noin kolmasosa opinnoista on oppitunteja, aktiviteetteja ja ammatillisten taitojen harjoittelua, toinen kolmasosa projekti- ja ryhmätyöskentelyä tai itsenäisiä opintoja ja viimeinen kolmasosa harjoittelua eli työelämälähtöistä käytännön koulutusta. Opinnoissa on myös harjoittelujaksoja.

Opinnoissa menestyminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Opiskelijoilla on kyettävä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, työskentelemään ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa sekä osallistumaan useamman päivän kestäville maastojaksoille. Opiskelijoiden on toimittava vastuullisesti ja turvallisesti.

Tutustu seikkailukasvatuksen opintojen sisältöön täältä.

Opiskelijablogi kertoo opiskeluarjesta ja toimintaympäristöistä

Humakin nykyiset ja edellisten vuosien opiskelijat ovat jakaneet kokemuksiaan Humak Adventure and Outdoor Education -blogissa. Tutustu missä yhteisöpedagogiopiskelijamme seikkailevat kolmen ja puolen vuoden tutkintonsa aikana.

Kevään toinen yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin järjestetään ajalla 16.3.-30.3.2022. Katso Humakin hakukohteet.

Teksti: Marika Stam.

Vaakamuotoinen ja sinipohjainen banneri AdEd tammikuun yhteishausta.
Klikkaa bannerista Bachelor of Humanities, Community Educator, Outdoor and Adventure Education -hakukohteen hakulomakkeelle opintopolku.fi -palvelussa.

Haku englanninkieliseen seikkailukasvatukselliseen Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkintoon alkaa 5.1.2022