Puheentunnistus kehittyy

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on lukuvuonna 2017 – 2018 tarjolla kaksi mahdollisuutta hankkia kirjoitustulkin pätevyys. Toinen opintokokonaisuus on viittomakielentulkeille, toinen ei-tulkeille. 

Kirjoitustulkin pätevyyden saavuttaakseen viittomakielen tulkkien tulee suorittaa 10 opintopisteen kokonaisuus kirjoitustulkkausta, kun taas ne, joilla ei ole tulkin koulutusta, opiskelevat 30 opintopisteen verran tulkkauksen perusteita ja ammattietiikkaa sekä kielen sisäistä kääntämistä, yrittäjyyttä ja asiakaspalvelua. Opinnoissa tutustutaan myös kirjoitustulkin eri asiakasryhmiin, opiskellaan tulkkausta ja harjoitellaan kirjoittamista käytännössä erilaisilla ohjelmilla.

Harjoittelu ja ammattitulkin työskentelyn seuraaminen sekä nopeusharjoitukset ja tulkkirekisterikoe kuuluvat myös opintoihin.

Kontaktipäivät pidetään syyskuun puolivälissä ja joulukuun alussa Humakin TKI-keskus Ilkassa Helsingissä. Opintoihin kuuluu myös webinaari. Tarkemmat tiedot lähiopetuspäivistä ja ilmoittautumisesta, ks.  www.humak.fi/kauppa.

Kirjoitustulkki kirjoittaa puhutun näkyväksi

Kun viestintätilanteessa kuulevan kanssa on huonokuuloinen, kuuroutunut tai suomen kielellä kommunikoiva kuurosokea henkilö, kirjoitustulkki kirjoittaa kuulemansa näkyväksi esimerkiksi tietokoneen näytölle. Koska kirjoittaminen on nopeimmallakin kirjoittajalla puhumista hitaampaa, pitää puhetta lyhentää – sitä pitää tulkata.

Kirjoitustulkkien asiakkaita voivat olla esimerkiksi kuuroutuneet, huonokuuloiset, sisäkorvaimplanttia käyttävät, viittomakieliset, kuurosokeat ja puhevammaiset henkilöt.

Yhteistyötä ja aitoja tilanteita

Tulkkaustoimeksiantoja sen kaikkine kirjoitustulkin ammattiin liittyvine seikkoineen opitaan yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijat verkostoituvat ammattilaisten kanssa, oppivat työelämää seuraten ja harjoittelevat kirjotustulkkausta aidoissa tilanteissa yhdessä ammatissa toimivan kirjoitustulkin kanssa.

Opiskelijat määrittelevät itse tavoitteensa ja seuraavat kehitystään yhdessä koulutuksesta vastaavan lehtorin kanssa. Lopullinen koulutuksen aikana saavutettu taito osoitetaan päättökokeessa. Jotta opiskelija voi päästä tekemään kelan välittämiä tulkkaustoimeksiantoja, kun hänen kirjoitusnopeutensa ylittää 9000 lyöntiä puolessa tunnissa.

Kirjoitustulkkaus on suosittua toisen työn ohella

Humakin tulkkausalan lehtori Hanna Putkonen Kankaanpää kertoo, että moni haluaa kirjoitustulkkauksesta työn toisen työn ohelle, esimerkiksi pätevyyden tulkki (AMK) -tutkinnon monipuolistamiseen. Hän näkee alalla työllistymismahdollisuuksia etenkin jos alaa saadaan tunnetummaksi.

Viittomakielen tulkkien lisäksi kirjoitustulkkeina toimii  eri ammattien edustajia, joilla on into kirjoittamiseen, tulkkaukseen, ja jotka ovat lähtökohtaisesti nopeita kirjoittajia.

 

Humak on kouluttanut kirjoitustulkkeja vuodesta 2005. Myös ensimmäiset virolaiset kirjoitustulkit  Gaila Järvsalu ja Kadri Siilivask valmistuivat Humakista toukokuussa 2016.

Tietoja ilmoittautumisesta

Verkkokaupan löydät osoitteesta: www.humak.fi/kauppa

Muista täyttää ilmoittautumisen jälkeen henkilötietolomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK.

Osoite löytyy myös verkkokaupasta saamastasi kuitista sekä opintojaksojen lisätietokentästä.

Suurin osa avoimen amk:n opetuksesta on valmentajien johdolla tapahtuvaa itsenäistä verkko-opiskelua. Kirjoitustulkkauksen opintojaksojen webinaari- ja lähiopetuspäivät on ilmoitettu opintojaksokuvausten lisätiedoissa. Katsothan lisätiedot aina kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.