Osallistuminen aluetaiteilijahankkeissa -projektiryhmä Kuvaaja: Ida Myllärinen Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Minna Hautio: Tavoittaako taide?

Humakin opiskelijat  saivat vuonna 2016 kulttuurituottajaopintojensa loppuvaiheessa mahdollisuuden tutustua eri puolilla Suomea toimiviin yhteentoista kunta- ja aluetaiteilijahankkeeseen ja viiteen lähiöhankkeeseen. Hankkeiden tavoitteena oli tuoda iloa, hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä tarjota kuntalaisille luovuuden ja itseilmaisun kokemuksia. Osallistava taidetyö tavoitteli taiteen tuomista sinne, missä sitä ei normaalisti ole – laitoksiin, lähiöihin ja ihmisten arkeen.

—Opiskelijoidemme tehtävänä oli selvittää, miten hankkeet olivat onnistuneet osallistamaan kansalaisia taide- ja kulttuuritoiminnan avulla sekä millaisia vaikutuksia toiminnalla oli ollut, kertoo Humakin lehtori, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman projektin  Osallistuminen aluetaiteilijahankkeissa projektipäällikkö Minna Hautio.

Mukana 35 opiskelijaa ja lehtoreita eri puolilta Suomea

Tehtävä oli valtakunnallinen, mikä sopi hyvin Humakille, joka on suurin valtakunnallinen kulttuurituottajien kouluttaja, ja jonka vahvuusalueita ovat mm. yhteisöllisyys ja kulttuurin välittäjätoiminta.

Opiskelijat Jyväskylästä, Turusta ja pääkaupunkiseudulta sekä Tampereella toimivasta aikuiskoulutusryhmästä ottivat haltuun käytännössä sen, mitä olivat teoriana opiskelleet tutkimuksellisista kehittämismenetelmistä, kertoo Minna Hautio ja jatkaa: Ilman opiskelijoiden merkittävää työpanosta tätä hanketta ei olisi voinut toteuttaa näin laajana tässä ajassa.

Opiskelijat haastattelivat, havainnoivat ja tekivät kyselyjä, joiden kohteena olivat niin kohderyhmien edustajat, sidosryhmät kuin hankkeessa toimivat taiteilijatkin.  He myös analysoivat havaintonsa ja raportoivat ne Minna Hautiolle, joka kokosi kokemukset julkaisuksi Tavoittaako taide? Kokemuksia kunta- ja aluetaiteilija- sekä lähiöhankkeista. Lataa pdf tai tilaa painettu kirja

Nopeimmat saavat Minna Haution toimittaman julkaisun Tavoittaako taide? printtiversion maksutta niin kauan kuin painosta riittää tilaamalla osoitteesta: minna.hautio@humak.fi.

Piristystä Peltosaareen katutaiteen keinoin

Hankkeen puitteissa tehtiin neljä Humakin kulttuurituotannon opinnäytetyötä. Yksi niistä on Emma Abendsteinin ja Mona Lahtisen yhdessä tekemä työ, jossa he tutkivat kokeilukulttuurin avulla, miten lähiöasukkaat saadaan osallistettua oman lähiönsä toimintaan ja elävöittämiseen.

—Kun opinnäytetyö Riihimäen Peltosaaressa käynnistyi syksyllä 2015, toivottiin meiltä opinnäytetyön tekijöiltä konseptia, jonka tuloksia olisi mahdollista jatkossa hyödyntää muissakin kaupungeissa kuin Riihimäellä. Tämän seurauksena syntyi Liikettä Lähiöön, jonka ensimmäinen projekti on Liikettä Lähiöön – Peltosaari, kirjoittavat opinnäytetyön tekijät Tavoittaako taide? –julkaisun artikkelissaan.

Opiskelijat saivat vapaat kädet ideoida ja suunnitella uudenlaisia, osallistavia toimintoja ja ratkaisuja Peltosaareen. Haluttiin luoda jotain pysyvää ja elävöittää katukuvaa siten, että asukkaat saadaan osallisiksi ainakin havahtumalla ja katsomalla.

Katutaidetta Riihimäellä
Piristystä Peltosaareen katutaiteen keinoin. Kuvaaja: Anna Vesén.

Muraali, valokuvaheijastuksia seinällä, katutaidegalleria

Projekti alkoi näkyä katukuvassa vähitellen. Kevään 2016 aikana nähtiin peltosaarelaisten valokuvia heijastettuna Telluskadun varteen ja koululaisten töitä Katutaidegalleriassa Riihimäen aseman kupeessa.

Emma ja Mona ehdottivat, että liikekeskuksen seinään tehdään muraali. Seinämaalauksen ideoi ja suunnitteli taiteilija Edwina Goldstone ja sitä tehtiin yhteistyössä Peltosaaren asukkaiden kanssa. Muraali paljastettiin 23.4.2016 katutaidetapahtumassa Riihimäellä. Tapahtuma onnistui. Yli 100 asukasta osallistui.

Toimintakokeiluilla haluttiin osoittaa että osallistuminen ei vaadi paljoa. Onnistuneeseen osallisuuteen vaikuttivat maksuttomuus, ei vaadittu erityistaitoja, ei ennakkoilmoittautumista, ja työpajat oli suunniteltu kaikenikäisille, kirjoittavat Emma ja Mona.

Osallistava taidetyö jatkuu Riihimäellä

Riihimäen kulttuurituottaja Anna Vesén kiittää hyvin sujunutta yhteistyötä: Meillä oli oikein onnistunut yhteistyöprojekti opiskelijoiden kanssa. Opinnäytetyö antaa hyvän motivaation tehdä konkreettista kehittämishanketta. Siinä pääsee itse suunnittelemaan ja toteuttamaan ja havainnoimaan projektia ja tuottamaan jatkokehitysehdotuksia.

Hankkeen tulokset vahvistivat jo aikaisemmin muodostuneita käsityksiämme yhteisöllisyyden rakentumisesta taiteen avulla. Opinnäytetyön anti kaupungille ja ennen kaikkea lähiölle oli sekä toteutuneissa teoksissa että kirjallisen osioon tiivistetyistä kehittämisehdotuksissa.

Projektipäällikkö Minna Hautio tiivistää tämäntyyppisten opiskelijaprojektien merkityksen: Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, kuntien uusi tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamisen eri muodot ovat yhteiskunnassamme parhaillaan aivan uudella tavalla keskustelun polttopisteessä. Ne tiedostava ja niitä ymmärtävä kulttuurituottaja on tulevaisuuden tekijä.

Etusivun kuvassa vasemmalla on Peltosaariprojektin projektipäällikkö Ilari Seitsonen, Mona Lahtinen, Emma Abendstein  ja oikealla kuvataiteilija Edwina Goldstone. Kuvaaja Anna Vesén.

[sam id=”2″ codes=”true”]