Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Tuotantoyksikkö Kantti

Kuopiossa toimiva tuotantoyksikkö Kantti tarjosi mahdollisuuden Humakin opiskelijoille lähteä tekemään radiohaastatteluita. Kantti tekee journalististen periaatteiden mukaisesti toimitettuja radio- ja tv-ohjelmia sekä Internet-sisältöjä. Yksikkö on erikoistunut tieteeseen, terveyteen, opetukseen ja kulttuuriin liittyviin tuotantoihin. Kantti tekee yhteistyötä Itä-Suomessa toimivien oppilaitosten kanssa, myös Humakin Kuopion alueyksikön kanssa.

Humakin Kuopion alueyksikön ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat ovat ideoineet ja tehneet yhteensä 16 radiohaastattelua. Haastattelut tehtiin parityönä ja osana Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusteet –opintojaksoa.

—Tämä oli sutjakka, vaivaton projekti Kantin näkökulmasta. Jutut olivat kivan erilaisia. Opiskelijat olivat löytäneet hyviä ja yllättäviä aiheita ja nähneet vaivaa juttujen teossa, sanoo Kantin toimituspäällikkö Anne Heikkinen

Yhdessä ideoitiin, yhdessä editoitiin

Radiohaastatteluita opiskelijat tekivät ideoinnista alkaen aina Kantin kanssa yhdessä editoituun lopputulokseen asti helmi-maaliskuussa 2016.

—Anne Kantista kävi perehdyttämässä opiskelijamme radiotyöskentelyyn, kuten hyvä haastattelun perusteisiin ja tallentimien käyttöön. Kantti myös lainasi tallentimet sekä vastasi editoinnista yhdessä opiskelijoiden kanssa. Ensi kertaa tällaista yhteistyötä tehtäessä liikkeelle lähdettiin siten, että radiohaastattelut tulevat kuultaviksi Kantin nettisivuilla. Ne ovat myös esimerkiksi Humakin käytettävissä opetuksessa ja viestinnässä, kertoo opintojaksosta vastannut Humakin lehtori Erja Anttonen.

Näkökulma ja valmistautuminen tärkeitä

Radiohaastatteluun johdatellessa Anne korosti mm. näkökulman tärkeyttä. Editointia hän kuvasi vaiheeksi, jossa juttuja tarkasteltiin sisällöllisten ratkaisujen ja kärkeen nostettavan asian näkökulmasta sekä poistettiin toistoa.

– Näkökulma oli otettu vakavasti huomioon. Myös haastatteluiden valmistelut oli tehty huolella. Editoinnissa kävimme opiskelijoiden kanssa mielettömiä keskusteluja. Opiskelijoille tuli näkyväksi, miten radiojutun teko on tarkkojen valintojen tulos. Lopullisten radiojuttujen näkökulma ja valinnat ovat opiskelijoiden näköisiä, kuvaa Anne.

—Opiskelijoillemme tämä on ollut hieno tilaisuus oppia myös yleisiä työelämätaitoja, kuten yhteydenottamista, esittäytymistä ja oman näkökulman perustelemista. Toivon, että ainakin osa opiskelijoistamme jatkaisi radiotyöskentelyä tulevissa opinnoissaan ja hyödyntäisi jo hankkimiansa taitoja ja tietoja, tiivistää Anttonen kokemuksiaan.

Sekä Anne Heikkinen että Erja Anttonen arvioivat tämän yhteistyön synnyttäneen hyviä kokemuksia. Yhteistyötä jatketaan myös tulevana lukuvuonna.

Radiohaastattelut julki 11.4. alkavalla viikolla

Valmiit radiohaastattelut julkaistaan 11.4.2016 alkavalla viikolla Kantin sivuilla: http://nuoret.kantti.net/

Radiohaastatteluiden aiheina esimerkiksi:

  • huippu-urheilijan integroituminen yhteiskuntaan urheilu-uran jälkeen,
  • nuoren yksinhuoltajaäidin arki ja haasteet,
  • ANTI Festivalin anti nuorisotyön näkökulmasta,
  • videopelien vaikutus sosiaalistumiseen,
  • nuoren turvapaikanhakijan sopeutuminen Suomeen ja
  • nuorten jääkiekon harrastaminen.

Mikä Kantti?

Kantti on tuotantoyksikkö, joka tekee journalististen periaatteiden mukaisesti toimitettuja radio- ja tv-ohjelmia sekä Internet-sisältöjä. Yksikkö on erikoistunut tieteeseen, terveyteen, opetukseen ja kulttuuriin liittyviin tuotantoihin. Lue lisää

Kuvassa Kantin toimituspäällikkö Anne Heikkinen
Kuvaaja: Erja Anttonen