Preventiimi tukee ammattilaisten työtä Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Preventiimin verkkosivut

”Mitä opo ymmärtää päihdekasvatuksella? Mitä on nuorisotyön ja opinto-ohjauksen yhteinen ja jaettu ohjaus koulussa?”  Tällaisista kysymyksistä keskusteltiin, kun Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimi kohtasi ohjausalan ammattilaisia valtakunnallisilla Opopäivillä Jyväskylässä helmikuun alussa.

Päihdekasvatus ei ole erillistä työtä muusta kasvatus- ja opetustyöstä, vastasivat yksimielisesti Opopäivillä kohdatut ohjausalan ammattilaiset.

”Kasvatus on jatkuvaa, arjen kohtaamisia luokkaopetuksessa, yksilöohjauksessa sekä välituntisin. Päihdeteeman esiintuloa ei voi ennalta määrittää. Keskustelua, vahvistamista, esimerkkejä, tukea —” , pohdiskeli Preventiimin kyselyssä tapahtumaan osallistunut vastaaja päihdekasvatusta.

Kohtaamisissa juteltiin nuorten arjesta opojen silmin, ja keskusteluissa nousi esiin monia nuorten päihdekulttuuriin ilmiöitä kuten sosiaalisen median rooli viestinnässä ja nuoren elämän avoimena päiväkirjana.

Opopäivillä kuultua: Preventiimi tukee ammattilaisia päihdekasvattajina ja tuo esiin nuorten kokemuksia päihdekulttuurista

Opopäivillä esillä ollut päihdekasvatusaihe liittyy osana Preventiimissä valmisteilla olevaan julkaisuun, jossa tuodaan esiin nuorisoalan ammattilaisia päihdekasvattajina ja nuorten tulkintoja kasvamisesta päihdekulttuurissamme. Preventiimin tehtävänä on tukea nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä ja näin lisätä nuorille suunnatun päihdekasvatuksen laatua ja mielekkyyttä. Työtä tehdään esimerkiksi koulutusten ja julkaisujen muodossa.

Ohjauksessa kunnioitetaan ja kuunnellaan nuorta

Humak toteutti päivillä työpajan, jossa tarkasteltiin osallistujien kanssa nuorisotyön ja opinto-ohjauksen yhteistä ja jaettua ohjausta koulussa. Työpajan toteuttajina olivat Humakin suunnittelija Marjo Kolehmainen ja työparina oli Jyväskylän kaupungin Tikkakosken yläkoulun opinto-ohjaaja Paula Jokinen. Työpajassa oli taustalla myös Kanuuna -kuntien (Suomen 27 suurimman kunnan nuorisotoimien kehittämisverkosto) toimijoiden näkemyksiä aiheesta. He näkivät nuorisotyön ohjauksen tärkeimpiä tavoitteina kouluympäristössä nuoren itsetuntemuksen vahvistamisen, nuoren osallisuuden tukemisen kouluyhteisössä ja elämässä sekä opintoihin liittyvien ongelmien ehkäisyn.

Työpajassa opinto-ohjauksen ammattilaiset totesivat nuorisotyön ohjauskysymysten olevan laajempia, ja kattavammin nuorten elämää huomioivia kuin opinto-ohjauksen. Nuorisotyön ohjaus liittyy suojaaviin ja riskitekijöihin. Suojaavat tekijät tukevat nuoren hyvinvointia ja turvallista kehitystä, riskitekijät taas ovat tekijöitä, jotka lisäävät esimerkiksi syrjäytymisen ja koulupudokkuuden mahdollisuutta. Molemmissa tekijöissä ohjauksessa merkityksellisiä ovat esimerkiksi kaverisuhteisiin ja osallisuuden kokemukseen liittyvät asiat. Pajan keskusteluissa kiteytyi ja vahvistui ajatus, että molemmilla ohjauksen ammattilaisilla koulussa on yhteistä nuoren omien toiveiden kunnioittaminen, vahvuuksien tukeminen ja kuunteleminen.

Koulumaailmassa nuorisotyön avulla pystytään paremmin huomioimaan ja antamaan nuorille aikaa. Ohjauksen toimijoiden mukaan yhteistyön muotoja kouluissa olisi hyvä kehittää nuorten sujuvien koulutuksen sekä työelämän siirtymien tukemiseksi.

Kirkkaan värisiä piirroshahmoja Preventiimin sivuilla
Preventiimin uusien verkkosivujen kuvitusta.www.preventiimi.fi

Lisätietoja

Marjo Kolehmainen, p. 020 7621 274, marjo.kolehmainen@humak.fi

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimi oli mukana valtakunnallisilla opinto-ohjauksen koulutustapahtumassa Opopäivillä Jyväskylässä yhteisellä messuosastolla Humakin kanssa. Tapahtumaan osallistui noin 800 ohjausalan ammattilaista eri koulutusasteilta.

opopäivillä

 

 

Teksti: Marjo Kolehmainen
Kuvassa etusivulla: Sanna Lukkarinen, Marjo Kolehmainen, Leenä Nurmi ja Henna-Riikka Markkio. Kuvaaja Vesa Villanen.
Sivun ylälaidan kuva  kuvapankki Unsplash/Khara Woods.