Valkea Talo Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Tutustu Arenen muihin kannanottoihin

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. on ottanut kantaa hallituksen kehysriihen lausumiin. Se korostaa, että Suomi tarvitsee lisää nopeita panostuksia osaamiseen ja koulutukseen, jotta yritysten kohtaama pula osaajista ei heikennä talouden kasvua. Samalla on Arenen mukaan varauduttava pitkäjänteisempään aikuisten kouluttautumisen uudistamiseen, millä vastaamme koulutuksen ja osaamisen tason heikkenemiseen. Korkeakoulutus antaa parhaan mahdollisen pohjan osaamisen uudistamiselle työuran aikana ja suojaa työttömyydeltä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät tilastojen mukaan erittäin hyvin.

Ammattikorkeakouluilla on osaamista yhteistyöhön työ- ja elinkeinoelämän kanssa, jatkaa Arene. -Ketterät ja tehokkaat ammattikorkeakoulut ovat valmiita kehittämään uusia kumppanuuksia yritysten rekrytoinnin, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja yritysten kehitys- ja innovaatiotyön tueksi, mutta tämä ei onnistu nykyisellä rahoituksella. Vuosina 2012–2017 ammattikorkeakoulujen rahoitus supistui noin 22 %, mikä tarkoittaa lähes 200 miljoonan euron leikkausta vuotuiseen rahoitukseen. Ammattikorkeakoulujen rahoituspohja on korjattava kasvu-uralle, jotta Suomen osaamistasossa saadaan Korkeakoulu ja tutkimus 2030 – vision mukainen käänne.

– Nyt tulee investoida osaamiseen, toteaa Humakin rehtori Tapio Huttula. Työelämän muutos on juuri tällä hetkellä suuri. Työelämässä jo olevilla on suuri tarve uudistaa osaamistaan. Toisaalta tarvitsemme panostuksia työelämän uudistamiseen tähtäävään tki-toimintaan.

Arene esittää, että hallitus panostaa Suomen kasvuun ja työllisyyteen seuraavasti:

– Ammattikorkeakoulujen avoimeen ammattikorkeakoulutarjontaan, joustaviin lyhyisiin koulutuksiin ja osaamismoduuleihin kohdennetaan 40 miljoonan euron lisäpanos vuosina 2018–2019.
– Ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan kohdennetaan uusia resursseja 20 miljoonaa euroa vuosi-na 2018–2019.
– Ammattikorkeakoulujen valtion perusrahoituksen pohja korjataan palauttamalla jäädytetyt indeksit täysimääräisesti ammattikorkeakoulujen rahoituspohjaan.

Ammattikorkeakoulut rahoittavat soveltavan tutkimuksen omasta budjetistaan, mikä rajoittaa TKI-toimintaa ja sen vaikuttavuutta.

Arene esittää, että Valtioneuvosto edistää ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia hyödyntää ulkopuolista rahoitusta mm. valtion vastinrahalla pääomittamisessa, mahdollisuudella kilpailla tutkimus- ja innovaa-tiorahoituksesta sekä rakenne- ja koheesiorahoituksella.

Ammattikorkeakoulut ovat valmiita luomaan Suomeen uutta osaamista. Tämä edellyttää uusia panoksia ammattikorkeakoulujen koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintatehtävään.

Arene ry
Tapio Varmola
puheenjohtaja, rehtori
040 830 4100

Riitta Rissanen
Arene ry
toiminnanjohtaja
0400 293 545