Osallistuminen aluetaiteilijahankkeissa -projektiryhmä Kuvaaja: Ida Myllärinen

Moni Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija ja lehtori on viime huhtikuusta lähtien ollut mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa projektissa Osallistuminen aluetaiteilijahankkeissa. Hanke jatkuu kesäkuuhun 2016 ja sen tarkoituksena arvioida monipuolisesti OKM:n tukemia hankkeita eri puolilla Suomea.

Humakin lehtori Minna Hautio toimii projektipäällikkönä 16 osahanketta käsittävässä kokonaishankkeessa. Hanke saa hyötyä Humakin valtakunnallisesta rakenteesta ja siinä on mukana opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Millaista on osallistava taidetyö eri puolilla Suomea? Millaisia vaikutuksia sillä on?

Hanketta toteutetaan Humakin alueyksiköissä Turussa, pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Mukana on myös opiskelijoita Humakin Tampereella toimivasta aikuiskoulutusryhmästä. Hankkeella selvitetään, miten kansalaiset osallistuvat ja kokevat osallisuutta taidetoimintoihin eripuolilla Suomea sekä ammattimaisen taidetyön mahdollisuuksia alueilla. Hankkeen aikana tutkitaan pilottihankkeissa syntyviä malleja. Tavoitteena on, että projektit voivat jatkua hankekauden jälkeen.

Vuorovaikutteisuus on Haution mielestä hankkeissa todella hienoa. OKM ja TAIKE järjestävät keskusteluseminaareja, joissa jaetaan tietoa ja kokemuksia. ”Eri hankkeiden toimijat pääsevät keskustelemaan ja luomaan verkostoja, joista saa tietoa ja vertaistukea. On hyvin erityistä, että toimintoja voidaan vielä kehittää hankkeiden aikana.” Hautio toteaa tyytyväisenä.

Esimerkkihankkeita käynnissä Turussa, Tampereella, Satakunnassa

Tällä hetkellä käynnissä on intensiivinen toteutusvaihe. Turussa opiskelijaryhmän vastuulla on neljä eri hanketta. Ryhmän projektipäällikkönä toimii kulttuurituotannon 3. vuoden opiskelija Maaria Toskala. Toskala on innoissaan näin laajasta ja valtakunnallisesti merkittävästä projektista: ”Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyvin arvostettu, joten on hienoa päästä tutustumaan sen rahoittamiin hankkeisiin tarkemmin.”

Heti syksyn alussa Turussa lähdettiin aktiivisesti tutustumaan ja ottamaan osaa Tessun Kulttuurihöntsyt -hankkeeseen. Tarkoituksena on elävöittää Tampereella Tesoman kaupunginosaa ja aktivoida nuorta sukupolvea. Opiskelijaryhmä vieraili Tampereella ja tutustui Tesoman hankkeen edustajien ajatuksiin ja suunnitelmiin. ”Tapaamisessa oli hyvä ja välitön ilmapiiri. Opiskelijoiden ideat otettiin vastaan ennakkoluulottomasti ja tuli olo, että niiden avulla voisi vahvasti edistää hankkeen tavoitteita.” Hautio summaa vierailun. ”Suunnittelimme ja toteutimme nuorten kanssa videoprojisoinnin, joka oli tammikuun loppuun asti esillä Tesoman ostarilla. Videon sisältö kuvaa nuorten elämää. ”Toskala täydentää.

Turun opiskelijaryhmä tutkii myös Pohjois-Satakunnan yhteisötaiteilija, Pirfest ry:n Lähiartisti sekä Uulun Taidebussi -hankkeita. Näissä tehtävänä on selvittää, miten osallistava taidetyö on koettu pilottihankkeissa. Opiskelijat luovat useita kyselyitä hankkeen eri osapuolille ja analysoivat tulokset. Lopuksi Turun ryhmä toteuttaa myös kyselyn kokonaishankkeen kaikille toimijoille ja luo julkaisun OKM:lle.

Opiskelijat tekevät oikeita projekteja

Haution mielestä hanke on todella hieno sen laajuuden ja kattavuuden vuoksi. Hankkeen pohjalta toteutetaan jopa viisi opinnäytetyötä. ”On syytä olettaa, että tällä hankkeella saadaan selkeitä tuloksia, jotka voidaan viedä tiedoksi ministeriölle.” Hautio toteaa. Hän uskoo, että hankkeen tuloksilla on merkitystä tiedonmuodostukselle, jota on saatavilla tämän tyylisestä taidetoiminnasta. Toskalan mielestä parasta projektissa on, että pääsee toteuttamaan oikeita kyselyitä oikeisiin hankkeisiin.

Kuva: Projektipäällikkö Maaria Toskala (toinen vasemmalta) esittelee opiskelijaryhmälle sekä lehtori Minna Hautiolle (keskellä) hankkeiden tilanteita.

Teksti ja kuva: Ida Myllärinen