Neljän kuvan koosteessa opiskelijoita ja lehtoreita.

Miten toimia oikein, kun työelämässä tulee esiin kulttuurisia konflikteja? Kuinka kulttuurinen törmäys tai väärinkäsitys voitaisiin erilaisissa käytännön tilanteissa estää? Kuinka sitä voisi kohteliaasti, ammattimaisesti ja kulttuurienvälistä osaamista hyödyntäen käsitellä? Miten valmentautua työelämän muutoksiin?

Draama

Draaman keinot olivat käytössä, kun Humakin ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuivat ammattietiikan kysymyksiin joulukuussa Helsingin TKI-keskuksessa Haagassa. Opiskelijat toivat esimerkkejä omista kokemuksistaan, ja tekivät valikoiduista tilanteista videotallenteet, jotka esitettiin keskustelun pohjaksi. Yhteisöllisesti tuotetut artikkelit käsittelivät ihmisoikeuksia ja kestävän kehityksen kysymyksiä, mm. paikallisyhteisöjä ja hiilineutraalia elämäntapaa.

Teemapäivä oli yhteinen kaikille syksyllä 2014 aloittaneille Humak-opiskelijoille. Kulttuurituottaja-, tulkki- ja yhteisöpedagogiopiskelijat toivat omat näkökulmansa ryhmätyöskentelyyn.

Ammattietiikka

Ammattietiikka rakentuu pienistä arjen teoista. Humakista valmistutaan ihmisläheisiin ammatteihin, joissa eettisillä kysymyksillä on suuri merkitys.  Nuorisotyöllä on erillinen ammattieettinen ohjeistus, jonka Humak on julkaissut yhdessä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin ja Nuoriso- ja Liikunta-alan Asiantuntijat ry:n (Nuoli) kanssa.

Lataa verkkojulkaisu (pdf)  Pieniä tekoja, suuria asioita – nuorisotyön eettinen näkökulma

Humakissa opiskelu ei ole pelkkää luento-opetusta, vaan. opiskelu sisältää alusta alkaen työelämäläheisiä projekteja, joiden avulla tutustutaan tulevan ammattialan keskeisiin kysymyksiin. Ryhmätöitä tehdään paljon. Opiskelun loppuvaiheessa työelämäyhteydet vahvistuvat entisestään.