Haagan valmistujaisjuhlat

Humakin Kauniaisten ja Nurmijärven kampuksilta sekä Helsingin TKI-keskuksesta (Ilkka) valmistuneet saivat todistuksensa 19.12.2014 Helsingissä Haagassa. Ammattikorkeakoulututkintotodistus annettiin 25 yhteisöpedagogille ja 11 kulttuurituottajalle.

– Yllätyksellistä, hauskaa, kansainvälistä ja opettavaista, kuvasi opiskelijan puheen valmistujaisjuhlassa pitänyt Pirita Viljamaa opintoaikaansa Humakissa. Hän valmistui 3,5 vuoden opintojen jälkeen yhteisöpedagogiksi (AMK).

Kansainvälinen vaihto oli parasta aikaa

– Monia muutoksia mahtui opintoaikaan, mutta ne kasvattivat yhteisöllisyyttä, jatkoi Pirita Viljamaa. Hän aloitti opiskelut Nurmijärven kampuksella ja valmistui joulukuussa 2014 Helsingin TKI-keskuksesta. Siinä välissä Pirita ehti suorittaa kursseja myös Tornion kampuksella ja olla Irlannissa vaihdossa – ne ajat olivat Piritan mukaan hänen elämänsä parasta aikaa.

Humakissa ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kokopäiväopintoina tai monimuoto-opintoina työn ohessa. Lisäksi on mahdollista jatkaa maisteritasoiseen ylempään amk-tutkintoon. Tulkit (AMK) valmistuvat yleensä Humakissa keväisin.

Kestävä kehitys oli aiheena Sanni Laurilan opinnäytetyössä, joka oli yhtenä perusteena hänen saamalleen stipendille. Työ oli tehty Suomen YK-liitolle.

Opintomenestys ja positiivinen opiskeluasenne olivat muita perusteita stipendeille, jotka Sannin lisäksi saivat yhteisöpedagogi (AMK) Sanna Laine, kulttuurituottaja (AMK) Marjo Eskola ja kulttuurituottaja (AMK) Jaana Gummerus.