Humak laskutus Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Palkkiolasku, projektit Tuntiopetuspalkkiot

—Siirtyminen sähköisiin palkkiolomakkeisiin on tervetullut uudistus, sanoo assistentti Nina Heilakka, joka vastaa sivutoimisten henkilöiden palkanmaksusta Humakissa rehtorin toimistossa Valkeassa talossa Helsingissä. —Projektityön sähköinen palkkiolomake otettiin käyttöön lokakuussa 2016 ja tuntiopetuspalkkiot on laskutettu uudella sähköisellä lomakkeella marraskuusta 2016 lähtien.

Lomakkeet voi ladata verkkosivuiltamme, linkin saa myös kun solmii työsopimusta projektille tehtävästä työstä tai tuntiopetuksesta.

Uusilla sähköisillä palkkiolomakkeilla laskutettavat töitä ovat esimerkiksi hankkeiden tilaamat asiantuntijaluennot sekä kuvitus- ja käännöstyöt. Myös opiskelijat täyttävät projektilomakkeen siinä tapauksessa, että heille maksetaan (verollisia) kilometrikorvauksia hankkeille tehdystä työstä. Tämä ei siis koske muita (esim. tutorointiin liittyviä) kilometrikorvauksia.

Nopeammin, helpommin, turvallisemmin

Humakissa maksetaan vuosittain satoja palkkioita. Sähköisen palkkiolomakkeen käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa prosessia erityisen paljon, sillä valtakunnallisia hankkeita toteutetaan Humakin kaltaisessa verkosto-organisaatiossa eri puolilla maata. Tuntiopettajat vierailevat verkostomme kampuksilla ympäri maata.

Projekteista pohjoisimmat ovat Kemissä, itäisimmät Joensuussa ja Imatralla sekä läntisimmät Turussa.

Kun valmis palkkiolomake tulee Heilakalle maksuun, se on kulkee parhaimmassa tapauksessa neljän eri henkilön kautta eri paikkakunnilla. Sähköisen lomakkeen myötä prosessi tehostuu, kun lasku voidaan hyväksyä muutamalla näppäimen painalluksella.

Laskujen kierto nopeutuu ja varmuus sekä tietoturva paranevat.

-Pystymme seuraamaan lomakkeen kulkua, ja palkkion saaja hyötyy siinä että hän saa palkkionsa nopeammin, kertoo Nina Heilakka

Ainoastaan työsopimukset tehdään jatkossakin paperisina. Ne allekirjoittavat työntekijä ja päällikkö.

Palkkioiden maksu kaksi kertaa kuukaudessa

Palkkiot maksetaan kuukauden puolivälin jälkeen ja kuukauden viimeisenä päivänä.

Sähköistä laskutusta koskeviin kysymyksiin vastaa Nina Heilakka, nina.heilakka@humak.fi  puh. 020 7621 387.

Lataa lomake:

 

 

Piirroskuva: Jarmo Röksä