Perinteiset koulunuorisotyön menetelmät ja taiteen ja kulttuurin keinot ovat käytössä, kun Humakin ESR-rahoitteinen pilottihanke Porukalla pääosaan luo uudenlaista mallia peruskoulun suorittamiselle. Oppimisen tukena käytetään paitsi luokkahuoneoppimista myös taidetta ja kulttuuria. Koko kaupunki käsitetään yhtenäisenä oppimisympäristönä.

Kaikki maahanmuuttajanuoret eivät onnistu suorittamaan peruskouluopintojaan loppuun oppivelvollisuusiän aikana. Syyt eivät ole vain kielessä tai kulttuurissa vaan siinä, että osa on tullut Suomeen oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa tai sen jälkeen. Koulunkäyntimahdollisuudet omassa lähtömaassa ovat olleet vaihtelevia”, kertoo Porukalla pääosaan projektipäällikkö Tiina Valkendorff Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

”Meillä on kolme keskeistä opiskelun toimintaympäristöä: Helsingin aikuislukio, Kontulan nuorisotalo ja Ryhmäteatteri. Ensi lukuvuonna mukaan tulee tanssiteatteri Zodiak”, Valkendorff kertoo. Opetuksesta vastaa Helsingin aikuislukio. Osa opiskelusta toteutetaan taiteellisen työskentelyn kautta.

Teatteriproduktio

Osana perusopetusta Porukalla pääosaan -hankkeen nuoret ovat harjoitelleet Ryhmäteatterin nuortenteatterissa koko lukuvuoden. Ensimmäinen ryhmän tuotos, teatteriproduktio 2081 – Isoveli valvoo on nähtävissä parhaillaan Ryhmäteatterin nuortenteatterissa . George Orwellin tulevaisuusdystopian tulkinta perustuu Janne Saarakkalan näyttämösovitukseen. Ensi-ilta oli 16.5. ja esitykset jatkuvat 30.5. asti. Helsinginkadulla Kalliossa (www.ryhmäteatteri.fi)  Esityksessä pohditaan tulevaisuutta ja sen herättämiä pelkoja. Mukana on kymmenen kantasuomalaista ja kymmenen Porukalla pääosaan -hankkeessa mukana olevaa maahanmuuttajanuorta.

Uusi rekrytointi alkoi – yhteistyökumppaneina Uuden tanssin keskus Zodiak ja Heta Kuchka

Uusi rekrytointi on juuri alkanut.  Kohderyhmänä on 17-29 -vuotiaat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajataustaiset nuoret, joilla on peruskoulu suorittamatta. Hankkeeseen valitaan mukaan 20 nuorta.

“Teatteriesityksen tekeminen kuten tanssin maailmaan sukeltaminen opettavat osin opetussuunnitelmassa olevia asioita. Taiteen keinojen käyttämisen suuri merkitys on siinä, miten ne toimivat välineinä”, toteaa projektipäällikkö Valkendorff. –  Niin tanssi kuin teatterikin haastavat nuorten luovuutta, opettavat yhteistyön tekemistä ja tunnistamaan omia tunteita, kuten myös kohtaamaan oman kehonsa eri tavoin.”

Porukalla Pääosaan -projektipäällikkö Tiina Valkendorff ja projektityöntekijä Päivi Ruutiainen ennen Ryhmäteatterin ensi-iltaa. Kuvaaja: Tiina Juntunen

“Esitys tulee pohjautumaan nuorten omiin ajatuksiin ja se esitetään kaupunkiympäristössä. Nuoret oppivat monenlaisia asioita esitystä tehdessään – ei ainoastaan tanssia vaan myös kaupunkia kohtaamisten paikkana. Suomen kielen oppiminen on myös  osa prosessia, kertoo hankkeen projektityöntekijä, lehtori Päivi Ruutiainen.

Humakin opiskelijat mukana hankkeessa

Humakin opiskelijat ovat olleet hankkeessa merkittävässä roolissa, sillä he ovat olleet mukana kehittämässä koulunuorisotyötä ja vieneet lehtoreidensa ohjauksessa Porukalla pääosaan -hankkeen nuoria eri puolille Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua. Hankkeen nuoret ovat tutustuneet kulttuuritapahtumiin, museoihin, eduskuntaan ja myös luontoympäristöön. Kaikki koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta on osa peruskoulua – ja samalla malli siitä, miten perusopetusta voidaan toteuttaa monenlaisissa oppimisympäristöissä.

Lisätietoja:

Lehtori Tiina Valkendorff tiina.valkendorff@humak.fi 020 7621 283, 0400 349 283
Lehtori Päivi Ruutiainen paivi.ruutiainen@humak.fi  020 7621 205, 0400 349 205

www.porukalla.fi

Kuva sivun ylälaidassa: Porukalla pääosaan -hankkeen nuoret ovat keväällä 2018 mukana Ryhmäteatterin (RyhmisNuoret) esityksessä  “2081 – Isoveli valvoo”, joka sai ensi-iltansa toukokuun puolessa välissä.

Kuvaaja: Tiina Juntunen