Päivi Timosen blogi

Ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisun UAS Journalin viimeisimmän numeron teemana on ”Pedagogiset ratkaisut, uudistuva opettajuus ja pedagogiikka”. Humakin lehtori Päivi Timonen kartoittaa artikkelissaan ”pilven” pedagogisia mahdollisuuksia.

Timonen on verkkonuorisotyön uranuurtajia. Hänellä on kokemusta verkkotyöskentelystä vuodesta 1991, ja hän on osallistunut verkkopohjaisen oppimateriaalin kehittämiseen yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa. Verkkonuorisotyön ja sosiaalisen median opetuksen lisäksi Timonen on työskennellyt eri hankkeissa.

Hän korostaa sitä, että digitaalisessa työskentelyssä korostuu yhdessä tekeminen, jossa hyödynnetään verkon eri työvälineitä.

Vuorovaikutus työelämän kanssa tuottaa relevanttia tietosisältöä

Päivi Timosen kokemusten mukaan nuorten parissa verkkotyötä tekevät ovat tärkeitä kumppaneita verkko-opintojaksojen yhteiskehittäjinä. Yhteistyö mahdollistaa sen, että opetusaineisto on ajankohtaista ja opiskelijat saavat relevanttia tietosisältöä tehtävissään.

  • Haluan nostaa tämän konkreettisen verkkotyön tekemisen mallin esille, koska sitä hyödynnetään vielä aivan liian vähän, kirjoittaa Timonen.

Hän työskentelee eri paikkakunnilla tai eri puolilla pääkaupunkiseutua toimivien organisaatioiden kanssa.

  • Hankkeissa ja työelämän kanssa työskenneltäessä teemme työtä “pilvessä” tai reaaliaikaisesti webinaareissa. Verkko-opintojaksoilla webinaareihin osallistuvat opiskelijat, yhteistyöammattikorkeakoulun lehtorit ja työelämän asiantuntijat. Työelämän edustajat voivat myös osallistua webinaareihin luennoitsijoina.

Yhteistyö voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sellaisten opiskelijoiden harjoittelun ohjausta, jotka perehtyvät nuorille suunnattuun viiveelliseen tai reaaliaikaiseen chat-palveluun. Sekä verkko-opintojaksojen suunnittelussa että toteutuksessa korkeakoulujen ja nuorisotyöntekijöiden yhteistyön tärkeys on korostunut entuudestaan.

Syksystä 2015 eteenpäin Timonen kehittää Humakin verkkopedagogina digitaalista oppimista.

Lähteitä digitaalisuuteen

Niille, jotka haluavat perehtyä verkko-oppimiseen ja verkkopedagogiikkaan Timosen artikkelissa ja UAS Journalissa on runsaasti polkuja digitaalisen tiedon lähteille.

  1. UAS Journal on ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti, joka  tarjoaa julkaisukanavan ammattikorkeakoulujen edustajien artikkeleille ja puheenvuoroille. uasjournal.fi
  2. Verkkopedagogiikan kehittämisen esimerkkinä Timonen avaa artikkelissaan muun muassa ”Distanssi – joustava etäopetus nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen vahvistajana” -hanketta, joka oli 5 kk:n selvitystyö syksyllä 2014 yhdessä Metropolian ja Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verken kanssa. Lue Timosen artikkeli kokonaan http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1685/1607
  1. Timosen YAMK:n opinnäytetyö toimii perustietopakettina sosiaalisesta mediasta ja yhteisöllisestä työskentelystä Johda ja hyödynnä sosiaalista mediaa –työkalupakki kunnan nuorisotyön johtamiseen (2012). Siinä selvitetään sosiaalisen median yhteisöllisen työskentelyn mahdollisuuksia ja vastuita arkityössä.
  2. Päivi Timosen pitämä blogi Verkossa http://verkossa.humak.fi käsittelee mm. verkko-opetusta, verkkopedagogiikkaa, verkko-oppimista ja verkkoa nuorisotyön välineenä.