Walkabout Nuori 2017 Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kiinnostavatko sinua yli 16-vuotiaiden nuorten tarpeet?
Kaipaatko työhön liittyvien ajatusten ja kokemusten vaihtoa vertaisryhmässä?
Toimitko nuorisotyöntekijänä Kanuuna-kunnissa?

walkabout.humak.fi

Yli 16-vuotiaisiin kohdentuvan nuorisotyön kehittämishanke Walkabout on käynnissä suomalaisissa Kanuuna-verkostoon kuuluvissa kaupungeissa. Humak ja Kanuuna-verkosto vastaavat Walkabout-hankkeen toteutuksesta ja ohjauksesta.  Hanketta rahoittavat vuosina 2016–2018 opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Kanuuna-kunnat.

Walkabout  vahvistaa nuorisotyöntekijöiden ammatillista osaamista ja lisää tietoa ja ymmärrystä yli 16-vuotiaisiin nuoriin liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista.

Kanuuna-kunnissa työskentelevät nuorisotyöntekijät suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisia käytännöllisiä kehittämisprojekteja. Hankkeeseen osallistuvista muodostetaan vertaisryhmiä, joissa jaetaan +16-vuotiaisiin liittyvää tietoa ja kokemuksia, sparrataan projekteja ja keskustellaan nuorisotyön arjesta.

Ollaan ”Walkaboutilla”

Hankkeen idea perustuu Minnesotan yliopiston käytäntölähtöisen kollektiivisen tiedontuottamisen ja oppimisen malliin. Mallissa oman työn kehittämisessä hyödynnetään tutkivaa otetta ja vertaisoppimista. Kyseessä on ”Walkabout Fellowship”.

Hankkeessa ollaan ”Walkaboutilla” – tehdään kehittämistä pohdiskellen ja tutkiskellen, vertaisryhmän tuella.

Uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2017

Hankkeen ensimmäinen ryhmä aloitti syksyllä 2016 ja päättää työskentelynsä toukokuussa 2017.  Pilottiryhmän projekteissa on kehitetty paikallisia nuorisotyön toimintamalleja.

Seuraava ryhmä käynnistyy syyskuussa 2017 ja päättyy toukokuussa 2018. Kukin osallistuja toteuttaa omaa, tai parin kanssa yhdessä tehtävää, kehittämisprojektia omalla työajallaan.

Aikaa projektille on syytä varata noin yksi päivä viikossa. Vertaisryhmän ohjatut lähitapaamiset pidetään syys-  ja joulukuussa sekä keväällä 2018 maalis-huhtikuussa. Lähitapaamisten välillä järjestetään verkkotapaamisia. Matkoista ja majoituksesta aiheutuvat kulut maksetaan hankkeen budjetista.

Toiminta päätetään ja projektit esitellään toukokuussa 2018 Kanuuna-verkoston seminaarissa.

Hakemukset toukokuun 2017 loppuun mennessä

Jos työskentelet nuorisotyöntekijänä Kanuuna-verkostoon kuuluvassa kunnassa ja olet kiinnostunut kehittämään +16-vuotiaisiin kohdentuvaa nuorisotyötä, on sinun mahdollista hakea mukaan ”Walkaboutiin”.

Keskustele aluksi esimiehesi kanssa osallistumismahdollisuudestasi. Jätä hakemuksesi, jossa on tieto esimiehesi puollosta, oheisen linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/3C127240C25F939A.par

Hakemus tulee jättää 31.5.2017 mennessä. Saat tiedon hyväksynnästä 16.6.2017 mennessä. Osallistujainfo lähetetään elokuussa 2017.

Yhteystiedot:
Anita Saaranen-Kauppinen
anita.saaranen-kauppinen@humak.fi
0207621224

Eeva Sinisalo-Juha
eeva.sinisalo-juha@humak.fi
0207621263

Lisätietoja: walkabout.humak.fi

Nuori2017 -tapahtumassa jaossa olleessa esitteessämme on ollut väärä verkko-osoite. Oikea osoite on ilman www-alkua. Pahoittelemme tapahtunutta.

Etusivun kuvassa Eeva Sinisalo-Juha Nuori2017-tapahtumassa