Poikateatteri #Nuorisotyönviikko Liittyviä tiedostoja

Parhaillaan käynnissä olevalla Nuorisotyön viikolla (8.-14.10.2018) nostetaan esiin erilaisia nuorisotyön muotoja ja tekijöitä. Jyväskylässä on käynnistymässä poikateatteritoiminta kulttuurisen nuorisotyön muotona. Poikateatteri liittyy osaksi Jyväskylän monipuolista nuorisoteatteritoiminnan verkostoa.

Poikateatteria on tehty uraa uurtavasti Mikkelissä. Toimintaa on myös Tampereella ja nyt muoto laajenee Jyväskylän lisäksi Vantaalle. Mikkelin Poikateatterin ohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja Joonas Veijanen, käväisi Jyväskylässä jakamassa kokemuksia ja tukemassa uuden ryhmän syntymistä. Tavoitteena on jatkossa ryhmien ja tekijöiden välinen yhteistyö kuin ystävyyskin.

Teatteriryhmä on yhteisö, jossa on mahdollista kasvaa

Veijasen mukaan Poikateatteri on sukupuolisensitiivistä ammattijohtoista toimintaa, jossa tehdään mahdolliseksi nuoren avoimen sukupuoli-identiteetin kehittyminen ja vahvistuminen positiivisten minäpystyvyyskokemusten kautta. Nuorelle tarjotaan ympäristö, jossa hän voi kokeilla uudenlaisia olemisen tapoja ja ympäristö, jossa voi luottaa, saada ystäviä ja missä jutut ei lähde kiertämään sen ryhmän ulkopuolella. Siellä saa olla enemmän ja vähemmän oma itsensä .

-Ohjaajan tehtävänä on tukea nuoren kokemusta itsestään suhteessa omaan identiteettiin tai sukupuoli-identiteettiin tai mikä nuorella onkaan sillä hetkellä, kertoili teatteritaiteen ohjaajaksi valmistunut Veijanen, joka on itsekin ollut poikateatterilainen.

Teatteriryhmä on oivallinen yhteisö, jossa nuori voi kasvaa turvallisen aikuisen kanssa. Ryhmässä rakentuu luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen kokee olevansa tärkeä. Samalla on mahdollista harjoitella tunne- ja sosiaalisia taitoja.

Teatteri antaa itseilmaisullisia työkaluja

Teatteri tukee kasvua kohti aikuisuuden karikoita ja tuottaa elämään iloa sekä pitkäkestoisia ystävyyssuhteita. Ohjaaja on nuorta kuunteleva ja kunnioittava aikuinen, joka tukee nuorta olemaan hyvä itselleen, ainutlaatuinen ja riittävä sellaisena kuin on. Nuorena mieli ja keho ovat myllerryksessä. Nuoruudessa haetaan hyväksyntää ja rakennetaan minuutta. Poikateatteri tarjoaa paikan, jossa nuori voi tulla näkyväksi ja nähtyä. Tästä kaikessa nuorisotyöstä on kyse, mitä poikateatteri yhtenä nuorisotyön muotona voi rautaisten ammattilaisten toteuttamana nuorten elämään tuoda.

Ryhmään tulevat pojat rakentavat Jyväskylän poikateatterin

Jyväskylän Poikateatterin ohjaajana aloittaa Teatteritaiteen opettaja ja ohjaaja Sauli Yksjärvi. – Ollaan uudessa nuorisotyön muodossa Jyväskylässä. Innostavaa on sukupuolisensitiivisyys teatteritoiminnan sisällä: Miten ryhmälle voidaan teatterin avulla tarjota ääni ja identiteetti, mahdollisuus olla oma itsensä?

– Innostavaa tässä uudessa nuorisotyön muodossa on sukupuolisensitiivisyys teatteritoiminnan sisällä, kertoo Yksjärvi. Hän pohtii poikateatterin olevan erityinen mahdollisuus pojille, jotka eivät muuten päätyisi teatteriharrastuksen pariin. – Mielenkiintoista päästä avaamaan poikien kanssa kokemuksia nuoren pojan elämästä ja ehkä leimojakin, jatkaa Yksjärvi.

Poikateatteri toivotetaan tervetulleeksi Jyväskylään

Yksjärven kanssa tulevaa poikien ryhmää ohjaa ja kuljettaa eteenpäin teatteria harrastava yhteisöpedagogiopiskelija Wilma Mäkinen, joka on harjoittelussa Siperian Poikateatterissa. – Näen, että poikateatteri voi antaa pojille eväitä itsetunnon vahvistumiseen ja oman paikan löytymiseen elämässä. Sitä toivon ja olen iloinen, että voin olla tätä matkaa mahdollistamassa sekä toimintaa käynnistämässä Jyväskylässä.

Mäkisen ajatuksia jatkaa vielä konkari Veijanen – Roolien kautta nuori voi kokeilla erilaisia tapoja ilmaista itseään leimautumatta arjessa, ja että siellä pitäisi vetää yli. Teatteri tarjoaa keinon nuorelle kantaa itseään paremmin, kun voi turvallisesti heittäytyä ja olla joku muu, valottaa Veijanen kokemuksiaan.

Kulttuuriklubi Siperian kulttuurituottaja Tiina Ahtonen on innostunut alkavasta toiminnasta. – Uskon, että tällä Jyväskylän porukalla osaamme avoimuuden ja ennakkoluulottomuuden. Olemme antennit pystyssä nuorista, heidän energiasta ja annamme heidän viedä. Silloin voimme parhaiten oppia, millainen poikateatteri on meillä, summaa Ahtonen. Nuorisotyössä nuoret ovat keskiössä tekijöinä ja aikuiset mahdollistajina.

Nuorten kanssa toimivat ovat nuorista välittäviä aikuisia ja iloitsevat, kun nuoren siivet kantavat. Siperian nuorisoteatterikoordinaattori Anumaaria Tulla on nähnyt kasvutarinoita.– Toivon, että poikateatteritoimintaan osallistujat saavat ryhmästä oman laumansa ja rohkeutta tehdä ja sanoa, mitä haluaa. Olen nähnyt, miten nuoret puhkeavat kukkaansa. Nuoren lähipiirikin huomaa muutoksen nuoressa, kun nuoren varmuus ja rohkeus olla oma itsenä sekä tehdä itselle merkityksellisiä valintoja onnistuvat.

Nuorisotyön viikolla 8.-14.10.2018 nostetaan esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Tänä vuonna kerrotaan erityisesti perusnuorisotyön positiivisista ja ennaltaehkäisevistä vaikutuksista, syrjäytymisen ehkäisystä sekä nuorisotyön erilaisista työmuodoista. #nuorisotyö

Kulttuuriklubi Siperian Poikateatteri on osa Humakin hallinnoimaa ja OKM:n rahoittamaa Miesten vuoro -hanketta 1.9.–2018-31.12.2019. Miesten vuoron toiminnassa 15-29 –vuotiaat nuoret miehet pääsevät tekemään omannäköisensä kulttuurimatkan. Hankkeen toiminnassa kokeillaan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille miehille ryhmälähtöisiä kulttuuri- ja taidesisältöjen toimintamalleja. Kokeilevaa kulttuurisen nuorisotyön toimintaa järjestetään nuorten miesten omista kiinnostuksen kohteista lähtöisin nuorisotyön ja taiteen ammattilaisten yhteistyönä Jyväskylässä ja Turussa. Toiminnan avulla edistetään nuorten miesten sosiaalisia taitoja, identiteettityötä ja kasvua kohti aikuisuutta. Hanke päättyy joulukuussa 2019. Hankkeen tuloksena syntyy kulttuurisen poikatyön malli tai useita. Osana hankkeen toimintaa toteutetaan kartoittava tutkimus, miten hankkeen toimintakokeiluilla voidaan aktivoida ja innostaa nuoria miehiä kulttuuri- ja taidesisältöjen tuottajina sekä edistää heidän toimijuuttaan.

 

Teksti: Marjo Kolehmainen

Kuvassa sivun ylälaidassa: Vasemmalla Anumaaria Tulla, Tiina Ahtonen, Wilma Mäkinen, Sauli Yksjärvi ja Joonas Veijanen Kulttuuriklubi Siperiassa. #Nuorisotyönviikko