G.H.Wrede Preventiimin kehittämispäivillä

Bussi kaarteli kauniin maiseman läpi Tuusulan kulttuurimaisemassa. Kyydissä istui joukko nuorisoalan ammattilaisia, ja tunnelma oli odottavan innostunut. Puheensorinaa, tuttuja ja tuoreempia kasvoja. Preventiimin järjestämät nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämispäivät olivat alkamassa.

Yli 40 nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön toimijaa ja Preventiimiverkoston avainhenkilöä kohtasi toisensa viime viikolla Tuusulanjärven rannalla Majatalo Onnelassa. Kauniissa ympäristössä vietettiin kaksi tehokasta ja virkistävää päivää yhteisen kehittämisen äärellä. Tällä kertaa päivien aiheena oli ”Tehdään niin, että näkyy ja kuuluu”, ja teemaan pureuduttiin niin lyhyiden luentojen kuin ryhmätyöskentelynkin avulla.

Lämmittelyn kautta kohti tiukkaa asiaa

Päivien startti oli vauhdikas, kun suuri ryhmä jakaantui pienempiin rakentamaan itsestään äänettömiä ja liikkumattomia patsaita. Tarkoituksena oli kuvallistaa ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä käsitteitä. – Kehollinen työskentely yhdistyi tässä porukassa saumattomasti villinä sinkoileviin ajatuksiin. Saimme nähdä, miltä näyttävät patsaina esimerkiksi käsitteet raittiustrendi, asennevaikuttaminen, vertaisoppiminen ja rahapelihaitta, tiivistää Preventiimin Heidi Odell.

Lämmittelyn jälkeen ohjelmassa olivat Preventiimin asiantuntijan Elsi Vuohelaisen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtajan Georg Henrik Wreden alustukset. Alustusten kautta innostuimme yhdessä miettimään muun muassa sitä, millainen brändi ehkäisevälle päihdetyölle tulisi rakentaa. – Kissan häntää saattaisi olla tarpeen nostaa ihan itse.

–Meidän ehkäisevän päihdetyön ammattilaisten olisi syytä paukutella henkseleitä hyvin tehdystä työstä, joka kantaa hedelmää esimerkiksi nuorten vähentyneenä alkoholinkäyttönä, sanoitti Vuohelainen. Wrede piti selvänä, että ehkäisevälle päihdetyölle on edelleen tarve ja tilaus osana nuorisoalan toimintoja. Sille löytyy myös perustelut nuorisolaista ja siihen kirjatuista päämääristä.

#nytonkuppinurin somessa!

Iltapäivän työpajassa osallistujat ideoivat ja toteuttivat ryhmissä someryntäyksen. Ryhmät miettivät, mille kohderyhmälle haluavat kohdentaa jonkin päihteisiin tai ehkäisevään päihdetyöhön liittyvän viestin sosiaalisessa mediassa. Viesteissä hyödynnettiin hurttia huumoria, vahvaa kuvallisuutta sekä monipuolista ammatillista kenttäkokemusta. #nytonkuppinurin-tunnisteella somekanaviin levitetyt meemit ja muut oivaltavat viestit olivat osoitus monitahoisen ammattilaisjoukon rohkeudesta ja antaumuksellisesta heittäytymisestä someviestinnän maailmaan.

Ammatillinen vertaistuki antaa puhtia työhön

Iltaohjelmassa oli erinomaisesta ruuasta ja uusien tuttavuuksien kanssa verkostoitumisen ohella saunomista sekä Kulttuurinjano-tietovisan melko haastavien päihteet ja kulttuuri -aiheisten kysymysten pähkäilyä. Kevyemmän ohjelman lomassa kuulosteltiin myös osallistujien mietteitä päivistä sekä Preventiimin kumppanuudesta. – Ryhmätyöt ovat toimineet hienosti. Olen tutustunut uusiin ihmisiin, tiedonvaihto erilaisissa tehtävissä toimivien kollegojen kanssa on ollut antoisaa, kiteyttää Katri Lahtinen, Kirkkonummen kunnan raittiussihteeri. Kirkkonummen kunta on ollut Preventiimiverkoston jäsen jo reilusti yli kymmenen vuotta. – Preventiimin koulutukset ja muut tilaisuudet ovat lisänneet ehkäisevän päihdetyön tekemisen ammatillisuutta. Lisäksi verkoston kautta saatu vertaistuki on lisännyt innostusta ja jaksamista. Tulen kotiin tapahtumista aina voimaantuneena taas jatkamaan tärkeää työtä, iloitsee Lahtinen.

Kehittämispäiville osallistui konkareiden lisäksi paljon tuoreita avainhenkilöitä. Noin 10 vuotta Preventiimiverkostoon kuuluneen Sipoon kunnan erityisnuorisotyöntekijä/specialungdomsarbetare Ronja Roms on vastikään nimetty kunnassa yhdeksi verkoston avainhenkilöksi. – Päivillä on ollut hauskaa! Ihan kuten odotinkin, keskustelu ja ideoiden vaihto on ollut vilkasta ja olen saanut uusia kontakteja erityisesti oman työn kannalta tärkeältä Etelä-Suomen alueelta, kertoo Roms.

Hyvät käytännöt esiin – saa varastaa

Toisen päivän ohjelmaan kuului ehkäisevän päihdetyön toimivien käytäntöjen ideointia ja jakamista. Tässä hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämää Hyvien käytäntöjen dialogit -menetelmää. Päivän aikana syntyi vilkasta keskustelua esimerkiksi siitä, miten ehkäisevän päihdetyön arvostusta voitaisiin lisätä kunnan ja koko yhteiskunnan tasoilla sekä sujuvoittaa työn tekemistä. Monilla oli huoli ehkäisevän päihdetyön rakenteista ja resursseista esimerkiksi tulevan sote- ja maakuntauudistuksen pyörteissä. Lisäksi jaettiin ajatuksia nuorten turvallisuuden lisäämisestä kohtaamistilanteissa sekä hyväksi havaittuja keinoja kohdata nuorten päihdemyönteisyyttä ja päihteiden käyttöä omassa työssä.

– Oivalsimme päivän työskentelyn kautta, että meidän kuntaan tarvitaan kokonaan uusi työntekijä, jonka vastuulla ehkäisevän päihdetyön koordinointi ja kehittäminen ovat. Nyt meidän on perusteltava tämä vielä kunnan päättäjille, pohti Ronja Roms työkaverin nyökytellessä vieressä.

Yhdessä kehittäminen palkitsee

Kehittämispäivät olivat kokonaisuudessaan antoisat niin Preventiimin työn kuin verkoston kumppaneidenkin kannalta. – Meidän työmme kannalta on valtavan hedelmällistä kuulla ja koota nuorten parissa toimivien kokemuksia ja toiveita ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi. Meillä on tässä hyvin innostunut ja osaava ammattilaisten joukko, joiden kanssa on aina ilo työskennellä alan eteen, kehuu Preventiimin Noora Paakki. Osallistujat kokivat saaneensa päiviltä rohkeutta muun muassa somen hyödyntämiseen sekä vinkkejä ehkäisevästä päihdetyöstä viestimiseen. – Preventiimiverkostolle järjestetyt omat tilaisuudet ovat tärkeitä ja hyödyllisiä, ja tulemme ehdottomasti uudestaan, vakuuttavat Katri Lahtinen ja Ronja Roms.

Kotimatkalle Onnelan pihasta startannut bussi oli täynnä itsestään paljon antaneita, mutta myös omaan työhön lisäintoa saaneita ehkäisevän päihdetyön ammattilaisia. Preventiimin työntekijöiden mielessä alkoi jo päivien erinomaisten oivallusten jatkojalostaminen. Verkostossa ja kumppanuudella kehittämisessä on taikaa!

 

Preventiimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus. Sen tehtävänä on tukea nuorisoalan ammattilaisia laadukkaan päihdekasvatuksen tekemisessä ja kehittää alaa yhdessä kumppanuusorganisaatioiden kanssa. Preventiimiverkostoon kuuluu tällä hetkellä 131 organisaatiota – kuntia, seurakuntia, oppilaitoksia, säätiöitä ja järjestöjä. Kumppaniksi voi liittyä mikä tahansa organisaatio, haluaa vahvistaa omaa asiantuntijuuttaan nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön alalla monipuolisen toimijajoukon kanssa yhdessä tekemällä ja kokemalla.

Tutustu tarkemmin Preventiimin ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin ja muuhun toimintaan verkkosivuilla osoitteessa www.preventiimi.fi. Preventiimin ja muiden ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kaikille avoimesta toiminnasta, julkaisuista, tutkimuksista ja muista ajankohtaisista asioista saa kätevästi tietoa myös tilaamalla Preventiimin kuukausitiedotteen verkkosivujen etusivulta löytyvällä lomakkeella.

Teksti: Mari Tapio, joka toimii suunnittelijana Preventiimissä.
Etusivun nostokuva: Someryntäystä valmisteltiin huolella ideoiden ja sopivia kuvia etsien, kuvaaja: Noora Paakki
Kuva sivun ylälaidassa
: Preventiimiverkostolaiset ja OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtaja G.H. Wrede kehittämispäivien iloisissa tunnelmissa, kuvaaja: Marjo Kolehmainen