Kirkkaan värisiä piirroshahmoja Preventiimin sivuilla Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Preventiimin sivut

Nuorisoalan ehkäisevään päihdetyöhön tutustuminen on tuleville nuorisotyöntekijöille – yhteisöpedagogeille tärkeä osa ammattitaitoa. Humakin hallinnoimassa ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksessa Preventiimissä Humakin opiskelijat tekevät vuosittain kehittämisprojekteja ja harjoitteluita sekä toteuttavat Preventiimin tilaamia opinnäytetöitä. Preventiimi on mukana myös Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden tutkinto-opetuksessa. Näin se vahvistaa tulevien nuorisoalan ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä. Humakin kautta Preventiimillä on myös mahdollisuus tarjota koulutuksistaan korkeakoulutasoisia opintopisteitä.

Tuoreimman Preventiimin tilaaman opinnäytetyön Liikunta- ja urheilutoimija lasten ja nuorten kohtaajana. Ehkäisevän päihdetyön näkökulma teki Yhteisöpedagogi (AMK) Sanna Bergström. Hän tarkasteli työssään liikunta- ja urheilutoimijoita ja sitä, millaisia ovat heidän osaamistarpeensa ehkäisevän päihdetyön saralla. Tutustu opinnäytetyöhön amkien Theseus-tietokannassa.

Uusi visuaalinen ilme ja nettisivut

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimi on saanut kokonaan uuden visuaalisen ilmeen sekä nettisivut. Visuaalisen ilmeen ja nettisivujen uudistamisesta vastasi noin puoli vuotta viestinnän suunnittelijana toiminut Saara Piispanen, ja graafinen suunnittelutyö tilattiin Muuks Creativelta.

Kokeile uutta aineistohakutoimintoa

Nettisivuilla muuttui eniten erilaisten aineistojen hakeminen. Sivuille kerätyt nuorisoalan ehkäisevään päihdetyöhön liittyvät julkaisut, tutkimukset ja menetelmiin liittyvät materiaalit löytyvät aiempaa helpommin kätevän hakutoiminnon avulla Etsi tietoa -sivulta. Lisäksi ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat löytyvät etusivulta omista ”laatikoistaan”, samoin kuin uutisetkin. Verkostoidu-sivun kautta taas saat tietoa kumppanuudesta sekä Preventiimiverkoston toiminnasta.

Preventiimi nyt myös somessa

Preventiimi näkyy jatkossa myös sosiaalisessa mediassa ja blogissa. Käythän siis tykkäämässä ja seuraamassa niin Facebook-sivulla kuin Twitterissäkin. Nettisivujen ja sosiaalisen median lisäksi Preventiimin kuukausitiedote ilmestyy edelleen 10 kertaa vuodessa kooten nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön tapahtumat, uutiset ja julkaisut samaan kompaktiin pakettiin kuukausittain. Kuukausitiedotteen voi tilata nettisivujen sivupalkin lomakkeella.

Preventiimi on Humanistinen ammattikorkeakoulun (Humak) hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus. Se tukee nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä ja lisää näin nuorille suunnatun päihdekasvatuksen laatua ja mielekkyyttä.

Preventiimin kohderyhmä ovat nuorisoalan ammattilaiset kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista ja seurakunnista, ehkäisevää päihdetyötä suunnittelevat ja kehittävät tahot sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet ammatilliset toimijat.