Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

GLORE Yhteisöradiohanke

Humak tekee parhaillaan yhteistyötä kahden tansanialaisen yliopiston kanssa osallistumalla Viestintä- ja kehityssäätiön VIKES ry:n yhteisöradiohankkeen evaluointiin Mtwaran alueella Etelä-Tansaniassa.

Hankkeessa on mukana sekä henkilökuntaa että opiskelijoita. Kenttätyöhön lähtevät valittiin keväällä 2015 aikana kaikille Humakin opiskelijoille avoimessa haussa. Hakijoista valikoitui kaksi kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman opiskelijaa ja yksi viittomakielentulkin koulutusohjelman opiskelija.

Evaluointi käynnissä parhaillaan

Kuukauden mittaisessa kenttätyövaiheessa Humakin ja tansanialaisten Dar es Salaamin ja Stella Maris -yliopiston opiskelijat tutustuvat yhteisöradiotoiminnan toimintatapoihin ja vaikutuksiin sekä arvioivat yhdessä projektin toteutusta. Seuraavassa vaiheessa elokuun puolivälissä osallisten yliopistojen lehtorit tulevat paikalle, ja yhdessä opiskelijoiden kanssa tuotetaan lopullinen evaluaatioraportti.

Yhteisömediatoiminnan tavoitteena on tarjota maaseudun ihmisille mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun heitä koskevista asioista, ja kannustaa löytämään ratkaisuja oman lähialueen ongelmiin.

Työelämäyhteistyötä kehittyvien maiden kanssa

Hanke on pilotti. Sen aikana on tarkoitus kehittää opiskelija-lehtori yhteistyötä ja eri maiden yliopistojen välistä työelämäyhteistyötä. Humak haluaa kehittää yhteistyösuhteita kehittyvien maiden kanssa ja hankkia erityisosaamista niiden hanketoiminnassa.

Evaluointi on osa Glore-hanketta, jossa Diakonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu toimivat verkostona Nepalissa, Swazimaassa, Tansaniassa ja Namibiassa.

GOREn tavoitteena on vahvistaa osallistujakorkeakoulujen osaamista työelämälähtöisessä, erityisesti kehittyvien maiden kanssa tehtävässä opetus-, tutkimus- ja kehitystyössä.  Diakin vetämässä GLORE- hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yliopistoyhteistyötä viittomakielialalla

  • GLORE-hankkeen rahoituksen turvin on mahdollista kartoittaa myös mahdollisuuksia ja pohjaa erilaiselle yhteistyölle viittomakielialalla, kertoo Tansaniassa kesäkuussa vieraillut Humakin lehtori Aila Mikkola.

Mikkola tapasi kesäkuussa Dar es Salaamin yliopistossa vieraiden kielten ja lingivistiikan laitoksen johtajan tohtori Abel Mretan, joka on yhdessä kollegansa tohtori Muzalen kanssa vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessaan tutkinut swahilin vaikutusta tansanialaiseen viittomakieleen. Aila Mikkola toteaa, että vaikka tansanialaisen viittomakielen viittomista 13  %:lla on yhteys swahilin kielen, suurin osa viittomistosta oli ikonista.

  • Viitottujen kielten tutkimus ja kielen tunnistaminen näyttää käyvän samanlaiset prosessit läpi eri puolilla maailmaa, toteaa Mikkola.
  • Dar es Salaamin yliopistosta on valmistunut kuusi opiskelijaa, joista osa on seurannut opetusta huulilta lukemalla. Tansaniassa on vielä paikoin vahva oralistinen vaikutus kuurojen opetuksessa ja opiskelijoilla on vahva swahilin ja englannin kielen taito. Viittomakielisiä opiskelijoita varten yliopisto on palkannut tulkin Thomas E Shayon
    Dar es Salaamin yliopistosta on valmistunut kuusi opiskelijaa, joista osa on seurannut opetusta huulilta lukemalla. Tansaniassa on vielä paikoin vahva oralistinen vaikutus kuurojen opetuksessa ja opiskelijoilla on vahva swahilin ja englannin kielen taito. Viittomakielisiä opiskelijoita varten yliopisto on palkannut tulkin Thomas E Shayon