Puheentunnistus kehittyy Liittyviä tiedostoja

Koneen säätiö on myöntänyt kolmevuotisen apurahan tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on saada automaattisen puheentunnistuksen avulla puhe tukemaan kuuntelua lähes viiveettä. Humak osallistuu tähän monitieteelliseen tutkimushankkeeseen yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Humakin tulkkausalan asiantuntijat vastaavat saavutettavuustutkimuksesta hankkeessa.

Suomessa on lähes miljoona ihmistä, joille puhuttu kielenmuoto ei ole helposti saavutettavissa. Heitä ovat esimerkiksi huonokuuloiset ja kuurot henkilöt sekä ne, jotka opiskelevat suomea toisena tai vieraana kielenä.

Parempaa reaaliaikaista tekstitystä

—Tutkimme, millaista tekstin tulisi olla, jotta se on puheen seuraamisen kannalta ymmärrettävää ja riittävää, kertoo yliopettaja Päivi Rainò, joka on Humakin edustaja tutkimusryhmässä.

Kielensisäisen tekstityksen saavutettavuuden ja automaattisen puheentunnistuksen menetelmien avulla on mahdollista tuottaa parempaa reaaliaikaista tekstitystä esimerkiksi luennoilla, television suorissa lähetyksissä ja teatterissa.

Puheen siirtäminen tekstiksi koskee monia muitakin viestintätilanteita. Kuuroutuneiden ja huonokuuloisten viestinnän apuvälineenä käytetään kirjoitustulkkausta, eduskunnassa puheet tallennetaan ja toimitetaan monipolvisen toimitusprosessin myötä siten, että ne ovat verkossa saatavilla parin tunnin kuluttua puheen pitohetkestä.

Teattereissa katsojat voivat saada esityskielen käännöstekstit henkilökohtaiseen tekstityslaitteeseen, minkä oletetaan palvelevan tavallisen yleisön ohella myös kuulovammaisia katsojia. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa myös näille alueille samoin kuin mm. korkeakoulujen suorien verkkolähetysten ja muiden opetuskäyttöön tarkoitettujen tallenteiden tekstittämiseen

Kirjoitustulkin ja tekstittäjän työn prosessit yhtenäistyvät

-Tässä hankkeessa on tarkoitus etsiä uusia tapoja tuottavat suomenkielistä puhetta näkyville, kertoo Päivi Raino. – Kun tekstittäjä on tähän asti käyttänyt perinteistä näppäimistöä, tässä se tuotetaan kuuntelemalla ja puhumalla se puheentunnistimen kautta tekstiksi – tai jopa välittämällä alkuperäispuhe suoraan tekstiksi.

Hankkeessa tutkitaan eri vaihtoehtoja: millainen tarkkuusaste ja nopeus on eri tilanteissa katsojan kannalta paras mahdollinen tai riittävä.

Puheentunnistusohjelmaa testataan tutkimuksen eri vaiheissa mm. Ylen uutislähetyksissä ja eduskunnan täysistunnon lähetyksissä sekä teatteriesitysten tekstityksessä. Humakissa kokeillaan mm. verkkoluentosarjan tekstitystä. Kokeiluihin liittyy käyttäjätutkimuksia, joita Humak on mukana toteuttamassa.

Humakin tulkkausala kehittää vuorovaikutusteknologian osaamistaan

—Humakin strategiatyön yhteydessä tulkkausalalle asetetaan uusia tavoitteita, ja näistä yksi on kehittyä kymmenessä vuodessa vuorovaikutusteknologian asiantuntijaksi, kertoo johtaja Eeva Salmi. —Hanke on yksi askel osaamisemme lisäämisessä. Kirjoitustulkkauksen koulutusta meillä on ollut jo pitkään, mutta tämän hankkeen avulla saamme mahdollisuuksia ymmärtää syvällisemmin laadukkaan tekstityksen luonnetta laajemmin ja laajemmalle kohderyhmälle.

Päivi Rainòn mukaan hankeyhteistyötä eri muodoissa on jo usean vuoden ajan valmisteltu korkeakoulukumppanien kanssa. Julkaisu Puheesta tekstiksi ilmestyy lähiaikoina Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisemana. Siinä on useiden hankkeessa mukana olevien artikkeleita.

Lisäksi Humak tekee paraikaa yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa Tekesin rahoittamassa SmartHear-hankkeessa, jossa kehitetään uudenlaista tapaa tukea kuulohavaintoa ja puhetta lähietäisyydeltä.