Puhevammaisten tulkin pätevyyden antava koulutus (avoin AMK)

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla tammikuusta 2021 alkaen uusi osaamiskokonaisuus Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus. Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu osaamisen täydentämiseen Tulkki (AMK) tai Viittomakielen tulkki (AMK) tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen jälkeen opiskelijat voivat toimia puhevammaisten tulkkeina ja kommunikaatiota tukevien menetelmien opettajina. Osaamiskokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Tulkkien asiakaskunta laajentuu ja monimuotoistuu

Osaamiskokonaisuus tarjoaa tulkeille mahdollisuuden täydentää osaamistaan sekä laajentaa asiakaskuntaansa uudella asiakasryhmällä. Osaamiskokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa mukana oleva Humakin lehtori Marjukka Nisula kertoo, että työelämässä on tarve koulutukselle, jonka kautta tulkit voivat pätevöityä puhevammaisille asiakkaille tulkkaukseen. Kela, joka järjestää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluita, vaatii tulkeilta pätevyyden, jotta tulkki voi tuottaa tulkkauspalvelua puhevammaisille asiakkaille. Humakin koulutuksen suorittamalla tulkit voivat hankkia tarvittavan pätevyyden.

”Viittomakielen tulkeilla on jo hyvä pohja ammattitaidon ja osaamisen laajentamiselle sekä kokemusta tulkkina toimimisesta”, kertoo Nisula.  Osaamiskokonaisuudella vahvistetaan tulkkien pedagogisia taitoja, perehdytään erilaisiin kommunikaatiota tukeviin ja korvaaviin menetelmiin ja sovelletaan niitä sekä tulkkauksessa että ohjaamisessa. ”Myös tulkin ymmärrys kielen sisäisestä tulkkauksesta syvenee ja ymmärrys tulkin ammatti-identiteetin moninaisuudesta lisääntyy”, Nisula täydentää. Nisula suositteleekin osaamiskokonaisuuden suorittamista kaikille tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan sekä omaa tai yrityksensä asiakaskuntaa ja palveluita.

Monimuoto-opintoja työn ohessa

Kommunikaatiomenetelmien ohjaus ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opintoina Humakin Kuopion kampuksella. Osaamiskokonaisuuteen kuuluu webinaareja, verkko-ohjaussessioita, itsenäistä verkko-opiskelua sekä muutamia lähiopetuspäiviä Humakin Kuopion kampuksella. Osaamiskokonaisuus on suunniteltu siten, että se voidaan suorittaa työn ohessa.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuuteen. Ilmoittautuminen on auki 20.12.2020 saakka.

Katso koko avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta verkkokaupassamme.