Festaripörssi valmentaa vapaaehtoisia Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Festaripörssiin täältä

Humakin opetuksen yhteydessä opiskelijoiden ideasta liikkeelle lähteneessä Festaripörssi-hankkeessa kehitettiin ratkaisu kulttuurituotantojen rekrytoinnin avuksi. Tapahtumatuottajien kokemuksen mukaan vapaaehtoisten värvääminen on monille kova ponnistus. Samanaikaisesti Suomessa on keskikokoisen kaupungin verran ilman työ- tai koulutuspaikkaa jääneitä, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Festaripörssi-hanke toimi näiden ryhmien välittäjänä. Sen ohjausryhmään valittiin edustajia sekä festivaaleilta että kaupunkien nuorisopalveluista. Kohderyhmä oli 15 – 29 –vuotiaat henkilöt, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä työ- tai koulutuspaikkaa.

Hygieniapassi ja muita tärkeitä asiakirjoja

Koulutuksissa nuoret opiskelivat festivaalituottamisen taitoja, vapaaehtoistoimintaa ja asiakaspalvelua. Koulutukset pidettiin Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Imatralla. Nuorilla oli harjoittelunsa ajan tukenaan mentori, ja he saivat työtodistuksen sekä tapahtumajärjestäjältä että Festaripörssi-hankkeelta. Käteen jäi myös alalle suuntautuvalle tarpeellisia asiakirjoja kuten hygieniapassi, työturvallisuuskortti  ja järjestyksenvalvojakortti.

Vuosina 2016 ja 2017 festivaalityöhön osallistui noin 250 nuorta. Yhteensä 50 festivaalia ilmoittautui vapaaehtoistehtävien tarjoajiksi. Ne olivat pääasiassa suuria, nuorten suosimia rockfestivaaleja.

Festaripörssi -hanke päättyy, toiminta jatkuu

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) toteuttama ESR-hanke Festaripörssi päättyy, mutta nuorten mahdollisuudet rakentaa tulevaisuuttaan vapaaehtoistyön innoittamana kulttuuritapahtumissa jatkuvat. Festariporssi.fi –osoite johdattaa jatkossa vapaaehtoisportaaliin, jossa nuoret voivat ilmoittautua vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiksi ja tapahtumanjärjestäjät voivat rekrytoida vapaaehtoisia.

Festaripörssi ja kulttuuritapahtumia palveleva GEST-ohjelmisto tuottavat yhteistyössä vapaaehtoisrekrytoinnin palvelun ja järjestelmän, joka integroituu suoraan GEST-tapahtumanhallintaohjelmistoon. Festaripörssin kautta nuoret saavat edelleen tietoa ajankohtaisista vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ja voivat kerryttää omaa osaamistaan vapaaehtoistyön kautta.

GEST – sosiaalista projektinhallintaa

GEST on tapahtuma-alan ammattilaisten luoma sosiaalisen projektinhallinnan työkalu. Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu erityisesti tapahtumien henkilöstönhallintaan ja tuotantoon. Mukana ovat Suomen merkittävimmät musiikki- ja elokuva-alan tapahtumat esim. Pori Jazz, Provinssi, Ruisrock, Tampere Film Festival, Rakkautta & Anarkiaa, Sodankylän elokuvajuhlat, WKND, Tampere Guitar Festival, Fullsteam, Tavastia, Lost in Music yms. Mukana on myös kuntia ja järjestöjä, kuten Tampereen kaupunki, Refugees Welcome sekä Musiikki ja Media.

Festaripörssi rakentuu tiiviiksi osaksi GEST-järjestelmää. GEST tuottaa vapaaehtoisille palvelun, jonka kautta kulttuurialan tehtäviin voi ilmoittautua. Ohjelmaa käyttävät tapahtumat rekrytoivat GESTin kautta vapaaehtoisia ja liittävät heidät sujuvasti osaksi omaa tietojärjestelmäänsä ja toimintaansa. Festaripörssin vapaaehtoisuudesta kiinnostuneille nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua uuteen vapaaehtoispalveluun pilottikäyttäjinä. Festaripörssin brändi, www-osoite ja testattu toimintamalli hyödynnetään vapaaehtoisuuden tukemisessa. Vapaaehtoistyöskentelyn merkitys nuorten työelämätaitojen karttumisessa oli hankkeen tutkimustulosten mukaan merkittävä.

Festariporörssin nuoria
Festariporssin nuoria  vapaaehtoistyöissä

Missä määrin vapaaehtoistyö tapahtumissa voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä?

Molempien toimintavuosien jälkeen tehdyt tutkimukset todistivat Festaripörssikokemuksella olleen huomattavia positiivisia vaikutuksia nuorten asemaan tulevaisuuden työ- ja opiskelumarkkinoilla. mm. tämä käy ilmi Juha Iso-Ahon, Jyrki Simovaaran ja Arto Linholmin toimittamassa julkaisussa Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä –  Festaripörssi-hankkeen analysointi ja johtopäätökset.

Lataa kirja tästä (pdf)

Arto Lindholm kuvaa artikkelissaan: Vapaaehtoistyökokemus kasvatti osallistujien itsevarmuutta. Eräs haastateltava kertoi, kuinka hän on muuttunut ”avoimemmaksi kaikelle uudelle”. Toinen kuvasi, kuinka ”tekemisen meininki on kasvanut” ja kolmas, kuinka ”on itsevarmempaa hakee töitä kun on täydempi CV”. Yksi haastateltava taas huomasi, kuinka ennen vaikeille ehdotuksille on nyt helpompi sanoa ”no joo”. Haastatteluaineistosta löytyy hyvin vähän mitään Festaripörssiä vähättelevää ilmaisua.

Konkreettisia hyötyjä mainitaan mutta osallisuuden merkitys näkyy nuorten vastauksissa.

Lisätiedot

Festaripörssi, projektipäällikkö Jyrki Simovaara, 020 7621 214, jyrki.simovaara@humak.fi

GEST, Juha Siirtola, 0503022731, siirtola@gest.fi
http://www.gest.fi

www.festariporssi.fi

facebook/festaripörssi, instgram/festariporssi