Steve Snodgrass: multiculturalism

Ammattikorkeakoulujen rehtorit tuomitsevat rasmismin ja väkivallan yhteisessä kannanotossaan ja peräävät viranomaisilta ja poliittisilta päättäjiltä sivistysvaltion ytimen mieleen palauttamista: sivistysvaltion ytimessä on toisten kunnioittaminen, rehtorit toteavat kannanotossaan.

Suomen asema sivistysvaltiona on uhattuna ellei rasismiin puututa

Suomi pitää itseään sivistysvaltiona, rehtorit toteavat kannanotossaan, mutta jatkavat, että emme voi kutsua itseämme sivisysvaltioksi ellemme ylläpidä henkistä ja eettistä kasvuamme.

Sivistyksen ydin on sydämen sivistys, joka kuuluu jokaiselle koulutustasosta riippumatta. Se toteutuu arjessa toisten ihmisten ja ympäristön kunnioittamisena ja vaalimisena. Tähän suomalainen koulutusjärjestelmä, varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden.

Suomalainen keskustelu on lyhyessä ajassa muuttunut sivistyskielteiseksi. Keskusteluun on vaivihkaa ujutettu vihapuhetta, rasismia ja propagandaa. Isänmaamme ei tarvitse väkivaltaan kannustavia ääriryhmiä.

Korkeakouluissa vallitsee nollatoleranssi rasismin suhteen

Globaalissa ja muuttuvassa työelämässä koulutuksen merkitys korostuu entistä enemmän. Suomalainen koulutusjärjestelmä on tähän saakka pystynyt takaamaan tasavertaiset lähtökohdat kaikille lapsille ja nuorille perhe- tai yhteiskunnallisesta taustasta riippumatta.

Suomen ammattikorkeakoulut työskentelevät isänmaan parhaaksi kansainvälistymällä ja kehittämällä yhdessä työelämän kanssa suomalaista huippuosaamista ja innovaatioita. Korkeakouluissamme opiskelee tuhansia ulkomaalaisia, maahanmuuttajia ja muita vähemmistöihin kuuluvia. Nämä nuoret kehittävät tulevaisuuden Suomea meille kaikille ja välittävät Suomi-kuvaa ulkomailla.

Viranomaisten ja poliittisten päättäjien on aika palauttaa mieliinsä sivistysvaltion ydin: toisten kunnioittaminen. Omalta osaltamme pidämme huolen, että korkeakouluissamme vallitsee nollatoleranssi rasismin suhteen.

Haastamme poliittiset päättäjät, ministerit ja kansanedustajat julkisesti irtisanoutumaan rasismista ja ääriliikkeistä kumpuavista väkivallanteoista.

Rehtorit ja Arenen edustajat:

Tapio Kujala – Diakonia-ammattikorkeakoulu

Henrik Wolff – Yrkeshögskolan Arcada

Kari Ristimäki – Centria-ammattikorkeakoulu

Teemu Kokko – Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tapio Huttula – Humanistinen ammattikorkeakoulu

Pertti Puusaari – Hämeen ammattikorkeakoulu

Edvard Johansson – Högskolan på Åland

Jussi Halttunen – Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Turo Kilpeläinen – Kajaanin ammattikorkeakoulu

Petri Raivo – Karelia ammattikorkeakoulu

Heikki Saastamoinen – Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Outi Kallioinen – Lahden ammattikorkeakoulu

Martti Lampela – Lapin ammattikorkeakoulu

Jouni Koski – Laurea-ammattikorkeakoulu

Riitta Konkola – Metropolia-ammattikorkeakoulu Örjan Andersson – Yrkeshögskolan Novia

Jouko Paaso – Oulun ammattikorkeakoulu

Marko Viitanen – Poliisiammattikorkeakoulu

Anneli Pirttilä – Saimaan ammattikorkeakoulu

Juha Kämäri – Satakunnan ammattikorkeakoulu

Mervi Vidgrén – Savonia-ammattikorkeakoulu

Tapio Varmola – Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Markku Lahtinen – Tampereen ammattikorkeakoulu

Vesa Taatila – Turun ammattikorkeakoulu

Tauno Kekäle – Vaasan ammattikorkeakoulu

Riitta Rissanen – Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto

Uutisen kuvana on käytetty Steve Snodgrassin Creative Commmons attribution-lisenssillä julkaisemaa kuvaa. Kuvaa on rajattu.