Roller Derby Viittomakielinen sisältö

Yhteisöpedagogiksi (amk) Humakin pääkaupunkiseudun yksiköstä juuri valmistunut Suvi Hokkanen halusi tuoreessa opinnäytetyössään kehittää, käynnistää ja vakiinnuttaa roller derbyn junioritoiminta osaksi Helsinki Roller Derbyn toimintaa.

Hokkanen kytkee opinnäytetyössään roller derbyn nuorisotoimintana osaksi laajempaa yhteiskunnallista viitekehystä ja perustelee sen merkitystä nuorille. Työ ottaa kriittisesti kantaa sukupuolittuneeseen urheiluun ja nostaa esiin roller derbyn mahdollisuudet tarjota yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet nuorille riippumatta heidän yksilöllisistä ominaisuuksistaan.

Helsinki Roller Derby
Helsinki Roller Derby kehittää junioritoimintaansa ja saa nuoret liikkumaan. Kuvaaja: Marko Niemelä.

Roller derby aktivoi nuoria liikkumaan

—”Joukkueurheiluun kaivataan yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuutta ja tilaa ainutlaatuiselle yksilöllisyydelle. Roller derby -seuroilla olisi mahdollisuus lisätä liikuntaa varsinkin niillä nuorilla, jotka eivät ole lähtökohtaisesti kiinnostuneita urheilusta. Liikuntaharrastuksen lisääminen tässä kohderyhmässä voidaan nähdä kaikista haastavimpana tehtävänä. Junior roller derby tarjoaa nuorille uudenlaisen, liikkumaan innostavan, yhdenvertaisen ja osallistavan harrastusmahdollisuuden” Suvi Hokkanen kirjoittaa opinnäytetyssään, 

Roller derby on rullaluistellen pelattava täyskontaktilaji. Se on vaihtoehtolaji, jonka suosio on kasvanut viime aikoina. Roller derbyn kaltaiset lajit tarjoavat harrastajille mahdollisuuden luoda heidän lähtökohdistaan kumpuavaa liikuntakulttuuria. Vaihtoehtoisessa urheilukulttuurissa nuoret liikkuvat yhdessä toisiltaan oppien, suunnittelevat itse toimintaansa, sekä ottavat vastuuta lajinsa kehittämisessä. Roller derbyssä luodaan lajikohtaista identiteettiä, jonka kautta jokainen lapsi, nuori tai aikuinen voi olla oman elämänsä supersankari.

Nuorten liikuttaminen on tärkeää, mutta liittyy  aivan omanlaisiaan haasteita. Murrosiän myötä liikunta-aktiivisuus laskee ja nuori lopettaa liikuntaharrastuksensa. Tästä drop out-ilmiöstä ovat huolissaan niin urheilujärjestöt kuin terveydestä vastaavat viranomaisetkin.

Tarve uusille monipuolisille lajeille, jotka saisivat nuoret innostumaan liikunnasta, on ilmeinen. Urheiluseuroilla voi terveyden lisäämisen ja ylläpitämisen lisäksi olla myös tärkeä rooli asennekasvattajina. Niiden tulisi Hokkasen mielestä olla mukana luomassa suvaitsevampaa ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Roller derby
Tekniikkaharjoittelua Helsinki Roller Derbyn junioriharkoissa. Kuva: Marko Niemelä.

Junior roller derby – uudenlainen katsanto nuorisoliikuntaan

”Tää on mun yks parhaista harrastuksista” – Junior roller derby rantautuu Suomeen” – opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kehittää, käynnistää ja vakiinnuttaa roller derbyn junioriharrastus ja -valmennus osaksi Helsinki Roller Derby ry:n toimintaa.

Hokkasen opinnäytetyö tarjoaa vastauksia ja näkökulmia moniin tämän päivän junioriurheilua ja nuorten harrastustoimintaa koskeviin pohdintoihin. Sen kautta avautuu mahdollisuuksia tarkastella urheilua sukupuolineutraalista näkökulmasta, mutta samalla pohtia urheilun harrastamisen muotoja, jotka eivät ole niin riippuvaisia tietyistä fyysisistä ominaisuuksista. Opinnäytetyö on myös merkittävä katsaus niihin lieveilmiöihin ja ongelmiin, joita on liitetty perinteisiin urheiluharrastuksiin.

Roller derbyn nuorisotyön malli ja opinnäytetyön kokonaisuus verkossa: http://www.theseus.fi/handle/10024/88339

Suvi Hokkanen
Suvi Hokkanen, yhteisöpedagogi (amk)

Uutinen perustuu Suvi Hokkasen mediatiedotteeseen opinnäytetyöstään.
Uutisen kuvat on ottanut Marko Niemelä.

Humakin opinnäytetöistä

Humakin opinnäytetyöt ovat laajempia kehittämistehtäviä, jonka opiskelija tekee jonkun toimeksiannosta. Tämä voi olla yksityinen henkilö, kunta, yhteisö, yritys tai yhdistys. Kirjallisen osuuden lisäksi opinnäytetyöt voivat sisältää jonkin konkreettisen tuotteen esimerkiksi käännöksen, oppimateriaalin, käsikirjan tai ohjeistuksen, kehittämissuunnitelman. Hyvällä opinnäytetyöllä on välitöntä sovellusarvoa työn tilaajalle.