Kim Lindblad Humak

Humakin Nurmijärven kampuksella opiskelleilla yhteisöpedagogeilla on kokemuksia innostavasta ja motivoivasta kieltenopetuksesta. Sitä mieltä on myös Svenska Folkskolans Vänner r.f., joka myönsi Humakin lehtori Kim Lindbladille ruotsinopettajastipendin. Sillä on palkittu ansioituneita suomenkielisten koulujen ruotsinopettajia vuodesta 2003.

Humakin hyvä ruotsin opetus on huomioitu aiemminkin. Saman palkinnon ovat saaneet Kauniaisten kampuksen kieltenopettaja Kirsi McKenzie ja Jyväskylän alueyksikön Anja Laukkarinen-Mäenpää.

Hyvässä ilmapiirissä oppiminen on hauskempaa ja tehokkaampaa

”Kim Lindblad on opettaja, joka innostaa ja motivoi sekä opiskelijoita että kollegoita”, sanotaan palkitsemisen perusteissa. Hän on toiminut myös suomalaisten ammattikorkeakoulujen ruotsinopettajien HOPPET –ryhmässä sekä vuoden 2015 alusta henkilökunnan edustajana Humanistisen ammattikorkeakoulun Oy:n hallituksessa.

-”Luonteeni on sellainen, että olen täysillä mukana siinä mihin osallistun. Tämän saman asenteen tarvitsevat mielestäni opiskelijatkin. Pyrin siihen, että tunneille on mukava tulla. Kun ilmapiiri on hyvä, oppiminen onnistuu paremmin, toteaa Lindblad.

Hän on opettanut ruotsia ja englantia 15 vuotta. Ennen Humakia Kim toimi yhdeksän vuotta yksityisessä kielikoulussa, missä opetustyön ohella hänen vastuullaan olivat kieltenopettajien rekrytoinnit ja koulutuksen laatutyö. Humakiin Kim tuli elokuussa 2008. Hän opettaa yhteisöpedagogeille ruotsia ja englantia pääkaupunkiseudun yksikössä.

Ruotsin kieli avaa ovia työelämään

Koulusta tulevilla opiskelijoilla on Lindbladin mukaan suhteellisen hyvä passiivinen kielitaito. -”Sen aktivoimiseen tarvitaan motivointia. Olen huomannut, että opiskelijat eivät avaa suutaan, koska he suhtautuvat paljon kriittisemmin omaan ruotsin kielen taitoonsa kuin esim. englannin. Kynnys käyttää ruotsia on korkeampi. Nuoret oppivat käyttämään englantia verkkoympäristössä ja muuallakin vapaammin ilman että pelkäävät tekevänsä virheitä.

-”Pyrin osoittamaan, että ei ruotsi ole sen vaikeampaa kuin muutkaan kielet. Siitä on valtavan paljon hyötyä ei pelkästään Suomessa vaan myös Pohjoismaisessa yhteistyössä ja työelämässä.”

Kiitos kun pakotit meidät puhumaan ruotsia!

-”Tämä on ehkä paras palaute mitä olen koskaan opiskelijalta saanut valmistumispäivänä. Hän oli uudessa työpaikassaan kohdannut nuoren, joka ei osannut suomea. Opiskelija koki, että hän oli oikeasti pystynyt auttamaan tätä nuorta kiitos ruotsin kielen opintojen, kertoo Kim.

Seminaarit, opintomatkat, ammatillisuus

Humakissa kaikki kieltenopetus on ammatillista ja opiskelijoita valmennetaan käytännön kielitaitoon. Kim näkee tehtävänsä pedagogina olla luomassa ympäristö, jossa opiskelija voi harjoitella: puhutaan paljon, järjestetään vierailuja ja kirjoitetaan raportteja.

Kimin järjestämät seminaarit ja opintomatkat ovat avartaneet monen opiskelijan käsitystä ruotsin kielen merkityksestä.

”Kolmena vuonna olemme toteuttaneet opintomatkoja Pohjoismaihin. Olemme käyneet Islannissa, Tukholmassa ja Oslossa. Ensi syksynä menemme Kööpenhaminaan. Opiskelijoiden on ollut opettavaista huomata, että myös esim. Islannissa on ihmisiä, joiden kanssa kommunikointi ruotsin kielellä onnistuu. ”Skandinaaviskan” osaaminen on hyödyllistä yllättävissä paikoissa.

Opintomatkoilla tutustutaan luonnollisesti maiden kieleen ja kulttuuriin, mutta myös Humakin toimialoihin. Opiskelijat vierailevat työpaikoilla ja luovat kontakteja. —”Tutustuminen järjestö- ja nuorisotyön työpaikkoihin Pohjoismaissa on tärkeää ammatillista verkostotyötä, Kim muistuttaa mutta korostaa samalla, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös pohjoismaisiin opiskelijakollegoihinsa vapaammin ilman lehtoreita”.

-”On kunnia saada tämä stipendi. Haluan esittää kiitokseni Humakille ja kollegoilleni. Tapa, jolla olen toiminut ja esimerkiksi osallistunut HOPPET-ryhmään ei olisi ollut mahdollista ilman työyhteisön kannustusta ja joustavuutta. Olen saanut käyttää luovuuttani”, Kim kiittä.

Kim Lindblad Humak

Kim Lindblad opiskelijan kuvaamana Instagramissa. Kuva: #vainhumakelämää käyttäjän @lindajasmiin (Jasmin Levander) kuvaamana