100 omenapuuta Menetelmäopas ja toimittaja Hanna Kiuru Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kotoutamisen osaamiskeskus

Sata omenapuuta -hankkeessa tuotettu menetelmäopas, jonka Humakin lehtori, VTT Hanna Kiuru toimitti yhdessä Turun AMK:n opiskelijoiden kanssa, on hyväksytty osaksi Kotouttamisen osaamiskeskuksen Hyviä käytäntöjä.

Kiurun mielestä on hienoa, että Varsinais-Suomessa kehitetyt ja pilotoidut käytännöt ovat nyt Kotoutumisen osaamiskeskuksen kautta laajemmin hyödynnettävissä.

-“Omalta osaltani palkitseminen on tuntunut hienolta huipennukselta Sadan omenapuun -hanketyöskentelylle, toteaa Kiuru. Pääsy osaamiskeskuksen palveluiden alle kertoo siitä, että olemme onnistuneet monessa asiassa yhdessä eri toimijoiden ja niiden nuorten kanssa, joiden parissa olemme saaneet työskennellä, toteaa Kiuru, joka on toiminut Sata omenapuuta -hankkeen projektikoordinaattorina.

Ideoita ja neuvoja kotoutumisen tueksi eri alojen työntekijöille

Olemme tietoisesti koonneet menetelmäoppaan hyvät käytännöt kohdistamatta niitä millekään tietylle ammattiryhmälle, kertoo Kiuru.

”Oppaassa esitellään hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät esim. nuorten kohtaamiseen, työprosessien kehittämiseen, aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Kautta menetelmäoppaan löytyy konkreettisia, testattuja ohjeita mm. työntekijöiden koulutusten ja nuorille suunnatun vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen sekä yhdistyksen perustamiseen.  Olemme halunneet tarjota ajatuksia ja yleisesti hyödynnettäviä sisältöjä maahanmuuttotyötä toteuttaville tai ylipäätään monikulttuurisista kysymyksistä kiinnostuneille”.

Hyvät käytännöt ovat siis nimenomaan hankkeessa toteutettuja toimintoja, joista on opittu paljon jatkoa ajatellen. Menetelmäoppaan hyvät käytännöt ovat perustuneet hankesuunnitelmaan ja niitä on toteutettu ja sovellettu tilanteiden eläessä.

Hankkeen alkaessa partnereilla oli olemassa jo hienoja yhteistyösuhteita, joita pystyimme hyödyntämään, ja niitä syntyi myös lisää hankkeen myötä. Muun muassa Turun kaupungin valmistavan opetuksen opettajat näkivät toimintojemme tavoitteet ja sisällöt nuorten kotoutumista edistäviksi ja saattoivat nuoret osaksi niitä. Työskentely valmo-luokissa olikin aktiivista koko hankkeen ajan. Humakin ja Turun AMKin opiskelijoilla oli toiminnoissa myös merkittävä rooli kohtaamisissa hankkeen kohderyhmän nuorten kanssa.

Yhteisöpedagogit moninuoristen kohtaamisten edistäjinä

Yhteisöllisyyttä lisäävä toiminta – kansalaistoiminta ja maahanmuuttajien osallisuuden kehittäminen – on Humakin strategiassa yksi vahvuusalueista.

Yhteisöpedagogikoulutuksen tuottama ydinosaaminen perustuu yhteisölliseen, pedagogiseen, yhteiskunnalliseen ja kehittämisosaamiseen. Yhteisöpedagogin valmiudet kiinnittyvät muun muassa vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamiseen yksilö- ja ryhmätasolla. Yhteisöpedagogilla on myös ymmärrystä monimuotoisessa yhteiskunnassa toimimisesta.

Yhteisöasiantuntijuudelle on tarvetta erilaisissa työskentely-ympäristöissä. Yhteiskunnan monimuotoistuminen tarkoittaa myös sen moniarvoistumista. Toisen yksilön arvojen kunnioittaminen edellyttää herkkää työskentelyotetta, jonka kautta tulee pystyä synnyttämään toiselle kokemus arvostetuksi tulemisesta.

Yhteistyö, vuorovaikutus ja kohtaaminen merkitsevät

”Inhimillisessä yhteiskunnassa kohtaamisosaaminen ratkaisee ja sillä on merkitystä”, toteaa Kiuru. ”Opiskelijat pääsevät opintojensa aikana autenttisiin oppimisympäristöihin esimerkiksi juuri TKI-toiminnan kautta. Tällöin he tulevat erilaisten toimintaympäristöjen kautta tietoiseksi niistä valmiuksista, joita he tarvitsevat rakentaessaan omaa asiantuntijuuttaan.”

Kiurusta tuntuu hienolta, että opiskelijat, jotka ovat toteuttaneet hankkeen pilotteja yhdessä kohderyhmän nuorten kanssa vahvasti koko hankkeen ajan, saavat työskentelyään menetelmäoppaan kautta näkyviin.  Kaikissa hyvissä käytännöissä on korostunut yhteistyön merkitys. Tähän työhön tarvitaan tukea, sillä moninaisuus on tullut jäädäkseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Eri toimijoiden välille tulee kehittää uusia yhteistyömuotoja.

Asioita, jotka yhdistävät kaikkia nuoria

Toukokuussa 2017 eri taustoista tulevat nuoret järjestivät Kupittaalla ison tapahtuman, jossa Humakin toimintapisteellä nuoret kiinnittivät askarreltuja omenia seinälle heijastettuun omenapuuhun. Nuoret olivat nimenneet omenoihin ennen kiinnitystä asioita, jotka yhdistävät kaikkia nuoria.  Lue juttu

Lataa opas (pdf)

sata omenapuuta menetelmäopas

Hyvät käytännöt perustuvat Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi -hanketyössä pilotoituihin toimintoihin. Hanke toteutettiin 1.1.2016–31.3.2018 Varsinais-Suomessa ja sen tavoitteena oli tukea kolmansien maiden pakolaistaustaisten 12–25-vuotiaiden nuorten kotoutumista. Hanketta tuki EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

 

Kuvat ja oppaan taitto: Emilia Reponen